Ổ đĩa thể rắn Intel® DC dòng S3700

Ổ đĩa thể rắn Intel® DC dòng S3700

100GB, 2,5 in SATA 6Gb/giây, 25nm, MLC
0 Nhà bán lẻ X

Thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật về hiệu năng

 • SequentialReadMB 500 MB/s
 • SequentialWriteMB 200 MB/s
 • RandomRead100PctSpan 75000 IOPS
 • RandomWrite100PctSpan 19000 IOPS
 • LatencyReadUS 50 µs
 • LatencyWriteUS 65 µs
 • SSDPowerActive 2.9 W
 • SSDPowerIdle 650 mW

Độ tin cậy

 • VibrationOperating 2.17 GRMS (5-700 Hz)
 • VibrationNonOperating 3.13 GRMS (5-800 Hz)
 • SSDShock 1,000 G/0.5 msec
 • OperatingTemperature 0°C to 70°C
 • OperatingTemperatureMax 70 °C
 • OperatingTemperatureMin 0 °C
 • SSDEnduranceRating 10 drive writes per day for 5 years
 • MTBF 2,000,000 Hours
 • UBER 1 sector per 10^17 bits read
 • WarrantyLengthYears 5 yrs

Thông tin bổ sung

Thông số gói

 • SSDComponents Intel NAND Flash Memory Multi-Level Cell (MLC) Technology
 • SSDWeight 70 grams ± 2 grams
 • SSDFormFactor 2.5" 7mm
 • SSDInterface SATA 3.0 6Gb/S

Các công nghệ tiên tiến

 • EPLDP
 • SSDHardwareEncryption AES 256 bit
 • SSDHighEnduranceTechnology
 • SSDTemperatureMonitoring
 • EndToEndDataProtection
 • RapidStartTechVersion Không

Đặt hàng và tuân thủ

Ngừng sản xuất và ngừng cung cấp

Intel® SSD DC S3700 Series (100GB, 2.5in SATA 6Gb/s, 25nm, MLC) 7mm, Generic Single Pack

 • MM# 921632
 • OrderingCode SSDSC2BA100G301

Intel® SSD DC S3700 Series (100GB, 2.5in SATA 6Gb/s, 25nm, MLC) 7mm, Generic 50 Pack

 • MM# 925878
 • OrderingCode SSDSC2BA100G3

Thông tin về tuân thủ thương mại

 • ECC Khác nhau tùy theo sản phẩm
 • PCode Khác nhau tùy theo sản phẩm
 • HTS Khác nhau tùy theo sản phẩm

Thông tin PCN/MDDS

Hình ảnh sản phẩm

Hình ảnh sản phẩm

Intel® SSD DC S3700 Series

Các sản phẩm tương thích

Khối trung tâm dữ liệu Intel® cho Doanh nghiệp (Intel® DCB cho Doanh nghiệp)

Tên sản phẩm BornOnDate StatusCodeText FormFactor ServerSystemType SupportedCPUSocket SortOrder So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System LSVRP4304ES6XXR 51297

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000SPO

Tên sản phẩm BornOnDate StatusCodeText FormFactor ServerSystemType SupportedCPUSocket SortOrder So sánh
Tất cả | Không có
Hệ thống máy chủ Intel® R1304SPOSHBN 52130
Hệ thống máy chủ Intel® R1304SPOSHOR 52134
Hệ thống máy chủ Intel® R1208SPOSHOR 52138

Intel® Server System P4000SP Family

Tên sản phẩm BornOnDate StatusCodeText FormFactor ServerSystemType SupportedCPUSocket SortOrder So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System LSVRP4304ES6XX1 52486

Bo mạch máy chủ Intel® dòng S1200SP

Tên sản phẩm StatusCodeText FormFactor ServerSystemType SupportedCPUSocket Embedded MaxTDP SortOrder So sánh
Tất cả | Không có
Bo mạch máy chủ Intel® S1200SPO 52527
Bo mạch máy chủ Intel® S1200SPL 52533
Bo mạch máy chủ Intel® S1200SPS 52541

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S2600KP

Tên sản phẩm StatusCodeText FormFactor ServerSystemType SupportedCPUSocket Embedded MaxTDP SortOrder So sánh
Tất cả | Không có
Bo mạch máy chủ Intel® S2600KP 52580
Bo mạch máy chủ Intel® S2600KPF 52586
Bo mạch máy chủ Intel® S2600KPR 52592
Bo mạch máy chủ Intel® S2600KPFR 52594
Intel® Server Board S2600KPTR 52597

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S2600TP

Tên sản phẩm StatusCodeText FormFactor ServerSystemType SupportedCPUSocket Embedded MaxTDP SortOrder So sánh
Tất cả | Không có
Bo mạch máy chủ Intel® S2600TP 52612
Bo mạch máy chủ Intel® S2600TPF 52617
Bo mạch máy chủ Intel® S2600TPFR 52622
Intel® Server Board S2600TPNR 52623
Bo mạch máy chủ Intel® S2600TPR 52624

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S2600WT

Tên sản phẩm StatusCodeText FormFactor ServerSystemType SupportedCPUSocket Embedded MaxTDP SortOrder So sánh
Tất cả | Không có
Bo mạch máy chủ Intel® S2600WT2 52637
Bo mạch máy chủ Intel® S2600WTT 52641
Bo mạch máy chủ Intel® S2600WTTR 52644
Bo mạch máy chủ Intel® S2600WT2R 52645
Bo mạch máy chủ Intel® S2600WTTS1R 52647

Dòng mô-đun điện toán Intel® HNS2600TP

Dòng mô-đun điện toán Intel® HNS2600KP

Tên sản phẩm StatusCodeText FormFactor ServerSystemType SupportedCPUSocket Embedded MaxTDP SortOrder So sánh
Tất cả | Không có
Mô-đun điện toán Intel® HNS2600KP 52699
Mô-đun điện toán Intel® HNS2600KPFR 52711
Mô-đun điện toán Intel® HNS2600KPR 52714

Dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S1200BT

Tên sản phẩm StatusCodeText FormFactor ServerSystemType SupportedCPUSocket Embedded MaxTDP SortOrder So sánh
Tất cả | Không có
Bo mạch máy chủ Intel® S1200BTLR 54680
Bo mạch máy chủ Intel® S1200BTLRM 54683
Bo mạch máy chủ Intel® S1200BTSR 54688

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S1200RP

Tên sản phẩm StatusCodeText FormFactor ServerSystemType SupportedCPUSocket Embedded MaxTDP SortOrder So sánh
Tất cả | Không có
Bo Mạch Máy Chủ Intel® S1200V3RPL 54698
Bo Mạch Máy Chủ Intel® S1200V3RPM 54704
Bo Mạch Máy Chủ Intel® S1200V3RPO 54710
Bo Mạch Máy Chủ Intel® S1200V3RPS 54716

Dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S1400FP

Tên sản phẩm StatusCodeText FormFactor ServerSystemType SupportedCPUSocket Embedded MaxTDP SortOrder So sánh
Tất cả | Không có
Bo mạch Máy chủ Intel® S1400FP2 54723
Bo mạch Máy chủ Intel® S1400FP4 54726

Dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S1400SP

Tên sản phẩm StatusCodeText FormFactor ServerSystemType SupportedCPUSocket Embedded MaxTDP SortOrder So sánh
Tất cả | Không có
Bo mạch Máy chủ Intel® S1400SP2 54730
Bo mạch Máy chủ Intel® S1400SP4 54732

Dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S1600JP

Tên sản phẩm StatusCodeText FormFactor ServerSystemType SupportedCPUSocket Embedded MaxTDP SortOrder So sánh
Tất cả | Không có
Bo mạch Máy chủ Intel® S1600JP2 54734
Bo mạch Máy chủ Intel® S1600JP4 54735

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S3420GP

Tên sản phẩm StatusCodeText FormFactor ServerSystemType SupportedCPUSocket Embedded MaxTDP SortOrder So sánh
Tất cả | Không có
Bo mạch Máy chủ Intel® S3420GPLC 54757
Bo mạch Máy chủ Intel® S3420GPLX 54761
Bo mạch Máy chủ Intel® S3420GPRX 54764
Bo mạch Máy chủ Intel® S3420GPV 54765

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S2400BB

Tên sản phẩm StatusCodeText FormFactor ServerSystemType SupportedCPUSocket Embedded MaxTDP SortOrder So sánh
Tất cả | Không có
Bo mạch Máy chủ Intel® S2400BB4 54775

Dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S2400EP

Tên sản phẩm StatusCodeText FormFactor ServerSystemType SupportedCPUSocket Embedded MaxTDP SortOrder So sánh
Tất cả | Không có
Bo mạch Máy chủ Intel® S2400EP2 54776
Bo mạch Máy chủ Intel® S2400EP4 54782

Dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S2400GP

Tên sản phẩm StatusCodeText FormFactor ServerSystemType SupportedCPUSocket Embedded MaxTDP SortOrder So sánh
Tất cả | Không có
Bo mạch Máy chủ Intel® S2400GP2 54789
Bo mạch Máy chủ Intel® S2400GP4 54796

Dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S2400LP

Tên sản phẩm StatusCodeText FormFactor ServerSystemType SupportedCPUSocket Embedded MaxTDP SortOrder So sánh
Tất cả | Không có
Bo mạch Máy chủ Intel® S2400LP 54799

Dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S2400SC

Tên sản phẩm StatusCodeText FormFactor ServerSystemType SupportedCPUSocket Embedded MaxTDP SortOrder So sánh
Tất cả | Không có
Bo mạch Máy chủ Intel® S2400SC2 54803

Dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S2600CO

Tên sản phẩm StatusCodeText FormFactor ServerSystemType SupportedCPUSocket Embedded MaxTDP SortOrder So sánh
Tất cả | Không có
Bo mạch Máy chủ Intel® S2600CO4 54809
Bo mạch máy chủ Intel® S2600COE 54811
Bo mạch máy chủ Intel® S2600COEIOC 54813

Dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S2600CP

Tên sản phẩm StatusCodeText FormFactor ServerSystemType SupportedCPUSocket Embedded MaxTDP SortOrder So sánh
Tất cả | Không có
Bo mạch Máy chủ Intel® S2600CP2 54815
Bo mạch máy chủ Intel® S2600CP2IOC 54817
Bo mạch máy chủ Intel® S2600CP2J 54819
Bo mạch Máy chủ Intel® S2600CP4 54822
Bo mạch máy chủ Intel® S2600CP4IOC 54828

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S2600GL

Tên sản phẩm StatusCodeText FormFactor ServerSystemType SupportedCPUSocket Embedded MaxTDP SortOrder So sánh
Tất cả | Không có
Bo mạch Máy chủ Intel® S2600GL 54830

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S2600GZ

Tên sản phẩm StatusCodeText FormFactor ServerSystemType SupportedCPUSocket Embedded MaxTDP SortOrder So sánh
Tất cả | Không có
Bo mạch máy chủ Intel® S2600GZ 54832

Dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S2600IP

Tên sản phẩm StatusCodeText FormFactor ServerSystemType SupportedCPUSocket Embedded MaxTDP SortOrder So sánh
Tất cả | Không có
Bo mạch Máy chủ Intel® S2600IP4 54836
Bo mạch máy chủ Intel® S2600IP4L 54840

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S2600JF

Tên sản phẩm StatusCodeText FormFactor ServerSystemType SupportedCPUSocket Embedded MaxTDP SortOrder So sánh
Tất cả | Không có
Bo mạch Máy chủ Intel® S2600JF 54841
Bo mạch máy chủ Intel® S2600JFF 54844
Bo mạch Máy chủ Intel® S2600JFQ 54845

Dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S2600WP

Tên sản phẩm StatusCodeText FormFactor ServerSystemType SupportedCPUSocket Embedded MaxTDP SortOrder So sánh
Tất cả | Không có
Bo mạch Máy chủ Intel® S2600WP 54853
Bo mạch Máy chủ Intel® S2600WPF 54855
Bộ mở rộng Intel® S2600WPQ 54856

Bo mạch máy trạm Intel® dòng W2600CR

Tên sản phẩm StatusCodeText FormFactor ServerSystemType SupportedCPUSocket Embedded MaxTDP SortOrder So sánh
Tất cả | Không có
Bo mạch máy trạm Intel® W2600CR2 54866
Bo mạch máy trạm Intel® W2600CR2L 54870

Dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S4600LH

Tên sản phẩm StatusCodeText FormFactor ServerSystemType SupportedCPUSocket Embedded MaxTDP SortOrder So sánh
Tất cả | Không có
Bo mạch Máy chủ Intel® S4600LH2 54872

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S4600LT

Tên sản phẩm StatusCodeText FormFactor ServerSystemType SupportedCPUSocket Embedded MaxTDP SortOrder So sánh
Tất cả | Không có
Bo mạch Máy chủ Intel® S4600LT2 54874

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S5500HC

Tên sản phẩm StatusCodeText FormFactor ServerSystemType SupportedCPUSocket Embedded MaxTDP SortOrder So sánh
Tất cả | Không có
Bo mạch Máy chủ Intel® S5520HC 55002

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S5000UR

Tên sản phẩm StatusCodeText FormFactor ServerSystemType SupportedCPUSocket Embedded MaxTDP SortOrder So sánh
Tất cả | Không có
Bo mạch Máy chủ Intel® S5520UR 55067
Bo mạch Máy chủ Intel® S5520URT 55070

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S5000WB

Tên sản phẩm StatusCodeText FormFactor ServerSystemType SupportedCPUSocket Embedded MaxTDP SortOrder So sánh
Tất cả | Không có
Bo mạch Máy chủ Intel® S5500WB 55113
Bo mạch Máy chủ Intel® S5500WB12V 55118

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S5500BC

Tên sản phẩm StatusCodeText FormFactor ServerSystemType SupportedCPUSocket Embedded MaxTDP SortOrder So sánh
Tất cả | Không có
Bo mạch Máy chủ Intel® S5500BC 55123

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S5500HCT

Tên sản phẩm StatusCodeText FormFactor ServerSystemType SupportedCPUSocket Embedded MaxTDP SortOrder So sánh
Tất cả | Không có
Bo mạch Máy chủ Intel® S5520HCT 55131

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S5500HCV

Tên sản phẩm StatusCodeText FormFactor ServerSystemType SupportedCPUSocket Embedded MaxTDP SortOrder So sánh
Tất cả | Không có
Bo mạch Máy chủ Intel® S5500HCV 55132

Bo mạch máy trạm Intel® dòng S5520SC

Tên sản phẩm StatusCodeText FormFactor ServerSystemType SupportedCPUSocket Embedded MaxTDP SortOrder So sánh
Tất cả | Không có
Bo mạch máy trạm Intel® S5520SC 55136

Dòng mô-đun điện toán Intel® HNS2400LP

Tên sản phẩm StatusCodeText FormFactor ServerSystemType SupportedCPUSocket Embedded MaxTDP SortOrder So sánh
Tất cả | Không có
Mô-đun điện toán Intel® HNS2400LP 55167

Dòng mô-đun điện toán Intel® HNS2600JF

Tên sản phẩm StatusCodeText FormFactor ServerSystemType SupportedCPUSocket Embedded MaxTDP SortOrder So sánh
Tất cả | Không có
Mô-đun Điện toán HNS2600JF Intel® 55170
Mô-đun Điện toán HNS2600JFF Intel® 55171
Mô-đun Điện toán HNS2600JFQ Intel® 55172

Dòng mô-đun điện toán Intel® HNS2600WP

Tên sản phẩm StatusCodeText FormFactor ServerSystemType SupportedCPUSocket Embedded MaxTDP SortOrder So sánh
Tất cả | Không có
Mô-đun Điện toán HNS2600WP Intel® 55173
Mô-đun Điện toán HNS2600WPF Intel® 55175
Mô-đun Điện toán HNS2600WPQ Intel® 55176

Dòng mô-đun điện toán Intel® MFS2600KI

Tên sản phẩm StatusCodeText FormFactor ServerSystemType SupportedCPUSocket Embedded MaxTDP SortOrder So sánh
Tất cả | Không có
Mô-đun Điện toán Intel® MFS2600KI 55178

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000BB

Tên sản phẩm StatusCodeText FormFactor ServerSystemType SupportedCPUSocket Embedded MaxTDP SortOrder So sánh
Tất cả | Không có
Hệ thống máy chủ Intel® R1208BB4DC 55191
Hệ thống máy chủ Intel® R1208BB4GS9 55192
Hệ thống máy chủ Intel® R1304BB4DC 55193
Hệ thống máy chủ Intel® R1304BB4GS9 55194

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000EP

Tên sản phẩm StatusCodeText FormFactor ServerSystemType SupportedCPUSocket Embedded MaxTDP SortOrder So sánh
Tất cả | Không có
Hệ thống máy chủ Intel® R1208EP2SHFN 55196
Hệ thống máy chủ Intel® R1304EP2SFFN 55204
Hệ thống máy chủ Intel® R1304EP2SHFN 55206

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000GL

Tên sản phẩm StatusCodeText FormFactor ServerSystemType SupportedCPUSocket Embedded MaxTDP SortOrder So sánh
Tất cả | Không có
Hệ thống máy chủ Intel® R1208GL4DS 55213
Hệ thống máy chủ Intel® R1304GL4DS9 55217

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000GZ

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000JP

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000RP

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000SP

Tên sản phẩm StatusCodeText FormFactor ServerSystemType SupportedCPUSocket Embedded MaxTDP SortOrder So sánh
Tất cả | Không có
Hệ thống máy chủ Intel® R1304SP2SFBN 55263
Hệ thống máy chủ Intel® R1304SP2SHBN 55264
Hệ thống máy chủ Intel® R1304SP4SHOC 55270

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1304BT

Tên sản phẩm StatusCodeText FormFactor ServerSystemType SupportedCPUSocket Embedded MaxTDP SortOrder So sánh
Tất cả | Không có
Hệ thống máy chủ Intel® R1304BTLSFANR 55277
Hệ thống máy chủ Intel® R1304BTLSHBNR 55289
Hệ thống máy chủ Intel® R1304BTSSFANR 55292

Hệ thống máy chủ Intel® dòng SR1600GP

Tên sản phẩm StatusCodeText FormFactor ServerSystemType SupportedCPUSocket Embedded MaxTDP SortOrder So sánh
Tất cả | Không có
Hệ thống máy chủ Intel® SR1695GPRX1AC 55349

Hệ thống máy chủ Intel® dòng SR1625UR

Tên sản phẩm StatusCodeText FormFactor ServerSystemType SupportedCPUSocket Embedded MaxTDP SortOrder So sánh
Tất cả | Không có
Hệ thống máy chủ Intel® SR1625URR 55363
Hệ thống máy chủ Intel® SR1625URSASR 55368

Hệ thống máy chủ Intel® dòng H2000LP

Tên sản phẩm StatusCodeText FormFactor ServerSystemType SupportedCPUSocket Embedded MaxTDP SortOrder So sánh
Tất cả | Không có
Hệ thống máy chủ Intel® H2216LPJR 55397
Hệ thống máy chủ Intel® H2312LPJR 55403

Hệ thống lưu trữ Intel® dòng JBOD2000

Tên sản phẩm StatusCodeText FormFactor ServerSystemType SupportedCPUSocket Embedded MaxTDP SortOrder So sánh
Tất cả | Không có
Hệ thống lưu trữ Intel® JBOD2224S2DP 55419
Hệ thống lưu trữ Intel® JBOD2312S2SP 55425
Hệ thống lưu trữ Intel® JBOD2312S3SP 55427

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000GL

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000IP

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000LH2

Tên sản phẩm StatusCodeText FormFactor ServerSystemType SupportedCPUSocket Embedded MaxTDP SortOrder So sánh
Tất cả | Không có
Hệ thống máy chủ Intel® R2304LH2HKC 55534

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000LT2

Tên sản phẩm StatusCodeText FormFactor ServerSystemType SupportedCPUSocket Embedded MaxTDP SortOrder So sánh
Tất cả | Không có
Hệ thống máy chủ Intel® R2208LT2HKC4 55543

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000SC

Tên sản phẩm StatusCodeText FormFactor ServerSystemType SupportedCPUSocket Embedded MaxTDP SortOrder So sánh
Tất cả | Không có
Hệ thống máy chủ Intel® R2308SC2SHDR 55557
Hệ thống máy chủ Intel® R2308SC2SHFN 55558
Hệ thống máy chủ Intel® R2312SC2SHGR 55561

Hệ thống máy chủ Intel® dòng SR2600UR

Tên sản phẩm StatusCodeText FormFactor ServerSystemType SupportedCPUSocket Embedded MaxTDP SortOrder So sánh
Tất cả | Không có
Hệ thống máy chủ Intel® SR2612URR 55590

Hệ thống máy chủ Intel® dòng SR2625UR

Tên sản phẩm StatusCodeText FormFactor ServerSystemType SupportedCPUSocket Embedded MaxTDP SortOrder So sánh
Tất cả | Không có
Hệ thống máy chủ Intel® SR2625URBRPR 55594
Hệ thống máy chủ Intel® SR2625URLXR 55598
Hệ thống máy chủ Intel® SR2625URLXT 55600

Hệ thống máy chủ Intel® dòng P4000CP

Tên sản phẩm StatusCodeText FormFactor ServerSystemType SupportedCPUSocket Embedded MaxTDP SortOrder So sánh
Tất cả | Không có
Hệ thống máy chủ Intel® P4208CP4MHGC 55652
Hệ thống máy chủ Intel® P4308CP4MHEN 55653
Hệ thống máy chủ Intel® P4308CP4MHGC 55654

Hệ thống máy chủ Intel® dòng P4000IP