Spare Power Distribution Board FXX450WPDB for AC 450W mini-ERP Power Supply

Thông số kỹ thuật

Thông tin bổ sung

  • Mô tả Spare Power Distribution Board FXX450WPDB supporting AC 450W mini-ERP Power Supply

Đặt hàng và tuân thủ

Ngừng sản xuất và ngừng cung cấp

Spare Power Distribution Board FXX450WPDB for AC 450W mini-ERP Power Supply, Single

  • MM# 920155
  • Mã đặt hàng FXX450WPDB

Thông tin về tuân thủ thương mại

  • ECCN EAR99
  • CCATS NA
  • US HTS 8537109150

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.