750W Common Redundant Power Supply FXX750PCRPS

Platium-Efficiency

Thông số kỹ thuật

Thông tin bổ sung

  • Mô tả 750W Cold Redundant Power Supply spare 80Plus Platinum efficiency for P4000, R1000, and R2000 server chassis

Đặt hàng và tuân thủ

Thông tin đặt hàng và thông số kỹ thuật

750W Common Redundant Power Supply FXX750PCRPS (Platium-Efficiency), Single

  • MM# 915604
  • Mã đặt hàng FXX750PCRPS

Thông tin về tuân thủ thương mại

  • ECCN EAR99
  • CCATS NA
  • US HTS 8504406018

Thông tin PCN/MDDS

Các sản phẩm tương thích

Dòng hệ thống máy chủ Intel® M20MYP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System M20MYP1UR Launched 50355

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000WT

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R1208WT2GS Discontinued 50516
Intel® Server System R1208WT2GSR Discontinued 50519
Intel® Server System R1208WTTGS Discontinued 50521
Intel® Server System R1208WTTGSR Discontinued 50525
Intel® Server System R1304WT2GS Discontinued 50527
Intel® Server System R1304WT2GSR Discontinued 50528
Intel® Server System R1304WTTGS Discontinued 50530
Intel® Server System R1304WTTGSR Discontinued 50532

Dòng khung máy chủ Intel® P4000G

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của khung vỏ Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Chassis P4304XXMUXX Launched 4U Rack or Pedestal 51216

Dòng khung máy chủ Intel® R1000WT

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của khung vỏ Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Chassis R1304WTXXX Discontinued 1U, Spread Core Rack 51245
Intel® Server Chassis R1208WTXXX Discontinued 1U, Spread Core Rack 51247

Dòng Bo Mạch Máy Chủ Intel® S2600ST

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000BB

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R1208BB4GS9 Discontinued 54344
Intel® Server System R1304BB4GS9 Discontinued 54346

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000GZ

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R1208GZ4GC Discontinued 54370
Intel® Server System R1208GZ4GCSAS Discontinued 54374
Intel® Server System R1208GZ4GS9 Discontinued 54376
Intel® Server System R1304GZ4GC Discontinued 54377
Intel® Server System R1304GZ4GS9 Discontinued 54380

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000JP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R1208JP4GS Discontinued 54381
Intel® Server System R1304JP4GS Discontinued 54385

Hệ thống lưu trữ Intel® dòng JBOD2000

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Storage System JBOD2312S3SP Discontinued 54579

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000BB

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R2208BB4GC Discontinued 54628
Intel® Server System R2208BB4GS9 Discontinued 54629
Intel® Server System R2216BB4GC Discontinued 54630
Intel® Server System R2224BB4GCSAS Discontinued 54632
Intel® Server System R2308BB4GC Discontinued 54633
Intel® Server System R2312BB4GS9 Discontinued 54636

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000GL

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R2208GL4DS9 Discontinued 54641
Intel® Server System R2208GL4GS Discontinued 54642
Intel® Server System R2308GL4DS9 Discontinued 54645
Intel® Server System R2308GL4GS Discontinued 54646
Intel® Server System R2312GL4GS Discontinued 54647

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000GZ

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000SC

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R2312SC2SHGR Discontinued 54713

Hệ thống máy chủ Intel® dòng P4000CP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System P4208CP4MHGC Discontinued 54804
Intel® Server System P4308CP4MHGC Discontinued 54806

Hệ thống máy chủ Intel® dòng P4000IP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System P4208IP4LHGC Discontinued 54813
Intel® Server System P4216IP4LHKC Discontinued 54818
Intel® Server System P4224IP4LHKC Discontinued 54820
Intel® Server System P4308IP4LHGC Discontinued 54821
Intel® Server System P4308IP4LHJCL Discontinued 54823
Intel® Server System P4308IP4LHKC Discontinued 54824

Hệ thống máy chủ Intel® dòng P4000SC

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System P4308SC2MHGC Discontinued 54831

Hệ thống máy trạm Intel® dòng P4300CR

Dòng Khung vỏ Máy chủ Intel® P4000M

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Tài liệu Kỹ thuật

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.

Sự ngắt quãng được mong đợi

Ngừng dự kiến là thời gian dự kiến khi sản phẩm sẽ bắt đầu quá trình Ngừng cung cấp sản phẩm. Thông báo ngừng cung cấp sản phẩm, được công bố khi bắt đầu quá trình ngừng cung cấp và sẽ bao gồm toàn bộ thông tin chi tiết về Mốc sự kiện chính của EOL. Một số doanh nghiệp có thể trao đổi chi tiết về mốc thời gian EOL trước khi công bố Thông báo ngừng cung cấp sản phẩm. Liên hệ với đại diện Intel của bạn để có thông tin về các mốc thời gian EOL và các tùy chọn kéo dài tuổi thọ.