Bộ Quạt Làm mát Dự phòng AR2000HSFANKIT

Thông số kỹ thuật

  • Bộ sưu tập sản phẩm Lựa chọn Quạt
  • Tình trạng Discontinued
  • Ngày phát hành Q1'12
  • Các hạng mục kèm theo (1) Redundant Cooling Fan Upgrade Kit with 6 fans for R2000IP system

Thông tin bổ sung

  • Mô tả Hotswap and redundant fan upgrade kit for R2000IP system family.

Đặt hàng và tuân thủ

Ngừng sản xuất và ngừng cung cấp

Redundant Cooling Fan Kit AR2000HSFANKIT, Single

  • OrderingCode AR2000HSFANKIT

Thông tin về tuân thủ thương mại

  • ECC Varies By Product
  • PCode Varies By Product
  • HTS Varies By Product

Các sản phẩm tương thích

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000IP

Tải về và phần mềm

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.