Mô-đun Bảng điều khiển Cục bộ AXXLCPANEL

Thông số kỹ thuật

Thông tin bổ sung

  • Mô tả Local Control Panel Module AXXLCPANEL for use with Intel® Server Systems (Please Check configuration guides for compatibility)

Đặt hàng và tuân thủ

Ngừng sản xuất và ngừng cung cấp

Local Control Panel Module AXXLCPANEL, Single

  • Mã đặt hàng AXXLCPANEL2

Local Control Panel Module AXXLCPANEL, Single

  • Mã đặt hàng AXXLCPANEL

Thông tin về tuân thủ thương mại

  • ECCN EAR99
  • CCATS NA
  • US HTS 8537109170

Các sản phẩm tương thích

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000IP

Hệ thống máy chủ Intel® dòng P4000CP

Hệ thống máy trạm Intel® dòng P4300CR

Tải về và phần mềm

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.