Khung lắp Màu đen ASR2612BEZEL

Thông số kỹ thuật

Thông tin bổ sung

  • Mô tả Bezel for the SR2612UR Server System

Đặt hàng và tuân thủ

Ngừng sản xuất và ngừng cung cấp

Black Bezel ASR2612BEZEL, Single

  • MM# 909828
  • Mã đặt hàng ASR2612BEZEL

Thông tin về tuân thủ thương mại

  • ECCN EAR99
  • CCATS NA
  • US HTS 8473305100

Thông tin PCN/MDDS

Các sản phẩm tương thích

Hệ thống máy chủ Intel® dòng SR2600UR

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System SR2612URR Discontinued 64276

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.