Power Distribution Board FXX450WDCPDB for 450W DC Power Supply

0 Nhà bán lẻ X

Thông số kỹ thuật

Thông tin bổ sung

  • Mô tả Power Distribution Board FXX450WDCPDB for 450W DC Power Supply

Đặt hàng và tuân thủ

Ngừng sản xuất và ngừng cung cấp

Power Distribution Board FXX450WDCPDB for 450W DC Power Supply, Single

  • MM# 924098
  • Mã đặt hàng FXX450WDCPDB

Thông tin về tuân thủ thương mại

  • ECCN EAR99
  • CCATS NA
  • US HTS 8537109150

Thông tin PCN/MDDS

Các sản phẩm tương thích

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000JP

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP SortOrder So sánh
Tất cả | Không có
Hệ thống máy chủ Intel® R1208JP4TC Discontinued Custom 6.8'' x 13.8'' 1U Rack Socket R
Hệ thống máy chủ Intel® R1304JP4TC Discontinued Custom 6.8'' x 13.8'' 1U Rack Socket R

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Tài liệu Kỹ thuật

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.