750W DC Common Redundant Power Supply FXX750DCCRPS

Thông số kỹ thuật

 • Bộ sưu tập sản phẩm Lựa chọn Nguồn Điện Dự phòng
 • Tình trạng Discontinued
 • Ngày phát hành Q3'12
 • Các hạng mục kèm theo (1) Spare 750W DC Common Redundant Power supply FXX750DCCRPS (Gold-Efficiency), (1) O-ring terminal adapter.
 • Ngày hết hạn cung cấp thiết kế mới Thursday, October 19, 2017

Thông tin bổ sung

 • Mô tả Spare -48V DC 750W 80+ Gold Efficiency power supply FXX750DCCRPS, reference configuration guides for compatibility

Đặt hàng và tuân thủ

Ngừng sản xuất và ngừng cung cấp

750W DC Common Redundant Power Supply FXX750DCCRPS, Single

 • MM# 926994
 • Mã đặt hàng FXX750DCCRPS

Thông tin về tuân thủ thương mại

 • ECCN EAR99
 • CCATS NA
 • US HTS 8504406018

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.