550W Power Supply FUP550SNRPS

Silver-Efficiency

Thông số kỹ thuật

 • Bộ sưu tập sản phẩm Spare Power Options
 • Tình trạng Discontinued
 • Ngày phát hành Q1'12
 • Sự ngắt quãng được mong đợi Q1'18
 • EOL thông báo Tuesday, March 27, 2018
 • Đơn hàng cuối cùng Sunday, July 1, 2018
 • Thuộc tính biên lai cuối cùng Monday, October 1, 2018
 • Các hạng mục kèm theo (1) Spare 550W Non-Redundant Power Supply FUP550SNRPS (Silver-Efficiency) for P4000 Chassis Family

Thông tin bổ sung

 • Mô tả 550W Non-Redundant Power Supply FUP550SNRPS, 80Plus Silver-Efficiency for P4000 Chassis Family

Đặt hàng và tuân thủ

Ngừng sản xuất và ngừng cung cấp

550W Power Supply FUP550SNRPS (Silver-Efficiency), Single

 • MM# 915602
 • Mã đặt hàng FUP550SNRPS

Thông tin về tuân thủ thương mại

 • ECCN EAR99
 • CCATS NA
 • US HTS 8504406018

Thông tin PCN/MDDS

Các sản phẩm tương thích

Dòng khung máy chủ Intel® P4000G

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của khung vỏ Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Chassis P4304XXMFEN2 Discontinued 4U Rack or Pedestal 60584

Dòng Khung vỏ Máy chủ Intel® P4000S

Hệ thống máy chủ Intel® dòng P4000CP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System P4208CP4MHGC Discontinued 64338
Intel® Server System P4308CP4MHEN Discontinued 64339

Hệ thống máy chủ Intel® dòng P4000SC

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System P4304SC2SFEN Discontinued 64363

Dòng Khung vỏ Máy chủ Intel® P4000M

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Chassis P4208XXMHEN Discontinued 64687
Intel® Server Chassis P4216XXMHEN Discontinued 64693
Intel® Server Chassis P4304XXMHEN Discontinued 64701
Intel® Server Chassis P4308XXMHEN Discontinued 64707
Intel® Server Chassis P4308XXMHJC Discontinued 64715
Intel® Server Chassis P4308XXMFEN Discontinued 64721

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.

Sự ngắt quãng được mong đợi

Ngừng dự kiến là thời gian dự kiến khi sản phẩm sẽ bắt đầu quá trình Ngừng cung cấp sản phẩm. Thông báo ngừng cung cấp sản phẩm, được công bố khi bắt đầu quá trình ngừng cung cấp và sẽ bao gồm toàn bộ thông tin chi tiết về Mốc sự kiện chính của EOL. Một số doanh nghiệp có thể trao đổi chi tiết về mốc thời gian EOL trước khi công bố Thông báo ngừng cung cấp sản phẩm. Liên hệ với đại diện Intel của bạn để có thông tin về các mốc thời gian EOL và các tùy chọn kéo dài tuổi thọ.