Ổ đĩa thể rắn Intel® DC dòng S3700

Ổ đĩa thể rắn Intel® DC dòng S3700

200GB, 2,5 in SATA 6Gb/giây, 25nm, MLC

Thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật về hiệu năng

Độ tin cậy

Thông tin bổ sung

Thông số gói

 • Các linh kiện Intel NAND Flash Memory Multi-Level Cell (MLC) Technology
 • Trọng lượng 73.6 grams ± 2 grams
 • Hệ số hình dạng 2.5" 7mm
 • Giao diện SATA 3.0 6Gb/S

Đặt hàng và tuân thủ

Ngừng sản xuất và ngừng cung cấp

Intel® SSD DC S3700 Series (200GB, 2.5in SATA 6Gb/s, 25nm, MLC) 7mm, Generic Single Pack

 • MM# 921634
 • Mã đặt hàng SSDSC2BA200G301

Intel® SSD DC S3700 Series (200GB, 2.5in SATA 6Gb/s, 25nm, MLC) 7mm, Generic 50 Pack

 • MM# 925879
 • Mã đặt hàng SSDSC2BA200G3

Thông tin về tuân thủ thương mại

 • ECCN 5A992C
 • CCATS G147123
 • US HTS 8523510000

Thông tin PCN/MDDS

Hình ảnh sản phẩm

Hình ảnh sản phẩm

Các sản phẩm tương thích

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000SPO

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R1304SPOSHBN Discontinued 50368
Intel® Server System R1304SPOSHOR Discontinued 50372
Intel® Server System R1208SPOSHOR Discontinued 50376

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000WT

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R1208WT2GS Discontinued 50524
Intel® Server System R1208WT2GSR Discontinued 50527
Intel® Server System R1208WTTGS Discontinued 50529
Intel® Server System R1208WTTGSR Discontinued 50533
Intel® Server System R1304WT2GS Discontinued 50535
Intel® Server System R1304WT2GSR Discontinued 50536
Intel® Server System R1304WTTGS Discontinued 50538
Intel® Server System R1304WTTGSR Discontinued 50540

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000WT

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R2208WT2YS Discontinued 50687
Intel® Server System R2208WTTYC1 Discontinued 50691
Intel® Server System R2208WTTYS Discontinued 50692
Intel® Server System R2224WTTYS Discontinued 50693
Intel® Server System R2308WTTYS Discontinued 50695
Intel® Server System R2312WTTYS Discontinued 50697
Intel® Server System R2208WTTYSR Discontinued 50699
Intel® Server System R2208WT2YSR Discontinued 50701
Intel® Server System R2208WTTYC1R Discontinued 50703
Intel® Server System R2308WTTYSR Discontinued 50705
Intel® Server System R2312WTTYSR Discontinued 50707
Intel® Server System R2224WTTYSR Discontinued 50710

Intel® Server System P4000SP Family

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System LSVRP4304ES6XX1 Discontinued 50731

Dòng mô-đun điện toán Intel® HNS2600TP

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Compute Module HNS2600TP Q4'14 Discontinued Custom 6.8" x 18.9" Rack Socket R3 50810
Intel® Compute Module HNS2600TP24R Q4'15 Discontinued Custom 6.8" x 18.9" Rack Socket R3 50817
Intel® Compute Module HNS2600TP24SR Q4'15 Discontinued Custom 6.8" x 18.9" Rack Socket R3 50820
Intel® Compute Module HNS2600TPF Q1'15 Discontinued Custom 6.8" x 18.9" Rack Socket R3 50824
Intel® Compute Module HNS2600TPFR Q1'16 Discontinued Custom 6.8" x 18.9" Rack Socket R3 50827
Intel® Compute Module HNS2600TPNR Q1'17 Discontinued Custom 6.8" x 18.9" 2U Rack Socket R3 50829
Intel® Compute Module HNS2600TPR Q1'16 Discontinued Custom 6.8" x 18.9" Rack Socket R3 50830

Dòng mô-đun điện toán Intel® HNS2600KP

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Compute Module HNS2600KP Q4'14 Discontinued Custom 6.4" x 17.7" Rack Socket R3 50832
Intel® Compute Module HNS2600KPFR Q1'16 Discontinued Custom 6.4" x 17.7" Rack Socket R3 50844
Intel® Compute Module HNS2600KPR Q1'16 Discontinued Custom 6.4" x 17.7" Rack Socket R3 50847

Khối trung tâm dữ liệu Intel® cho Doanh nghiệp (Intel® DCB cho Doanh nghiệp)

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System LSVRP4304ES6XXR Q1'17 Discontinued uATX 4U Pedestal LGA 1151 Socket H4 50991

Bo mạch máy chủ Intel® dòng S1200SP

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm TDP Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S1200SPO Discontinued uATX Rack LGA 1151 Socket H4 80 W 51288
Intel® Server Board S1200SPL Discontinued uATX Pedestal LGA 1151 Socket H4 80 W 51294
Intel® Server Board S1200SPS Discontinued uATX Pedestal LGA 1151 Socket H4 80 W 51302

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S2600CW

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm TDP Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2600CW2 Discontinued SSI EEB 12" x 13" Rack or Pedestal Socket R3 145 W 51324
Intel® Server Board S2600CW2S Discontinued SSI EEB 12" x 13" Rack or Pedestal Socket R3 145 W 51330
Intel® Server Board S2600CWT Discontinued SSI EEB 12" x 13" Rack or Pedestal Socket R3 145 W 51334
Intel® Server Board S2600CWTS Discontinued SSI EEB 12" x 13" Rack or Pedestal Socket R3 145 W 51335
Intel® Server Board S2600CW2R Discontinued SSI EEB 12" x 13" Rack or Pedestal Socket R3 145 W 51337
Intel® Server Board S2600CW2SR Discontinued SSI EEB 12" x 13" Rack or Pedestal Socket R3 145 W 51338
Intel® Server Board S2600CWTR Discontinued SSI EEB 12" x 13" Rack or Pedestal Socket R3 145 W 51339
Intel® Server Board S2600CWTSR Discontinued SSI EEB 12" x 13" Rack or Pedestal Socket R3 145 W 51340

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S2600KP

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm TDP Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2600KP Discontinued Custom 6.4" x 17.7" Rack Socket R3 160 W 51341
Intel® Server Board S2600KPF Discontinued Custom 6.4" x 17.7" Rack Socket R3 160 W 51347
Intel® Server Board S2600KPR Discontinued Custom 6.4" x 17.7" Rack Socket R3 160 W 51353
Intel® Server Board S2600KPFR Discontinued Custom 6.4" x 17.7" Rack Socket R3 160 W 51355
Intel® Server Board S2600KPTR Discontinued Custom 6.4" x 17.7" Rack Socket R3 160 W 51358

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S2600TP

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm TDP Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2600TP Discontinued Custom 6.8" x 18.9" Rack Socket R3 160 W 51373
Intel® Server Board S2600TPF Discontinued Custom 6.8" x 18.9" Rack Socket R3 160 W 51378
Intel® Server Board S2600TPFR Discontinued Custom 6.8" x 18.9" Rack Socket R3 160 W 51383
Intel® Server Board S2600TPNR Discontinued Custom 6.8" x 18.9" 2U Rack Socket R3 160 W 51384
Intel® Server Board S2600TPR Discontinued Custom 6.8" x 18.9" Rack Socket R3 160 W 51385

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S2600WT

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm TDP Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2600WT2 Discontinued Custom 16.7" x 17" Rack Socket R3 145 W 51398
Intel® Server Board S2600WTT Discontinued Custom 16.7" x 17" Rack Socket R3 145 W 51402
Intel® Server Board S2600WTTR Discontinued Custom 16.7" x 17" Rack Socket R3 145 W 51405
Intel® Server Board S2600WT2R Discontinued Custom 16.7" x 17" Rack Socket R3 145 W 51406
Intel® Server Board S2600WTTS1R Discontinued Custom 16.7" x 17" Rack Socket R3 145 W 51408

Dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S1200BT

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S1200RP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S1200V3RPL Discontinued 53858
Intel® Server Board S1200V3RPM Discontinued 53864
Intel® Server Board S1200V3RPO Discontinued 53870
Intel® Server Board S1200V3RPS Discontinued 53876

Dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S1400FP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S1400FP2 Discontinued 53883
Intel® Server Board S1400FP4 Discontinued 53886

Dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S1400SP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S1400SP2 Discontinued 53890
Intel® Server Board S1400SP4 Discontinued 53892

Dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S1600JP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S1600JP2 Discontinued 53894
Intel® Server Board S1600JP4 Discontinued 53895

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S3420GP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S3420GPLC Discontinued 53917
Intel® Server Board S3420GPLX Discontinued 53921
Intel® Server Board S3420GPRX Discontinued 53924
Intel® Server Board S3420GPV Discontinued 53925

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S2400BB

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2400BB4 Discontinued 53935

Dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S2400EP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2400EP2 Discontinued 53936
Intel® Server Board S2400EP4 Discontinued 53942

Dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S2400GP

Dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S2400LP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2400LP Discontinued 53959

Dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S2400SC

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2400SC2 Discontinued 53963

Dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S2600CO

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2600CO4 Discontinued 53969
Intel® Server Board S2600COE Discontinued 53971
Intel® Server Board S2600COEIOC Discontinued 53973

Dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S2600CP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2600CP2 Discontinued 53975
Intel® Server Board S2600CP2IOC Discontinued 53977
Intel® Server Board S2600CP2J Discontinued 53979
Intel® Server Board S2600CP4 Discontinued 53982
Intel® Server Board S2600CP4IOC Discontinued 53988

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S2600GL

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2600GL Discontinued 53990

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S2600GZ

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2600GZ Discontinued 53992

Dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S2600IP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2600IP4 Discontinued 53996
Intel® Server Board S2600IP4L Discontinued 54000

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S2600JF

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2600JF Discontinued 54001
Intel® Server Board S2600JFF Discontinued 54004
Intel® Server Board S2600JFQ Discontinued 54005

Dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S2600WP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2600WP Discontinued 54013
Intel® Server Board S2600WPF Discontinued 54015
Intel® Server Board S2600WPQ Discontinued 54016

Bo mạch máy trạm Intel® dòng W2600CR

Dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S4600LH

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S4600LH2 Discontinued 54032

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S4600LT

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S4600LT2 Discontinued 54034

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S5500HC

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S5520HC Discontinued 54162

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S5000UR

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S5520UR Discontinued 54227
Intel® Server Board S5520URT Discontinued 54230

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S5000WB

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S5500WB Discontinued 54273
Intel® Server Board S5500WB12V Discontinued 54278

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S5500BC

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S5500BC Discontinued 54283

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S5500HCT

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S5520HCT Discontinued 54291

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S5500HCV

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S5500HCV Discontinued 54292

Bo mạch máy trạm Intel® dòng S5520SC

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Workstation Board S5520SC Discontinued 54296

Dòng mô-đun điện toán Intel® HNS2400LP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Compute Module HNS2400LP Discontinued 54327

Dòng mô-đun điện toán Intel® HNS2600JF

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Compute Module HNS2600JF Discontinued 54330
Intel® Compute Module HNS2600JFF Discontinued 54331
Intel® Compute Module HNS2600JFQ Discontinued 54332

Dòng mô-đun điện toán Intel® HNS2600WP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Compute Module HNS2600WP Discontinued 54333
Intel® Compute Module HNS2600WPF Discontinued 54335
Intel® Compute Module HNS2600WPQ Discontinued 54336

Dòng mô-đun điện toán Intel® MFS2600KI

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Compute Module MFS2600KI Discontinued 54338

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000BB

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R1208BB4DC Discontinued 54351
Intel® Server System R1208BB4GS9 Discontinued 54352
Intel® Server System R1304BB4DC Discontinued 54353
Intel® Server System R1304BB4GS9 Discontinued 54354

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000EP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R1208EP2SHFN Discontinued 54356
Intel® Server System R1304EP2SFFN Discontinued 54364
Intel® Server System R1304EP2SHFN Discontinued 54366

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000GL

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R1208GL4DS Discontinued 54373
Intel® Server System R1304GL4DS9 Discontinued 54377

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000GZ

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000JP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R1208JP4GS Discontinued 54389
Intel® Server System R1208JP4OC Discontinued 54391
Intel® Server System R1208JP4TC Discontinued 54392
Intel® Server System R1304JP4GS Discontinued 54393
Intel® Server System R1304JP4OC Discontinued 54395

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000RP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R1208RPMSHOR Discontinued 54398
Intel® Server System R1208RPOSHOR Discontinued 54402
Intel® Server System R1304RPMSHOR Discontinued 54404
Intel® Server System R1304RPOSHBN Discontinued 54407
Intel® Server System R1304RPSSFBN Discontinued 54412

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000SP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R1304SP2SFBN Discontinued 54423
Intel® Server System R1304SP2SHBN Discontinued 54424
Intel® Server System R1304SP4SHOC Discontinued 54430

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1304BT

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R1304BTLSFANR Discontinued 54437
Intel® Server System R1304BTLSHBNR Discontinued 54449
Intel® Server System R1304BTSSFANR Discontinued 54452

Hệ thống máy chủ Intel® dòng SR1600GP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System SR1695GPRX1AC Discontinued 54509

Hệ thống máy chủ Intel® dòng SR1625UR

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System SR1625URR Discontinued 54523
Intel® Server System SR1625URSASR Discontinued 54528

Hệ thống máy chủ Intel® dòng H2000JF

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System H2216JFFJR Discontinued 54536
Intel® Server System H2216JFFKR Discontinued 54537
Intel® Server System H2216JFJR Discontinued 54538
Intel® Server System H2216JFKR Discontinued 54540
Intel® Server System H2216JFQJR Discontinued 54541
Intel® Server System H2216JFQKR Discontinued 54542
Intel® Server System H2312JFFJR Discontinued 54544
Intel® Server System H2312JFFKR Discontinued 54545
Intel® Server System H2312JFJR Discontinued 54546
Intel® Server System H2312JFKR Discontinued 54548
Intel® Server System H2312JFQJR Discontinued 54551
Intel® Server System H2312JFQKR Discontinued 54553

Hệ thống máy chủ Intel® dòng H2000LP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System H2216LPJR Discontinued 54557
Intel® Server System H2312LPJR Discontinued 54563

Hệ thống máy chủ Intel® dòng H2000WP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System H2216WPFJR Discontinued 54567
Intel® Server System H2216WPFKR Discontinued 54568
Intel® Server System H2216WPJR Discontinued 54569
Intel® Server System H2216WPKR Discontinued 54570
Intel® Server System H2216WPQJR Discontinued 54571
Intel® Server System H2216WPQKR Discontinued 54572
Intel® Server System H2312WPFJR Discontinued 54573
Intel® Server System H2312WPFKR Discontinued 54574
Intel® Server System H2312WPJR Discontinued 54575
Intel® Server System H2312WPKR Discontinued 54576
Intel® Server System H2312WPQJR Discontinued 54577
Intel® Server System H2312WPQKR Discontinued 54578

Hệ thống lưu trữ Intel® dòng JBOD2000

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Storage System JBOD2224S2DP Discontinued 54579
Intel® Storage System JBOD2312S2SP Discontinued 54585
Intel® Storage System JBOD2312S3SP Discontinued 54587

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000BB

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R2000BB4GS9 Discontinued 54635
Intel® Server System R2208BB4GC Discontinued 54636
Intel® Server System R2208BB4GS9 Discontinued 54637
Intel® Server System R2216BB4GC Discontinued 54638
Intel® Server System R2224BB4GCSAS Discontinued 54640
Intel® Server System R2308BB4GC Discontinued 54641
Intel® Server System R2312BB4GS9 Discontinued 54644

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000GL

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R2208GL4DS9 Discontinued 54649
Intel® Server System R2208GL4GS Discontinued 54650
Intel® Server System R2308GL4DS9 Discontinued 54653
Intel® Server System R2308GL4GS Discontinued 54654
Intel® Server System R2312GL4GS Discontinued 54655

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000GZ

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R2208GZ4GC Discontinued 54657
Intel® Server System R2208GZ4GS9 Discontinued 54660
Intel® Server System R2216GZ4GC Discontinued 54662
Intel® Server System R2216GZ4GCLX Discontinued 54664
Intel® Server System R2224GZ4GC4 Discontinued 54667
Intel® Server System R2224GZ4GCSAS Discontinued 54668
Intel® Server System R2308GZ4GC Discontinued 54669
Intel® Server System R2308GZ4GS9 Discontinued 54672
Intel® Server System R2312GZ4GC4 Discontinued 54674
Intel® Server System R2312GZ4GCSAS Discontinued 54675
Intel® Server System R2312GZ4GS9 Discontinued 54676

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000IP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R2216IP4LHPC Discontinued 54678
Intel® Server System R2224IP4LHPC Discontinued 54681
Intel® Server System R2208IP4LHPC Discontinued 54683
Intel® Server System R2308IP4LHPC Discontinued 54684
Intel® Server System R2312IP4LHPC Discontinued 54687

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000LH2

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R2304LH2HKC Discontinued 54694

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000LT2

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R2208LT2HKC4 Discontinued 54703

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000SC

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R2308SC2SHDR Discontinued 54717
Intel® Server System R2308SC2SHFN Discontinued 54718
Intel® Server System R2312SC2SHGR Discontinued 54721

Hệ thống máy chủ Intel® dòng SR2600UR

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System SR2612URR Discontinued 54750

Hệ thống máy chủ Intel® dòng SR2625UR

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System SR2625URBRPR Discontinued 54754
Intel® Server System SR2625URLXR Discontinued 54758
Intel® Server System SR2625URLXT Discontinued 54760

Hệ thống máy chủ Intel® dòng P4000CP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System P4208CP4MHGC Discontinued 54812
Intel® Server System P4308CP4MHEN Discontinued 54813
Intel® Server System P4308CP4MHGC Discontinued 54814

Hệ thống máy chủ Intel® dòng P4000IP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System P4208IP4LHGC Discontinued 54821
Intel® Server System P4216IP4LHJC Discontinued 54825
Intel® Server System P4216IP4LHKC Discontinued 54826
Intel® Server System P4224IP4LHKC Discontinued 54828
Intel® Server System P4308IP4LHGC Discontinued 54829
Intel® Server System P4308IP4LHJC Discontinued 54830
Intel® Server System P4308IP4LHJCL Discontinued 54831
Intel® Server System P4308IP4LHKC Discontinued 54832

Hệ thống máy chủ Intel® dòng P4000RP

Hệ thống máy chủ Intel® dòng P4000SC

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System P4304SC2SFEN Discontinued 54837
Intel® Server System P4304SC2SHDR Discontinued 54838
Intel® Server System P4308SC2MHGC Discontinued 54839

Hệ thống máy chủ Intel® dòng P4304BT

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System P4304BTLSFCNR Discontinued 54842
Intel® Server System P4304BTLSHCNR Discontinued 54850
Intel® Server System P4304BTSSFCNR Discontinued 54854

Hệ thống máy trạm Intel® dòng P4300CR

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Workstation System P4304CR2LFGN Discontinued 54857
Intel® Workstation System P4304CR2LFJN Discontinued 54858
Intel® Workstation System P4304CR2LFJNL Discontinued 54859
Intel® Workstation System P4304CR2LFKN Discontinued 54860

Hệ thống máy chủ Intel® dòng SC5000BC

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System SC5650BCDPR Discontinued 54896

Hệ thống máy chủ Intel® dòng SC5000HC

Hệ thống máy chủ Intel® dòng SR1000HG

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System SR1630HGP Discontinued 54937
Intel® Server System SR1630HGPRX Discontinued 54941

Hệ thống máy trạm Intel® dòng SC5000SC

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Workstation System SC5650SCWS Discontinued 55086

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Tải xuống Intel® Memory and Storage Tool (GUI)

Tải xuống Intel® Memory and Storage Tool CLI (Giao diện Dòng Lệnh)

Tải xuống Intel® Rapid Storage Technology mềm Cài đặt Trình điều khiển Intel® Optane™ mềm với bộ nhớ Intel® Optane™ mềm (Nền tảng thế hệ thứ 10 và thứ 11)

Tải xuống Intel® SSD Firmware Update Tool

Tải xuống Intel® Rapid Storage Technology mềm Cài đặt Trình điều khiển Intel® Optane™ mềm (Nền tảng thế hệ thứ 8 và 9)

Tài liệu Kỹ thuật

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.

Đọc tuần tự (tối đa)

Tốc độ mà thiết bị có thể lấy dữ liệu tạo nên một khối dữ liệu tiếp giáp, theo thứ tự. Được đo bằng MB/s (MegaByte mỗi giây)

Ghi tuần tự (tối đa)

Tốc độ mà thiết bị có thể ghi dữ liệu vào một khối dữ liệu tiếp giáp, theo thứ tự. Được đo bằng MB/s (MegaByte mỗi giây)

Năng lượng - Hoạt động

Công suất hoạt động cho biết mức tiêu thụ điện điển hình của thiết bị khi hoạt động.

Năng lượng - Chạy không

Công suất Chờ cho biết mức tiêu thụ điện điển hình của thiết bị khi chờ.

Rung - Vận hành

Rung vận hành cho biết khả năng đã kiểm tra của SSD để chịu được rung được báo cáo ở trạng thái hoạt động và duy trì chức năng. Được đo bằng G-force RMS (Giá trị hiệu dụng)

Rung - Không vận hành

Rung không vận hành cho biết khả năng đã kiểm tra của SSD để chịu được rung được báo cáo ở trạng thái không hoạt động và duy trì chức năng. Được đo bằng G-force RMS (Giá trị hiệu dụng)

Sốc (vận hành và không vận hành)

Sốc cho biết khả năng đã kiểm tra của SSD để chịu được sốc được báo cáo ở cả trạng thái hoạt động và không hoạt động và duy trì chức năng. Được đo bằng G-force (Tối đa)

Xếp hạng sự chịu đựng (ghi trọn đời)

Xếp loại khả năng chịu đựng cho biết số chu kỳ lưu trữ dữ liệu dự kiến được mong đợi trong suốt vòng đời của thiết bị.

Thời gian trung bình giữa những lần thất bại (MTBF)

MTBF (Thời gian trung bình giữa những lần thất bại) cho biết thời gian hoạt động trôi qua dự kiến giữa các lần thất bại. Được đo bằng giờ.

Tỷ lệ lỗi bit Không thể sửa được (UBER)

Tỷ lệ lỗi bit Không thể sửa được (UBER) cho biết số lỗi bit không thể sửa được chia cho tổng số bit được truyền trong một khoảng thời gian thử nghiệm.

Hệ số hình dạng

Kiểu hình thức cho biết kích thước tiêu chuẩn công nghiệp và hình dạng của thiết bị.

Giao diện

Giao diện cho biết phương pháp giao tiếp bus tiêu chuẩn của ngành được sử dụng cho thiết bị.

Bảo vệ dữ liệu mất mát năng lượng được nâng cao

Bảo vệ mất mát dữ liệu cao cấp do mất điện chuẩn bị SSD cho sự cố mất điện hệ thống không mong đợi bằng cách giảm thiểu truyền dữ liệu trong bộ nhớ đệm tạm thời và sử dụng điện dung bảo vệ mất điện trên bo mạch để cung cấp đủ điện cho vi chương trình SSD nhằm di chuyển dữ liệu khỏi bộ nhớ đệm và bộ nhớ đệm tạm thời sang NAND, nhờ đó bảo vệ hệ thống và dữ liệu người dùng.

Mã hóa phần cứng

Mã hóa phần cứng là mã hóa dữ liệu ở cấp độ ổ đĩa. Mã hóa được sử dụng để đảm bảo dữ liệu lưu trên ổ đĩa được an toàn trước đột nhập không mong muốn.

Công nghệ chịu đựng cao (HET)

Công nghệ độ bền cao (HET) trong SSD kết hợp các tính năng cải tiến slick của Bộ nhớ cực nhanh Intel® NAND và các kỹ thuật quản lý hệ thống SSD để giúp mở rộng độ bền của SSD. Độ bền được định nghĩa là lượng dữ liệu được ghi vào SSD trong toàn bộ vòng đời.

Theo dõi và ghi nhật ký nhiệt độ

Giám sát và ghi nhật ký nhiệt độ sẽ sử dụng bộ cảm biến nhiệt độ trong để giám sát và ghi nhật ký dòng khí và nhiệt độ bên trong của thiết bị. Kết quả được ghi nhật ký có thể truy cập bằng dòng lệnh SMART.

Bảo vệ dữ liệu đầu cuối-đầu cuối

Bảo vệ dữ liệu đầu cuối-đầu cuối sẽ bảo đảm sự toàn vẹn cho dữ liệu được lưu trữ từ máy tính qua Ổ đĩa thể rắn và ngược lại.

Công nghệ khởi động nhanh Intel®

Công nghệ khởi động nhanh Intel® cho phép hệ thống khôi phục nhanh từ trạng thái ngủ đông.