Thiết bị chuyển mạch Ethernet Intel® FM4112

0 Retailers X

Thông số kỹ thuật

Thông tin bổ sung

 • Mô tả An 8 10GbE ports and 16 1GbE ports, fully-integrated, single-chip wire-speed, layer-2/3/4, 10GbE/2.5GbE/1GbE Ethernet switch.

Thông số nối mạng

 • Băng thông cổng tối đa 96 G
 • Cổng SGMII tối đa 24
 • Cổng XAUI tối đa 8
 • Thời gian chờ cắt giảm 300 ns
 • Tỷ lệ xử lý khung 144 M pps
 • Kích thước bộ nhớ gói chung 2 MB
 • Lớp lưu lượng 8
 • Kích thước bảng MAC 16 K
 • Quy tắc ACL 16 K
 • Tuyến IPv4/IPv6 16K/4K
 • Công nghệ Intel® FlexPipe™ Không
 • Cân bằng tải nâng cao
 • Các tính năng CEE/DCB
 • Hỗ trợ ảo hóa máy chủ
 • Tính năng truyền liên mạng nâng cao Không
 • Hỗ trợ Carrier Ethernet Không
 • Giao diện CPU EBI
 • Ứng dụng Data Center,FSI,HPC

Đặt hàng và tuân thủ

Thông tin đặt hàng và thông số kỹ thuật

Intel® Ethernet Switch FM4112

 • MM# 930430
 • Mã THÔNG SỐ SLKAH
 • Mã đặt hàng EZFM4112F897C
 • Stepping A3

Ngừng sản xuất và ngừng cung cấp

Intel® Ethernet Switch FM4112

 • MM# 921072
 • Mã THÔNG SỐ SLJPB
 • Mã đặt hàng EZFM4112F897E
 • Stepping A3

Intel® Ethernet Switch FM4112

 • MM# 920723
 • Mã THÔNG SỐ SLJPC
 • Mã đặt hàng EZFM4112
 • Stepping A3

Intel® Ethernet Switch FM4112

 • MM# 921071
 • Mã THÔNG SỐ SLJMZ
 • Mã đặt hàng EZFM4112F897C
 • Stepping A3

Intel® Ethernet Switch FM4112

 • MM# 920721
 • Mã THÔNG SỐ SLJPB
 • Mã đặt hàng EZFM4112
 • Stepping A3

Intel® Ethernet Switch FM4112

 • MM# 920720
 • Mã THÔNG SỐ SLJMZ
 • Mã đặt hàng EZFM4112
 • Stepping A3

Thông tin về tuân thủ thương mại

 • ECCN 5A991
 • CCATS NA
 • US HTS 8542310001

Thông tin PCN/MDDS

SLJPB

SLJMZ

SLKAH

Tải về và phần mềm

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.

Sự ngắt quãng được mong đợi

Ngừng dự kiến là thời gian dự kiến khi sản phẩm sẽ bắt đầu quá trình Ngừng cung cấp sản phẩm. Thông báo ngừng cung cấp sản phẩm, được công bố khi bắt đầu quá trình ngừng cung cấp và sẽ bao gồm toàn bộ thông tin chi tiết về Mốc sự kiện chính của EOL. Một số doanh nghiệp có thể trao đổi chi tiết về mốc thời gian EOL trước khi công bố Thông báo ngừng cung cấp sản phẩm. Liên hệ với đại diện Intel của bạn để có thông tin về các mốc thời gian EOL và các tùy chọn kéo dài tuổi thọ.

Thuật in thạch bản

Thuật in thạch bản đề cập đến công nghệ bán dẫn được sử dụng để sản xuất một mạch tích hợp và được báo cáo bằng nanomet (nm), cho biết kích thước của các tính năng được tích hợp trên bóng bán dẫn.

TDP

Công suất thiết kế nhiệt (TDP) thể hiện công suất trung bình, tính bằng watt, mà bộ xử lý tiêu tốn khi vận hành ở Tần số cơ sở với tất cả các lõi hoạt động dưới khối lượng công việc do Intel định nghĩa và có độ phức tạp cao. Tham khảo Bảng dữ liệu để biết các yêu cầu về giải pháp nhiệt.