Spare Power Distribution Board FXXLHPPDB

Thông số kỹ thuật

 • Bộ sưu tập sản phẩm Lựa chọn Nguồn Điện Dự phòng
 • Tình trạng Discontinued
 • Ngày phát hành Q1'13
 • Sự ngắt quãng được mong đợi Q4'16
 • EOL thông báo Thursday, December 15, 2016
 • Đơn hàng cuối cùng Wednesday, March 1, 2017
 • Thuộc tính biên lai cuối cùng Thursday, June 1, 2017
 • Các hạng mục kèm theo (1) Power Distribution Board supporting 1200W/1600W Power Supplies for Intel® S4600LH2 or S4600LT2 Families
 • Ngày hết hạn cung cấp thiết kế mới Tuesday, February 13, 2018

Thông tin bổ sung

 • Mô tả Spare Power Distribution Board FXXLHPPDB, supporting Intel® S4600LH2 or S4600LT2 Families

Đặt hàng và tuân thủ

Ngừng sản xuất và ngừng cung cấp

Spare Power Distribution Board FXXLHPPDB, Single

 • MM# 921254
 • Mã đặt hàng FXXLHPPDB
 • ID Nội dung MDDS 706204

Spare Power Distribution Board FXXLHPPDB, Single

 • MM# 931958
 • Mã đặt hàng FXXLHPPDB
 • ID Nội dung MDDS 706204

Thông tin về tuân thủ thương mại

 • ECCN EAR99
 • CCATS NA
 • US HTS 8537109150

Thông tin PCN

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.

Sự ngắt quãng được mong đợi

Ngừng dự kiến là thời gian dự kiến khi sản phẩm sẽ bắt đầu quá trình Ngừng cung cấp sản phẩm. Thông báo ngừng cung cấp sản phẩm, được công bố khi bắt đầu quá trình ngừng cung cấp và sẽ bao gồm toàn bộ thông tin chi tiết về Mốc sự kiện chính của EOL. Một số doanh nghiệp có thể trao đổi chi tiết về mốc thời gian EOL trước khi công bố Thông báo ngừng cung cấp sản phẩm. Liên hệ với đại diện Intel của bạn để có thông tin về các mốc thời gian EOL và các tùy chọn kéo dài tuổi thọ.