750W Common Redundant Power Supply FXX750PCRPS

Platium-Efficiency

Thông số kỹ thuật

Thông tin bổ sung

  • Mô tả 750W Cold Redundant Power Supply spare 80Plus Platinum efficiency for P4000, R1000, and R2000 server chassis

Đặt hàng và tuân thủ

Thông tin đặt hàng và thông số kỹ thuật

750W Common Redundant Power Supply FXX750PCRPS (Platium-Efficiency), Single

  • MM# 915604
  • Mã đặt hàng FXX750PCRPS

Thông tin về tuân thủ thương mại

  • ECCN EAR99
  • CCATS NA
  • US HTS 8504406018

Thông tin PCN/MDDS

Các sản phẩm tương thích

Dòng hệ thống máy chủ Intel® M20MYP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System M20MYP1UR Discontinued 60394

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000WT

Dòng khung máy chủ Intel® P4000G

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của khung vỏ Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Chassis P4304XXMUXX Launched 4U Rack or Pedestal 61240

Dòng khung máy chủ Intel® R1000WT

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của khung vỏ Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Chassis R1304WTXXX Discontinued 1U, Spread Core Rack 61270
Intel® Server Chassis R1208WTXXX Discontinued 1U, Spread Core Rack 61272

Bo mạch máy chủ Intel® S2600ST

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm TDP Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2600STBR Launched SSI EEB (12 x 13 in) Rack or Pedestal Socket P 205 W 61385

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000BB

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R1208BB4GS9 Discontinued 64540
Intel® Server System R1304BB4GS9 Discontinued 64542

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000GZ

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R1208GZ4GC Discontinued 64566
Intel® Server System R1208GZ4GCSAS Discontinued 64570
Intel® Server System R1208GZ4GS9 Discontinued 64572
Intel® Server System R1304GZ4GC Discontinued 64573
Intel® Server System R1304GZ4GS9 Discontinued 64576

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000JP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R1208JP4GS Discontinued 64577
Intel® Server System R1304JP4GS Discontinued 64581

Dòng Hệ Thống Lưu Trữ Intel® JBOD2000

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Storage System JBOD2312S3SP Discontinued 64775

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000BB

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R2208BB4GC Discontinued 64824
Intel® Server System R2208BB4GS9 Discontinued 64825
Intel® Server System R2216BB4GC Discontinued 64826
Intel® Server System R2224BB4GCSAS Discontinued 64828
Intel® Server System R2308BB4GC Discontinued 64829
Intel® Server System R2312BB4GS9 Discontinued 64832

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000GL

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000GZ

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R2208GZ4GC Discontinued 64845
Intel® Server System R2208GZ4GS9 Discontinued 64848
Intel® Server System R2216GZ4GC Discontinued 64850
Intel® Server System R2216GZ4GCLX Discontinued 64852
Intel® Server System R2224GZ4GC4 Discontinued 64855
Intel® Server System R2224GZ4GCSAS Discontinued 64856
Intel® Server System R2308GZ4GC Discontinued 64857
Intel® Server System R2308GZ4GS9 Discontinued 64860
Intel® Server System R2312GZ4GC4 Discontinued 64862
Intel® Server System R2312GZ4GCSAS Discontinued 64863
Intel® Server System R2312GZ4GS9 Discontinued 64864

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000SC

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R2312SC2SHGR Discontinued 64909

Hệ thống máy chủ Intel® dòng P4000CP

Hệ thống máy chủ Intel® dòng P4000IP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System P4208IP4LHGC Discontinued 65009
Intel® Server System P4216IP4LHKC Discontinued 65014
Intel® Server System P4224IP4LHKC Discontinued 65016
Intel® Server System P4308IP4LHGC Discontinued 65017
Intel® Server System P4308IP4LHJCL Discontinued 65019
Intel® Server System P4308IP4LHKC Discontinued 65020

Hệ thống máy chủ Intel® dòng P4000SC

Hệ thống máy trạm Intel® dòng P4300CR

Dòng Khung vỏ Máy chủ Intel® P4000M

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.

Sự ngắt quãng được mong đợi

Ngừng dự kiến là thời gian dự kiến khi sản phẩm sẽ bắt đầu quá trình Ngừng cung cấp sản phẩm. Thông báo ngừng cung cấp sản phẩm, được công bố khi bắt đầu quá trình ngừng cung cấp và sẽ bao gồm toàn bộ thông tin chi tiết về Mốc sự kiện chính của EOL. Một số doanh nghiệp có thể trao đổi chi tiết về mốc thời gian EOL trước khi công bố Thông báo ngừng cung cấp sản phẩm. Liên hệ với đại diện Intel của bạn để có thông tin về các mốc thời gian EOL và các tùy chọn kéo dài tuổi thọ.