Khung lắp Màu đen ASR2612BEZEL

Thông số kỹ thuật

Thông tin bổ sung

  • Mô tả Bezel for the SR2612UR Server System

Đặt hàng và tuân thủ

Ngừng sản xuất và ngừng cung cấp

Black Bezel ASR2612BEZEL, Single

  • Mã đặt hàng ASR2612BEZEL

Thông tin về tuân thủ thương mại

  • ECCN EAR99
  • CCATS NA
  • US HTS 8473305100

Thông tin PCN/MDDS

Các sản phẩm tương thích

Hệ thống máy chủ Intel® dòng SR2600UR

Tên sản phẩm Tình trạng SortOrder So sánh
Tất cả | Không có
Hệ thống máy chủ Intel® SR2612URR Discontinued

Tải về và phần mềm

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.