460W Common Redundant Power Supply FXX460GCRPS

Gold-Efficiency

Thông số kỹ thuật

  • Bộ sưu tập sản phẩm Spare Power Options
  • Tình trạng Launched
  • Ngày phát hành Q1'12
  • Các hạng mục kèm theo (1) Spare 460W Common Redundnat Power Supply FXX460GCRPS (Gold-Efficiency)

Thông tin bổ sung

  • Mô tả 460W Power Supply FXX460GCRPS, 80+ Gold-Efficiency

Đặt hàng và tuân thủ

Thông tin đặt hàng và thông số kỹ thuật

460W Common Redundant Power Supply FXX460GCRPS (Gold-Efficiency), Single

  • Mã đặt hàng FXX460GCRPS

Thông tin về tuân thủ thương mại

  • ECCN EAR99
  • CCATS NA
  • US HTS 8504406012

Thông tin PCN/MDDS

Tải về và phần mềm

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.