1200W Common Redundant Power Supply FXX1200PCRPS

Platinum-Efficiency

Thông số kỹ thuật

 • Bộ sưu tập sản phẩm Spare Power Options
 • Tình trạng Discontinued
 • Ngày phát hành Q1'12
 • Sự ngắt quãng được mong đợi Q4'15
 • EOL thông báo Tuesday, October 20, 2015
 • Đơn hàng cuối cùng Wednesday, April 20, 2016
 • Thuộc tính biên lai cuối cùng Wednesday, July 20, 2016
 • Các hạng mục kèm theo (1) Spare 1200W Common Redundant Power Supply FXX1200PCRPS (Platinum-Efficiency)

Thông tin bổ sung

 • Mô tả 1200W AC Common Redundant Power Supply FXX1200PCRPS 80Plus Platinum-Efficiency

Đặt hàng và tuân thủ

Ngừng sản xuất và ngừng cung cấp

1200W Common Redundant Power Supply FXX1200PCRPS (Platinum-Efficiency), Single

 • MM# 915605
 • Mã đặt hàng FXX1200PCRPS

Thông tin về tuân thủ thương mại

 • ECCN EAR99
 • CCATS NA
 • US HTS 8504406018

Thông tin PCN/MDDS

Các sản phẩm tương thích

Hệ thống máy chủ Intel® dòng H2000JF

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System H2216JFFJR Discontinued 64062
Intel® Server System H2216JFJR Discontinued 64064
Intel® Server System H2216JFQJR Discontinued 64067
Intel® Server System H2312JFFJR Discontinued 64070
Intel® Server System H2312JFJR Discontinued 64072
Intel® Server System H2312JFQJR Discontinued 64077

Hệ thống máy chủ Intel® dòng H2000LP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System H2216LPJR Discontinued 64083
Intel® Server System H2312LPJR Discontinued 64089

Hệ thống máy chủ Intel® dòng H2000WP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System H2216WPFJR Discontinued 64093
Intel® Server System H2216WPJR Discontinued 64095
Intel® Server System H2216WPQJR Discontinued 64097
Intel® Server System H2312WPFJR Discontinued 64099
Intel® Server System H2312WPJR Discontinued 64101
Intel® Server System H2312WPQJR Discontinued 64103

Hệ thống máy chủ Intel® dòng P4000CP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System P4208CP4MHGC Discontinued 64338

Hệ thống máy chủ Intel® dòng P4000IP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System P4208IP4LHGC Discontinued 64347
Intel® Server System P4216IP4LHJC Discontinued 64351
Intel® Server System P4216IP4LHKC Discontinued 64352
Intel® Server System P4224IP4LHKC Discontinued 64354
Intel® Server System P4308IP4LHGC Discontinued 64355
Intel® Server System P4308IP4LHJC Discontinued 64356
Intel® Server System P4308IP4LHJCL Discontinued 64357
Intel® Server System P4308IP4LHKC Discontinued 64358

Hệ thống máy trạm Intel® dòng P4300CR

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Workstation System P4304CR2LFGN Discontinued 64383
Intel® Workstation System P4304CR2LFJN Discontinued 64384
Intel® Workstation System P4304CR2LFJNL Discontinued 64385

Dòng khung máy chủ Intel® H2000

Dòng Khung vỏ Máy chủ Intel® P4000M

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Chassis P4208XXMHDR Discontinued 64685
Intel® Server Chassis P4208XXMHEN Discontinued 64687
Intel® Server Chassis P4208XXMHGR Discontinued 64691
Intel® Server Chassis P4216XXMHEN Discontinued 64693
Intel® Server Chassis P4216XXMHGR Discontinued 64697
Intel® Server Chassis P4216XXMHJC Discontinued 64699
Intel® Server Chassis P4304XXMHEN Discontinued 64701
Intel® Server Chassis P4308XXMHDN Discontinued 64703
Intel® Server Chassis P4308XXMHGR Discontinued 64713
Intel® Server Chassis P4308XXMHJC Discontinued 64715
Intel® Server Chassis P4308XXMFDN Discontinued 64717
Intel® Server Chassis P4308XXMFDR Discontinued 64719
Intel® Server Chassis P4308XXMFGN Discontinued 64723
Intel® Server Chassis P4308XXMFGR Discontinued 64725

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.

Sự ngắt quãng được mong đợi

Ngừng dự kiến là thời gian dự kiến khi sản phẩm sẽ bắt đầu quá trình Ngừng cung cấp sản phẩm. Thông báo ngừng cung cấp sản phẩm, được công bố khi bắt đầu quá trình ngừng cung cấp và sẽ bao gồm toàn bộ thông tin chi tiết về Mốc sự kiện chính của EOL. Một số doanh nghiệp có thể trao đổi chi tiết về mốc thời gian EOL trước khi công bố Thông báo ngừng cung cấp sản phẩm. Liên hệ với đại diện Intel của bạn để có thông tin về các mốc thời gian EOL và các tùy chọn kéo dài tuổi thọ.