Khung Lắp Giá (Không có Cửa) AUPBEZEL4UF

dành cho Dòng Khung vỏ Máy chủ Intel® P4000

Thông số kỹ thuật

Thông tin bổ sung

  • Mô tả Rack bezel kit for converting Intel® Server Chassis P4000 Family pedestal server chassis to rack chassis

Đặt hàng và tuân thủ

Thông tin đặt hàng và thông số kỹ thuật

Rack Bezel Frame (No Door) AUPBEZEL4UF(for Intel® Server Chassis P4000 Family), Single

  • MM# 915636
  • Mã đặt hàng AUPBEZEL4UF

Thông tin về tuân thủ thương mại

  • ECCN EAR99
  • CCATS NA
  • US HTS 8473305100

Thông tin PCN/MDDS

Các sản phẩm tương thích

Dòng khung máy chủ Intel® P4000G

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của khung vỏ Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Chassis P4304XXMFEN2 Discontinued 4U Rack or Pedestal 60596
Intel® Server Chassis P4304XXMUXX Launched 4U Rack or Pedestal 60597

Hệ thống máy chủ Intel® dòng P4000CP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System P4208CP4MHGC Discontinued 64350
Intel® Server System P4308CP4MHEN Discontinued 64351
Intel® Server System P4308CP4MHGC Discontinued 64352

Hệ thống máy chủ Intel® dòng P4000IP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System P4208IP4LHGC Discontinued 64359
Intel® Server System P4216IP4LHJC Discontinued 64363
Intel® Server System P4216IP4LHKC Discontinued 64364
Intel® Server System P4224IP4LHKC Discontinued 64366
Intel® Server System P4308IP4LHGC Discontinued 64367
Intel® Server System P4308IP4LHJC Discontinued 64368
Intel® Server System P4308IP4LHJCL Discontinued 64369
Intel® Server System P4308IP4LHKC Discontinued 64370

Hệ thống máy chủ Intel® dòng P4000SC

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System P4304SC2SFEN Discontinued 64375
Intel® Server System P4308SC2MHGC Discontinued 64377

Hệ thống máy trạm Intel® dòng P4300CR

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Workstation System P4304CR2LFGN Discontinued 64395
Intel® Workstation System P4304CR2LFJN Discontinued 64396
Intel® Workstation System P4304CR2LFJNL Discontinued 64397
Intel® Workstation System P4304CR2LFKN Discontinued 64398

Dòng Khung vỏ Máy chủ Intel® P4000M

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.

Sự ngắt quãng được mong đợi

Ngừng dự kiến là thời gian dự kiến khi sản phẩm sẽ bắt đầu quá trình Ngừng cung cấp sản phẩm. Thông báo ngừng cung cấp sản phẩm, được công bố khi bắt đầu quá trình ngừng cung cấp và sẽ bao gồm toàn bộ thông tin chi tiết về Mốc sự kiện chính của EOL. Một số doanh nghiệp có thể trao đổi chi tiết về mốc thời gian EOL trước khi công bố Thông báo ngừng cung cấp sản phẩm. Liên hệ với đại diện Intel của bạn để có thông tin về các mốc thời gian EOL và các tùy chọn kéo dài tuổi thọ.