Ống dẫn khí dự phòng FGPUPMAD

Dành cho Bo mạch máy chủ Intel® S2400GP trong P4000M

Thông số kỹ thuật

  • Bộ sưu tập sản phẩm Lựa chọn Quạt
  • Tình trạng Discontinued
  • Ngày phát hành Q1'12
  • Các hạng mục kèm theo (1) Air duct and unique cable kit for Intel® Server Board S2400GP to be used Intel® Server Chassis P4000M

Thông tin bổ sung

  • Mô tả Air duct and unique cable kit for Intel® Server Board S2400GP to be used Intel® Server Chassis P4000M

Đặt hàng và tuân thủ

Ngừng sản xuất và ngừng cung cấp

Air Duct Spare FGPUPMAD (For Intel® Server Board S2400GP in P4000M), Single

  • MM# 915633
  • Mã đặt hàng FGPUPMAD

Thông tin về tuân thủ thương mại

  • ECCN EAR99
  • CCATS NA
  • US HTS 8473305100

Thông tin PCN

Các sản phẩm tương thích

Dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S2400GP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2400GP2 Discontinued 65159
Intel® Server Board S2400GP4 Discontinued 65166

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Hỗ trợ

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.