Power Distribution Board FXX450WDCPDB for 450W DC Power Supply

Thông số kỹ thuật

Thông tin bổ sung

  • Mô tả Power Distribution Board FXX450WDCPDB for 450W DC Power Supply

Đặt hàng và tuân thủ

Ngừng sản xuất và ngừng cung cấp

Power Distribution Board FXX450WDCPDB for 450W DC Power Supply, Single

  • MM# 924098
  • Mã đặt hàng FXX450WDCPDB
  • ID Nội dung MDDS 809030

Thông tin về tuân thủ thương mại

  • ECCN EAR99
  • CCATS NA
  • US HTS 8537109150

Thông tin PCN

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.