Ống dẫn khí dự phòng FGPUPMAD

Dành cho Bo mạch máy chủ Intel® S2400GP trong P4000M

Thông số kỹ thuật

  • Bộ sưu tập sản phẩm Lựa chọn Quạt
  • Tình trạng Discontinued
  • Ngày phát hành Q1'12
  • Các hạng mục kèm theo (1) Air duct and unique cable kit for Intel® Server Board S2400GP to be used Intel® Server Chassis P4000M

Thông tin bổ sung

  • Mô tả Air duct and unique cable kit for Intel® Server Board S2400GP to be used Intel® Server Chassis P4000M

Đặt hàng và tuân thủ

Ngừng sản xuất và ngừng cung cấp

Air Duct Spare FGPUPMAD (For Intel® Server Board S2400GP in P4000M), Single

  • OrderingCode FGPUPMAD

Thông tin về tuân thủ thương mại

  • ECC Varies By Product
  • PCode Varies By Product
  • HTS Varies By Product

Thông tin PCN/MDDS

Các sản phẩm tương thích

Dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S2400GP

Tên sản phẩm Tình trạng SortOrder So sánh
Tất cả | Không có
Bo mạch Máy chủ Intel® S2400GP2 Discontinued
Bo mạch Máy chủ Intel® S2400GP4 Discontinued

Tải về và phần mềm

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.