Trình Quản lý ảo hóa Máy chủ mô-đun Intel®

0 Nhà bán lẻ X

Thông số kỹ thuật

 • Bộ sưu tập sản phẩm Phần mềm Quản lý Máy chủ mô-đun Intel®
 • Tình trạng Discontinued
 • Ngày phát hành Q4'11
 • Thị trường đích Small and Medium Business
 • Cấp phép One activation key required per chassis. No limitations on CPU or memory population.
 • Các hạng mục kèm theo Virtualization management and hypervisor integrated into the Intel Modular Server GUI.
 • Các Hệ Điều Hành Được Hỗ Trợ Microsoft* Windows*2008 R2 SP1 64-bit, Microsoft* Windows*2008 SP2 64-bit, Red Hat* Enterprise Linux* 6 U1 64-bit, SUSE* Linux* Enterprise Server 11 SP1 x 64

Thông tin bổ sung

 • Mô tả Virtualization management integrated into the Intel Modular Server GUI. Validated on the MFSYS25V2 chassis, and requires MFSVRT and MFSLUNKEY keys to be installed.

Đặt hàng và tuân thủ

Ngừng sản xuất và ngừng cung cấp

Intel® Modular Server Virtualization Manager, Single

 • MM# 917138
 • Mã đặt hàng MFSVRT

Thông tin về tuân thủ thương mại

 • ECCN 4D994
 • CCATS NA
 • US HTS 4911100080

Thông tin PCN/MDDS

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Tài liệu Kỹ thuật

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.