Spare Heat Sink FEA90X902UHS optimized for Intel® Server Board S2400SC2 in the Intel® R2000M Chassis

Thông số kỹ thuật

Thông tin bổ sung

  • Mô tả Heat Sink spare FEA90X902UHS (for Intel® Server Board S2400SC2 in R2000M Chassis Family)

Đặt hàng và tuân thủ

Ngừng sản xuất và ngừng cung cấp

Spare Heat Sink FEA90X902UHS optimized for Intel® Server Board S2400SC2 in the Intel® R2000M Chassis, Single

  • MM# 919884
  • Mã đặt hàng FEA90X902UHS
  • ID Nội dung MDDS 708804

Thông tin về tuân thủ thương mại

  • ECCN EAR99
  • CCATS NA
  • US HTS 8473305100

Thông tin PCN

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.

Sự ngắt quãng được mong đợi

Ngừng dự kiến là thời gian dự kiến khi sản phẩm sẽ bắt đầu quá trình Ngừng cung cấp sản phẩm. Thông báo ngừng cung cấp sản phẩm, được công bố khi bắt đầu quá trình ngừng cung cấp và sẽ bao gồm toàn bộ thông tin chi tiết về Mốc sự kiện chính của EOL. Một số doanh nghiệp có thể trao đổi chi tiết về mốc thời gian EOL trước khi công bố Thông báo ngừng cung cấp sản phẩm. Liên hệ với đại diện Intel của bạn để có thông tin về các mốc thời gian EOL và các tùy chọn kéo dài tuổi thọ.