System Power Supply F1U450WPSU

Thông số kỹ thuật

Thông tin bổ sung

  • Mô tả 450W AC miniERP 80 Gold efficiency power supply spare used with the R1000 chassis

Đặt hàng và tuân thủ

Thông tin đặt hàng và thông số kỹ thuật

System Power Supply F1U450WPSU, Single

  • Mã đặt hàng F1U450WPSU

Thông tin về tuân thủ thương mại

  • ECCN EAR99
  • CCATS NA
  • US HTS 8504406012

Thông tin PCN/MDDS

Các sản phẩm tương thích

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000SPO

Tên sản phẩm Tình trạng SortOrder So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R1304SPOSHORR Launched
Intel® Server System R1208SPOSHORR Launched

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000JP

Tên sản phẩm Tình trạng SortOrder So sánh
Tất cả | Không có
Hệ thống máy chủ Intel® R1208JP4OC Discontinued
Hệ thống máy chủ Intel® R1304JP4OC Discontinued

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000RP

Tải về và phần mềm

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.