Cửa khung Lắp Giá AUPBEZEL4UD

dành cho Dòng Khung vỏ Máy chủ Intel® P4000

Thông số kỹ thuật

 • Bộ sưu tập sản phẩm Lựa chọn Khung lắp
 • Tình trạng Discontinued
 • Ngày phát hành Q1'12
 • Sự ngắt quãng được mong đợi 2022
 • EOL thông báo Friday, August 26, 2022
 • Đơn hàng cuối cùng Friday, December 30, 2022
 • Thuộc tính biên lai cuối cùng Friday, June 30, 2023
 • Các hạng mục kèm theo (1) Security Door AUPBEZEL4UD for Intel® Server Chassis P4000 Family, compatible with AUPBEZEL4UF

Thông tin bổ sung

 • Mô tả Rack bezel accessory-Security door for Intel® Server Chassis P4000 in rack configuration. Only includes security door

Đặt hàng và tuân thủ

Ngừng sản xuất và ngừng cung cấp

Rack Bezel Door AUPBEZEL4UD (for Intel® Server Chassis P4000 Family), Single

 • MM# 915637
 • Mã đặt hàng AUPBEZEL4UD
 • ID Nội dung MDDS 708071

Thông tin về tuân thủ thương mại

 • ECCN EAR99
 • CCATS NA
 • US HTS 8473305100

Thông tin PCN

Các sản phẩm tương thích

Dòng khung máy chủ Intel® P4000G

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của khung vỏ Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Chassis P4304XXMFEN2 Discontinued 4U Rack or Pedestal 62715
Intel® Server Chassis P4304XXMUXX Discontinued 4U Rack or Pedestal 62716

Hệ thống máy chủ Intel® dòng P4000CP

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System P4208CP4MHGC Q1'12 Discontinued 12" x 13" 4U Pedestal Socket R 66659
Intel® Server System P4308CP4MHEN Q1'12 Discontinued 12" x 13" 4U Pedestal Socket R 66660
Intel® Server System P4308CP4MHGC Q1'12 Discontinued 12" x 13" 4U Pedestal Socket R 66661

Hệ thống máy chủ Intel® dòng P4000IP

Hệ thống máy chủ Intel® dòng P4000SC

Hệ thống máy trạm Intel® dòng P4300CR

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Workstation System P4304CR2LFGN Q1'12 Discontinued Custom 14.2" x 15" 4U Pedestal Socket R 66704
Intel® Workstation System P4304CR2LFJN Q1'12 Discontinued Custom 14.2" x 15" 4U Pedestal Socket R 66705
Intel® Workstation System P4304CR2LFJNL Q1'12 Discontinued Custom 14.2" x 15" 4U Pedestal Socket R 66706
Intel® Workstation System P4304CR2LFKN Q1'12 Discontinued Custom 14.2" x 15" 4U Pedestal Socket R 66707

Dòng Khung vỏ Máy chủ Intel® P4000M

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Kiểu hình thức của khung vỏ Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Chassis P4208XXMHDR Q1'12 Discontinued 4U Rack or Pedestal 67006
Intel® Server Chassis P4208XXMHEN Q1'12 Discontinued 4U Rack or Pedestal 67008
Intel® Server Chassis P4208XXMHGC Q1'12 Discontinued 4U Rack or Pedestal 67010
Intel® Server Chassis P4208XXMHGR Q1'12 Discontinued 4U Rack or Pedestal 67012
Intel® Server Chassis P4216XXMHEN Q1'12 Discontinued 4U Rack or Pedestal 67014
Intel® Server Chassis P4216XXMHGC Q1'12 Discontinued 4U Rack or Pedestal 67016
Intel® Server Chassis P4216XXMHGR Q1'12 Discontinued 4U Rack or Pedestal 67018
Intel® Server Chassis P4216XXMHJC Q1'12 Discontinued 4U Rack or Pedestal 67020
Intel® Server Chassis P4304XXMHEN Q1'12 Discontinued 4U Rack or Pedestal 67022
Intel® Server Chassis P4308XXMHDN Q1'12 Discontinued 4U Rack or Pedestal 67024
Intel® Server Chassis P4308XXMHDR Q1'12 Discontinued 4U Rack or Pedestal 67026
Intel® Server Chassis P4308XXMHEN Q1'12 Discontinued 4U Rack or Pedestal 67028
Intel® Server Chassis P4308XXMHGC Q1'12 Discontinued 4U Rack or Pedestal 67030
Intel® Server Chassis P4308XXMHGN Q1'12 Discontinued 4U Rack or Pedestal 67032
Intel® Server Chassis P4308XXMHGR Q1'12 Discontinued 4U Rack or Pedestal 67034
Intel® Server Chassis P4308XXMHJC Q1'12 Discontinued 4U Rack or Pedestal 67036
Intel® Server Chassis P4308XXMFDN Q1'12 Discontinued 4U Rack or Pedestal 67038
Intel® Server Chassis P4308XXMFDR Q1'12 Discontinued 4U Rack or Pedestal 67040
Intel® Server Chassis P4308XXMFEN Q1'12 Discontinued 4U Rack or Pedestal 67042
Intel® Server Chassis P4308XXMFGN Q1'12 Discontinued 4U Rack or Pedestal 67044
Intel® Server Chassis P4308XXMFGR Q1'12 Discontinued 4U Rack or Pedestal 67046

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Hỗ trợ

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.

Sự ngắt quãng được mong đợi

Ngừng dự kiến là thời gian dự kiến khi sản phẩm sẽ bắt đầu quá trình Ngừng cung cấp sản phẩm. Thông báo ngừng cung cấp sản phẩm, được công bố khi bắt đầu quá trình ngừng cung cấp và sẽ bao gồm toàn bộ thông tin chi tiết về Mốc sự kiện chính của EOL. Một số doanh nghiệp có thể trao đổi chi tiết về mốc thời gian EOL trước khi công bố Thông báo ngừng cung cấp sản phẩm. Liên hệ với đại diện Intel của bạn để có thông tin về các mốc thời gian EOL và các tùy chọn kéo dài tuổi thọ.