750W DC Common Redundant Power Supply FXX750DCCRPS

0 Nhà bán lẻ X

Thông số kỹ thuật

  • Bộ sưu tập sản phẩm Spare Power Options
  • Tình trạng Discontinued
  • Ngày phát hành Q3'12
  • Các hạng mục kèm theo (1) Spare 750W DC Common Redundant Power supply FXX750DCCRPS (Gold-Efficiency), (1) O-ring terminal adapter.

Thông tin bổ sung

  • Mô tả Spare -48V DC 750W 80+ Gold Efficiency power supply FXX750DCCRPS, reference configuration guides for compatibility

Đặt hàng và tuân thủ

Ngừng sản xuất và ngừng cung cấp

750W DC Common Redundant Power Supply FXX750DCCRPS, Single

  • MM# 926994
  • Mã đặt hàng FXX750DCCRPS

Thông tin về tuân thủ thương mại

  • ECCN EAR99
  • CCATS NA
  • US HTS 8504406018

Các sản phẩm tương thích

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000BB

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP So sánh
Tất cả | Không có
Hệ thống máy chủ Intel® R2000BB4GS9 Discontinued Custom 13.5'' x 13.5'' 2U Rack Socket B2 55382
Hệ thống máy chủ Intel® R2208BB4GC Discontinued Custom 13.5'' x 13.5'' 2U Rack Socket B2 55383
Hệ thống máy chủ Intel® R2216BB4GC Discontinued Custom 13.5'' x 13.5'' 2U Rack Socket B2 55385
Hệ thống máy chủ Intel® R2224BB4GCSAS Discontinued Custom 13.5'' x 13.5'' 2U Rack Socket B2 55387

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Tài liệu Kỹ thuật

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.