High Current P4000 Chassis Family Power Distribution Board FUPPDBHC

0 Nhà bán lẻ X

Thông số kỹ thuật

 • Bộ sưu tập sản phẩm Spare Power Options
 • Tình trạng Discontinued
 • Ngày phát hành Q1'12
 • Sự ngắt quãng được mong đợi Q4'16
 • EOL thông báo Thursday, December 15, 2016
 • Đơn hàng cuối cùng Wednesday, March 1, 2017
 • Thuộc tính biên lai cuối cùng Thursday, June 1, 2017
 • Các hạng mục kèm theo (1) Power Distribution Board Spare (High Current) for P4000 server chassis. Recommend to use with FXX750PCRPS, FXX1200PCRPS or FXX1600PCRPS power supplies.

Thông tin bổ sung

 • Mô tả Power Distribution Board Spare (High Current) for P4000 server chassis. Recommend to use with FXX750PCRPS, FXX1200PCRPS or FXX1600PCRPS power supplies.

Đặt hàng và tuân thủ

Ngừng sản xuất và ngừng cung cấp

High Current P4000 Chassis Family Power Distribution Board FUPPDBHC, Single

 • MM# 916813
 • Mã đặt hàng FUPPDBHC

Thông tin về tuân thủ thương mại

 • ECCN EAR99
 • CCATS NA
 • US HTS 8537109150

Thông tin PCN/MDDS

Các sản phẩm tương thích

Hệ thống máy chủ Intel® dòng P4000CP

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP So sánh
Tất cả | Không có
Hệ thống máy chủ Intel® P4208CP4MHGC Discontinued 12" x 13" 4U Pedestal Socket R 55639
Hệ thống máy chủ Intel® P4308CP4MHEN Discontinued 12" x 13" 4U Pedestal Socket R 55640
Hệ thống máy chủ Intel® P4308CP4MHGC Discontinued 12" x 13" 4U Pedestal Socket R 55641

Dòng Khung vỏ Máy chủ Intel® P4000M

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP So sánh
Tất cả | Không có
Khung vỏ Máy chủ Intel® P4208XXMHDR Discontinued 4U Rack or Pedestal 55986
Khung vỏ Máy chủ Intel® P4208XXMHEN Discontinued 4U Rack or Pedestal 55988
Khung vỏ Máy chủ Intel® P4208XXMHGC Discontinued 4U Rack or Pedestal 55990
Khung vỏ Máy chủ Intel® P4208XXMHGR Discontinued 4U Rack or Pedestal 55992
Khung vỏ Máy chủ Intel® P4216XXMHEN Discontinued 4U Rack or Pedestal 55994
Khung vỏ Máy chủ Intel® P4216XXMHGC Discontinued 4U Rack or Pedestal 55996
Khung vỏ Máy chủ Intel® P4216XXMHGR Discontinued 4U Rack or Pedestal 55998
Khung vỏ Máy chủ Intel® P4216XXMHJC Discontinued 4U Rack or Pedestal 56000
Khung vỏ Máy chủ Intel® P4304XXMHEN Discontinued 4U Rack or Pedestal 56002
Khung vỏ Máy chủ Intel® P4308XXMHDN Discontinued 4U Rack or Pedestal 56004
Khung vỏ Máy chủ Intel® P4308XXMHDR Discontinued 4U Rack or Pedestal 56006
Khung vỏ Máy chủ Intel® P4308XXMHEN Discontinued 4U Rack or Pedestal 56008
Khung vỏ Máy chủ Intel® P4308XXMHGC Discontinued 4U Rack or Pedestal 56010
Khung vỏ Máy chủ Intel® P4308XXMHGN Discontinued 4U Rack or Pedestal 56012
Khung vỏ Máy chủ Intel® P4308XXMHGR Discontinued 4U Rack or Pedestal 56014
Khung vỏ Máy chủ Intel® P4308XXMHJC Discontinued 4U Rack or Pedestal 56016
Khung vỏ Máy chủ Intel® P4308XXMFDN Discontinued 4U Rack or Pedestal 56018
Khung vỏ Máy chủ Intel® P4308XXMFDR Discontinued 4U Rack or Pedestal 56020
Khung vỏ Máy chủ Intel® P4308XXMFEN Discontinued 4U Rack or Pedestal 56022
Khung vỏ máy chủ Intel® P4308XXMFGN Discontinued 4U Rack or Pedestal 56024
Khung vỏ Máy chủ Intel® P4308XXMFGR Discontinued 4U Rack or Pedestal 56026

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Tài liệu Kỹ thuật

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.

Sự ngắt quãng được mong đợi

Ngừng dự kiến là thời gian dự kiến khi sản phẩm sẽ bắt đầu quá trình Ngừng cung cấp sản phẩm. Thông báo ngừng cung cấp sản phẩm, được công bố khi bắt đầu quá trình ngừng cung cấp và sẽ bao gồm toàn bộ thông tin chi tiết về Mốc sự kiện chính của EOL. Một số doanh nghiệp có thể trao đổi chi tiết về mốc thời gian EOL trước khi công bố Thông báo ngừng cung cấp sản phẩm. Liên hệ với đại diện Intel của bạn để có thông tin về các mốc thời gian EOL và các tùy chọn kéo dài tuổi thọ.