Cáp trục đôi Ethernet QSFP+ Intel®

0 Nhà bán lẻ X

Thông số kỹ thuật

Thông tin bổ sung

  • Tóm lược về Sản phẩm Xem ngay

Đặt hàng và tuân thủ

Thông tin đặt hàng và thông số kỹ thuật

Intel® Ethernet QSFP+ Twinaxial Cable, 1 meter

  • MM# 920258
  • Mã đặt hàng XLDACBL1

Intel® Ethernet QSFP+ Twinaxial Cable, 5 meters

  • MM# 920345
  • Mã đặt hàng XLDACBL5

Intel® Ethernet QSFP+ Twinaxial Cable, 3 meters

  • MM# 920344
  • Mã đặt hàng XLDACBL3

Thông tin về tuân thủ thương mại

  • ECCN EAR99
  • CCATS NA
  • US HTS 8544422000

Thông tin PCN/MDDS

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Tài liệu Kỹ thuật

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.