1200W Common Redundant Power Supply FXX1200PCRPS

Platinum-Efficiency

Thông số kỹ thuật

 • Bộ sưu tập sản phẩm Spare Power Options
 • Tình trạng Discontinued
 • Ngày phát hành Q1'12
 • Sự ngắt quãng được mong đợi Q4'15
 • EOL thông báo Tuesday, October 20, 2015
 • Đơn hàng cuối cùng Wednesday, April 20, 2016
 • Thuộc tính biên lai cuối cùng Wednesday, July 20, 2016
 • Các hạng mục kèm theo (1) Spare 1200W Common Redundant Power Supply FXX1200PCRPS (Platinum-Efficiency)

Thông tin bổ sung

 • Mô tả 1200W AC Common Redundant Power Supply FXX1200PCRPS 80Plus Platinum-Efficiency

Đặt hàng và tuân thủ

Ngừng sản xuất và ngừng cung cấp

1200W Common Redundant Power Supply FXX1200PCRPS (Platinum-Efficiency), Single

 • Mã đặt hàng FXX1200PCRPS

Thông tin về tuân thủ thương mại

 • ECCN EAR99
 • CCATS NA
 • US HTS 8504406018

Thông tin PCN/MDDS

Các sản phẩm tương thích

Hệ thống máy chủ Intel® dòng H2000JF

Hệ thống máy chủ Intel® dòng H2000LP

Tên sản phẩm Tình trạng SortOrder So sánh
Tất cả | Không có
Hệ thống máy chủ Intel® H2216LPJR Discontinued
Hệ thống máy chủ Intel® H2312LPJR Discontinued

Hệ thống máy chủ Intel® dòng H2000WP

Hệ thống máy chủ Intel® dòng P4000CP

Tên sản phẩm Tình trạng SortOrder So sánh
Tất cả | Không có
Hệ thống máy chủ Intel® P4208CP4MHGC Discontinued

Hệ thống máy trạm Intel® dòng P4300CR

Dòng khung máy chủ Intel® H2000

Tên sản phẩm Tình trạng SortOrder So sánh
Tất cả | Không có
Khung vỏ máy chủ Intel® H2312XXJR Discontinued
Khung vỏ máy chủ Intel® H2216XXJR Discontinued

Tải về và phần mềm

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.

Sự ngắt quãng được mong đợi

Ngừng dự kiến là thời gian dự kiến khi sản phẩm sẽ bắt đầu quá trình Ngừng cung cấp sản phẩm. Thông báo ngừng cung cấp sản phẩm, được công bố khi bắt đầu quá trình ngừng cung cấp và sẽ bao gồm toàn bộ thông tin chi tiết về Mốc sự kiện chính của EOL. Một số doanh nghiệp có thể trao đổi chi tiết về mốc thời gian EOL trước khi công bố Thông báo ngừng cung cấp sản phẩm. Liên hệ với đại diện Intel của bạn để có thông tin về các mốc thời gian EOL và các tùy chọn kéo dài tuổi thọ.