Redundant Power Supply Cage FUPCRPSCAGE

for Intel® Server Chassis P4000 Family

Thông số kỹ thuật

  • Bộ sưu tập sản phẩm Spare Power Options
  • Tình trạng Launched
  • Ngày phát hành Q1'12
  • Các hạng mục kèm theo (1) Spare CRPS PSU cage assembly, includes cage, adaptor bracket, screws, supporting bulkhead, 1x blank filler.

Thông tin bổ sung

  • Mô tả Redundant Power Supply Cage FUPCRPSCAGE (for Intel® Server Chassis P4000 Family)

Đặt hàng và tuân thủ

Thông tin đặt hàng và thông số kỹ thuật

Redundant Power Supply Cage FUPCRPSCAGE (for Intel® Server Chassis P4000 Family), Single

  • Mã đặt hàng FUPCRPSCAGE

Thông tin về tuân thủ thương mại

  • ECCN EAR99
  • CCATS NA
  • US HTS 8473305100

Thông tin PCN/MDDS

Tải về và phần mềm

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.