Mạch điều khiển Thunderbolt™ Intel® DSL3510L

Thông số kỹ thuật

Thông tin bổ sung

Thông số I/O

 • Số kênh Thunderbolt™ 4
 • Cấu hình cổng Dual
 • Cấu hình PCI Express PCIe 2.0, 1x4 or 4x1
 • Cổng Màn Hình DP 1.1a 2x Sink, 1x Source

Thông số gói

 • Kích thước gói 12mm x 12mm

Đặt hàng và tuân thủ

Ngừng sản xuất và ngừng cung cấp

Intel® DSL3510L Thunderbolt™ Controller, 4-Channel, FC-CSP, Tray

 • MM# 921427
 • Mã THÔNG SỐ SLJQX
 • Mã đặt hàng DSL3510L
 • Stepping B1

Intel® DSL3510L Thunderbolt™ Controller, 4-Channel, FC-CSP, T&R

 • MM# 921428
 • Mã THÔNG SỐ SLJQY
 • Mã đặt hàng DSL3510L
 • Stepping B1

Thông tin về tuân thủ thương mại

 • ECCN 4A994
 • CCATS NA
 • US HTS 8542310001

Thông tin PCN/MDDS

SLJQY

SLJQX

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.

TDP

Công suất thiết kế nhiệt (TDP) thể hiện công suất trung bình, tính bằng watt, mà bộ xử lý tiêu tốn khi vận hành ở Tần số cơ sở với tất cả các lõi hoạt động dưới khối lượng công việc do Intel định nghĩa và có độ phức tạp cao. Tham khảo Bảng dữ liệu để biết các yêu cầu về giải pháp nhiệt.

TCASE

Nhiệt độ vỏ là nhiệt độ tối đa được cho phép tại Thanh giằng nhiệt tích hợp (IHS) của bộ xử lý.

Có sẵn Tùy chọn nhúng

Có sẵn tùy chọn nhúng cho biết sản phẩm cung cấp khả năng sẵn có để mua mở rộng cho các hệ thống thông minh và các giải pháp nhúng. Có thể tìm chứng chỉ sản phẩm và điều kiện sử dụng trong báo cáo Chứng nhận phát hành sản phẩm. Hãy liên hệ người đại diện của Intel để biết chi tiết.

Cấu hình PCI Express

Cấu hình PCI Express (PCIe) mô tả các kết hợp cổng PCIe có thể được sử dụng để liên kết các cổng PCIe của bộ xử lý với các thiết bị PCIe.