Nâng cấp Khoang Hoán đổi Nóng Hai Cổng 2U 8x2,5 inch A2U8X25DPDK

Thông số kỹ thuật

 • Bộ sưu tập sản phẩm Lựa chọn Khoang Ổ đĩa
 • Tình trạng Discontinued
 • Ngày phát hành Q2'12
 • Sự ngắt quãng được mong đợi Q4'16
 • EOL thông báo Thursday, December 15, 2016
 • Đơn hàng cuối cùng Wednesday, March 1, 2017
 • Thuộc tính biên lai cuối cùng Thursday, June 1, 2017
 • Các hạng mục kèm theo Drive Bay Upgrade Kit Includes: (1) metal cage, (1) backplane board, (1) power Y-cable, (1) I2C short cable for R2200 product family

Thông tin bổ sung

 • Mô tả Spare or accessory Dual Ported 8x2.5” HDD hot-swap drive upgrade kit for R2200 product family

Đặt hàng và tuân thủ

Ngừng sản xuất và ngừng cung cấp

2U 8x2.5in Dual Port Hot-Swap Bay Upgrade A2U8X25DPDK, Single

 • MM# 917966
 • Mã đặt hàng A2U8X25DPDK

Thông tin về tuân thủ thương mại

 • ECCN EAR99
 • CCATS NA
 • US HTS 8471704065

Thông tin PCN/MDDS

Các sản phẩm tương thích

Hệ thống lưu trữ Intel® dòng JBOD2000

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Storage System JBOD2224S2DP Discontinued 64103

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000BB

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R2208BB4GC Discontinued 64160
Intel® Server System R2208BB4GS9 Discontinued 64161
Intel® Server System R2216BB4GC Discontinued 64162
Intel® Server System R2224BB4GCSAS Discontinued 64164

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000GL

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000GZ

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.

Sự ngắt quãng được mong đợi

Ngừng dự kiến là thời gian dự kiến khi sản phẩm sẽ bắt đầu quá trình Ngừng cung cấp sản phẩm. Thông báo ngừng cung cấp sản phẩm, được công bố khi bắt đầu quá trình ngừng cung cấp và sẽ bao gồm toàn bộ thông tin chi tiết về Mốc sự kiện chính của EOL. Một số doanh nghiệp có thể trao đổi chi tiết về mốc thời gian EOL trước khi công bố Thông báo ngừng cung cấp sản phẩm. Liên hệ với đại diện Intel của bạn để có thông tin về các mốc thời gian EOL và các tùy chọn kéo dài tuổi thọ.