1U Heat Sink FXXEA84X106HS

Ex-Al 84mmx106mm

Thông số kỹ thuật

Thông tin bổ sung

  • Mô tả Spare heatsink for Intel Compute Modules

Đặt hàng và tuân thủ

Thông tin đặt hàng và thông số kỹ thuật

1U Heat Sink FXXEA84X106HS (Ex-Al 84mmx106mm), Single

  • Mã đặt hàng FXXEA84X106HS

Thông tin về tuân thủ thương mại

  • ECCN EAR99
  • CCATS NA
  • US HTS 8473305100

Thông tin PCN/MDDS

Tải về và phần mềm

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.