Bộ điều hợp Máy chủ Intel® Ethernet I350-T2

Bộ điều hợp Máy chủ Intel® Ethernet I350-T2

0 Nhà bán lẻ X

Thông số kỹ thuật

 • Bộ sưu tập sản phẩm Bộ điều hợp Ethernet Gigabit (1GbE)
 • Tình trạng Discontinued
 • Ngày phát hành Q2'11
 • Phân đoạn thẳng Server
 • Cáp trung bình Copper
 • Loại cáp Cat 5 up to 100m
 • Chiều cao giá Low Profile and Full Height
 • TDP 4.4 W
 • Các Hệ Điều Hành Được Hỗ Trợ Windows Server 2016*, Windows Server 2012 R2*, Windows Server 2012*, Windows 10*, Windows 8*, Windows Server 2008 R2*, Windows 7*, Windows Server 2008*, Windows Vista*, Windows Server 2003 R2*, Windows Server 2003*, Windows XP Professional, Linux* Stable Kernel version 3.x, 2.6,x, Red Hat Enterprise Linux* 5, 6, SUSE Linux Enterprise Server* 10, 11, FreeBSD 9*, VMware ESX/ESXi*

Thông tin bổ sung

 • Tóm lược về Sản phẩm Xem ngay

Thông số nối mạng

 • Cấu hình cổng Dual
 • Công Nghệ Ảo Hóa cho Kết Nối Intel® (VT-c)
 • Tốc độ & độ rộng khe 5 GT/s, x4 Lane
 • Bộ điều khiển Intel I350

Thông số gói

 • Loại hệ thống giao diện PCIe v2.1 (5.0 GT/s)

Công nghệ ảo hóa cho kết nối Intel® Virtualization Technology for Connectivity

Các công nghệ tiên tiến

Đặt hàng và tuân thủ

Ngừng sản xuất và ngừng cung cấp

Intel® Ethernet Server Adapter I350-T2, retail bulk

 • MM# 914222
 • Mã đặt hàng I350T2BLK

Intel® Ethernet Server Adapter I350-T2, retail unit

 • MM# 914221
 • Mã đặt hàng I350T2

Thông tin về tuân thủ thương mại

 • ECCN 5A991
 • CCATS NA
 • US HTS 8517620090

Thông tin PCN/MDDS

Hình ảnh sản phẩm

Hình ảnh sản phẩm

Intel® Ethernet Server Adapter I350-T2

Các sản phẩm tương thích

Khối trung tâm dữ liệu Intel® cho Doanh nghiệp (Intel® DCB cho Doanh nghiệp)

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System LR1304SPCFG1R Q1'17 Discontinued uATX 1U Rack LGA 1151 Socket H4 51283
Intel® Server System LSVRP4304ES6XXR Q1'17 Discontinued uATX 4U Pedestal LGA 1151 Socket H4 51284

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000SPO

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm So sánh
Tất cả | Không có
Hệ thống máy chủ Intel® R1304SPOSHBN Q2'16 Discontinued uATX 1U Rack LGA 1151 Socket H4 52131
Hệ thống máy chủ Intel® R1304SPOSHBNR Q1'17 Discontinued uATX 1U Rack LGA 1151 Socket H4 52134
Hệ thống máy chủ Intel® R1304SPOSHOR Q2'16 Discontinued uATX 1U Rack LGA 1151 Socket H4 52135
Hệ thống máy chủ Intel® R1304SPOSHORR Q1'17 Discontinued uATX 1U Rack LGA 1151 Socket H4 52138
Hệ thống máy chủ Intel® R1208SPOSHOR Q2'16 Discontinued uATX 1U Rack LGA 1151 Socket H4 52139
Hệ thống máy chủ Intel® R1208SPOSHORR Q1'17 Discontinued uATX 1U Rack LGA 1151 Socket H4 52142

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000WF

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm So sánh
Tất cả | Không có
Hệ thống máy chủ Intel® R1208WFQYSR Q2'19 Launched Custom 16.7" x 17" 1U, Spread Core Rack Socket P 52252
Hệ thống máy chủ Intel® R1208WFTYS Q3'17 Discontinued Custom 16.7" x 17" 1U, Spread Core Rack Socket P 52253
Hệ thống máy chủ Intel® R1208WFTYSR Q2'19 Launched Custom 16.7" x 17" 1U, Spread Core Rack Socket P 52260
Hệ thống máy chủ Intel® R1304WF0YSR Q2'19 Launched Custom 16.7" x 17" 1U, Spread Core Rack Socket P 52261
Hệ thống máy chủ Intel® R1304WF0YS Q3'17 Discontinued Custom 16.7" x 17" 1U, Spread Core Rack Socket P 52262
Hệ thống máy chủ Intel® R1304WFTYS Q3'17 Discontinued Custom 16.7" x 17" 1U, Spread Core Rack Socket P 52270
Hệ thống máy chủ Intel® R1304WFTYSR Q2'19 Launched Custom 16.7" x 17" 1U, Spread Core Rack Socket P 52279

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000WT

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm So sánh
Tất cả | Không có
Hệ thống máy chủ Intel® R1208WT2GS Q4'14 Discontinued Custom 16.7" x 17" 1U Rack Socket R3 52280
Hệ thống máy chủ Intel® R1208WT2GSR Q1'16 Discontinued Custom 16.7" x 17" 1U, Spread Core Rack Socket R3 52283
Hệ thống máy chủ Intel® R1208WTTGS Q4'14 Discontinued Custom 16.7" x 17" 1U Rack Socket R3 52285
Hệ thống máy chủ Intel® R1208WTTGSR Q1'16 Discontinued Custom 16.7" x 17" 1U, Spread Core Rack Socket R3 52289
Hệ thống máy chủ Intel® R1304WT2GS Q4'14 Discontinued Custom 16.7" x 17" 1U Rack Socket R3 52291
Hệ thống máy chủ Intel® R1304WT2GSR Q1'16 Discontinued Custom 16.7" x 17" 1U, Spread Core Rack Socket R3 52292
Hệ thống máy chủ Intel® R1304WTTGS Q4'14 Discontinued Custom 16.7" x 17" 1U Rack Socket R3 52294
Hệ thống máy chủ Intel® R1304WTTGSR Q1'16 Discontinued Custom 16.7" x 17" 1U, Spread Core Rack Socket R3 52296

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000WF

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm So sánh
Tất cả | Không có
Hệ thống máy chủ Intel® R2208WF0ZS Q3'17 Discontinued Custom 16.7" x 17" 2U, Spread Core Rack Socket P 52341
Hệ thống máy chủ Intel® R2208WFQZS Q4'17 Discontinued Custom 16.7" x 17" 2U, Spread Core Rack Socket P 52348
Hệ thống máy chủ Intel® R2208WFTZS Q3'17 Discontinued Custom 16.7" x 17" 2U, Spread Core Rack Socket P 52356
Hệ thống máy chủ Intel® R2208WFTZSR Q2'19 Launched Custom 16.7" x 17" 2U, Spread Core Rack Socket P 52378
Hệ thống máy chủ Intel® R2208WF0ZSR Q2'19 Launched Custom 16.7" x 17" 2U, Spread Core Rack Socket P 52385
Hệ thống máy chủ Intel® R2224WFQZS Q4'17 Discontinued Custom 16.7" x 17" 2U, Spread Core Rack Socket P 52386
Hệ thống máy chủ Intel® R2224WFTZS Q3'17 Discontinued Custom 16.7" x 17" 2U, Spread Core Rack Socket P 52394
Hệ thống máy chủ Intel® R2224WFTZSR Q2'19 Launched Custom 16.7" x 17" 2U, Spread Core Rack Socket P 52401
Hệ thống máy chủ Intel® R2308WFTZS Q3'17 Discontinued Custom 16.7" x 17" 2U, Spread Core Rack Socket P 52402
Hệ thống máy chủ Intel® R2308WFTZSR Q2'19 Launched Custom 16.7" x 17" 2U, Spread Core Rack Socket P 52409
Hệ thống máy chủ Intel® R2312WF0NP Q3'17 Discontinued Custom 16.7" x 17" 2U, Spread Core Rack Socket P 52410
Hệ thống máy chủ Intel® R2312WF0NPR Q2'19 Launched Custom 16.7" x 17" 2U, Spread Core Rack Socket P 52416
Hệ thống máy chủ Intel® R2312WFQZS Q4'17 Discontinued Custom 16.7" x 17" 2U, Spread Core Rack Socket P 52417
Hệ thống máy chủ Intel® R2208WFQZSR Q2'19 Launched Custom 16.7" x 17" 2U, Spread Core Rack Socket P 52423
Hệ thống máy chủ Intel® R2312WFTZS Q3'17 Discontinued Custom 16.7" x 17" 2U, Spread Core Rack Socket P 52424
Hệ thống máy chủ Intel® R2312WFTZSR Q2'19 Launched Custom 16.7" x 17" 2U, Spread Core Rack Socket P 52441

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000WT

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm So sánh
Tất cả | Không có
Hệ thống máy chủ Intel® R2208WT2YS Q1'15 Discontinued Custom 16.7" x 17" 2U Rack Socket R3 52443
Hệ thống máy chủ Intel® R2208WTTYC1 Q1'15 Discontinued Custom 16.7" x 17" 2U Rack Socket R3 52447
Hệ thống máy chủ Intel® R2208WTTYS Q1'15 Discontinued Custom 16.7" x 17" 2U Rack Socket R3 52448
Hệ thống máy chủ Intel® R2224WTTYS Q1'15 Discontinued Custom 16.7" x 17" 2U Rack Socket R3 52449
Hệ thống máy chủ Intel® R2308WTTYS Q1'15 Discontinued Custom 16.7" x 17" 2U Rack Socket R3 52451
Hệ thống máy chủ Intel® R2312WTTYS Q1'15 Discontinued Custom 16.7" x 17" 2U Rack Socket R3 52453
Hệ thống máy chủ Intel® R2208WTTYSR Q1'16 Discontinued Custom 16.7" x 17" 2U, Spread Core Rack Socket R3 52455
Hệ thống máy chủ Intel® R2208WT2YSR Q1'16 Discontinued Custom 16.7" x 17" 2U, Spread Core Rack Socket R3 52457
Hệ thống máy chủ Intel® R2208WTTYC1R Q1'16 Discontinued Custom 16.7" x 17" 2U, Spread Core Rack Socket R3 52459
Hệ thống máy chủ Intel® R2308WTTYSR Q1'16 Discontinued Custom 16.7" x 17" 2U, Spread Core Rack Socket R3 52461
Hệ thống máy chủ Intel® R2312WTTYSR Q1'16 Discontinued Custom 16.7" x 17" 2U, Spread Core Rack Socket R3 52463
Hệ thống máy chủ Intel® R2224WTTYSR Q1'16 Discontinued Custom 16.7" x 17" 2U, Spread Core Rack Socket R3 52466

Intel® Server System P4000SP Family

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System LSVRP4304ES6XX1 Q2'16 Discontinued uATX 4U Pedestal 52487

Dòng bo mạch máy chủ Intel® M10JNP

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP So sánh
Tất cả | Không có
Bo mạch máy chủ Intel® M10JNP2SB Launched uATX Socket H4, FCLGA 1151 95 W 52525

Bo mạch máy chủ Intel® dòng S1200SP

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP So sánh
Tất cả | Không có
Bo mạch máy chủ Intel® S1200SPO Discontinued uATX Rack LGA 1151 Socket H4 Không 80 W 52528
Bo mạch máy chủ Intel® S1200SPL Discontinued uATX Pedestal LGA 1151 Socket H4 Không 80 W 52534
Bo mạch máy chủ Intel® S1200SPLR Discontinued uATX Rack or Pedestal LGA 1151 Socket H4 Không 80 W 52540
Bo mạch máy chủ Intel® S1200SPOR Discontinued uATX Rack LGA 1151 Socket H4 Không 80 W 52541
Bo mạch máy chủ Intel® S1200SPS Discontinued uATX Pedestal LGA 1151 Socket H4 Không 80 W 52542
Bo mạch máy chủ Intel® S1200SPSR Discontinued uATX Rack or Pedestal LGA 1151 Socket H4 Không 80 W 52548

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S2600CW

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP So sánh
Tất cả | Không có
Bo mạch máy chủ Intel® S2600CW2 Discontinued SSI EEB 12" x 13" Rack or Pedestal Socket R3 Không 145 W 52564
Bo mạch máy chủ Intel® S2600CW2S Discontinued SSI EEB 12" x 13" Rack or Pedestal Socket R3 Không 145 W 52570
Bo mạch máy chủ Intel® S2600CWT Discontinued SSI EEB 12" x 13" Rack or Pedestal Socket R3 Không 145 W 52574
Bo mạch máy chủ Intel® S2600CWTS Discontinued SSI EEB 12" x 13" Rack or Pedestal Socket R3 Không 145 W 52575
Bo mạch máy chủ Intel® S2600CW2R Discontinued SSI EEB 12" x 13" Rack or Pedestal Socket R3 Không 145 W 52577
Bo mạch máy chủ Intel® S2600CW2SR Discontinued SSI EEB 12" x 13" Rack or Pedestal Socket R3 Không 145 W 52578
Bo mạch máy chủ Intel® S2600CWTR Discontinued SSI EEB 12" x 13" Rack or Pedestal Socket R3 Không 145 W 52579
Bo mạch máy chủ Intel® S2600CWTSR Discontinued SSI EEB 12" x 13" Rack or Pedestal Socket R3 Không 145 W 52580

Dòng Bo Mạch Máy Chủ Intel® S2600ST

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP So sánh
Tất cả | Không có
Bo Mạch Máy Chủ Intel® S2600STB Discontinued SSI EEB (12 x 13 in) Rack or Pedestal Socket P Không 205 W 52600
Bo Mạch Máy Chủ Intel® S2600STQ Discontinued SSI EEB (12 x 13 in) Rack or Pedestal Socket P Không 205 W 52608
Bo mạch máy chủ Intel® S2600STQR Launched SSI EEB (12 x 13 in) Rack or Pedestal Socket P Không 205 W 52610

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S2600WF

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP So sánh
Tất cả | Không có
Bo mạch máy chủ Intel® S2600WFQ Discontinued Custom 16.7" x 17" Rack Socket P Không 205 W 52627
Bo mạch máy chủ Intel® S2600WF0 Discontinued Custom 16.7" x 17" Rack Socket P Không 205 W 52629
Bo mạch máy chủ Intel® S2600WF0R Launched Custom 16.7" x 17" Rack Socket P Không 205 W 52631
Bo mạch máy chủ Intel® S2600WFQR Launched Custom 16.7" x 17" Rack Socket P Không 205 W 52632
Bo mạch máy chủ Intel® S2600WFT Discontinued Custom 16.7" x 17" Rack Socket P Không 205 W 52633
Bo mạch máy chủ Intel® S2600WFTR Launched Custom 16.7" x 17" Rack Socket P Không 205 W 52637

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S2600WT

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP So sánh
Tất cả | Không có
Bo mạch máy chủ Intel® S2600WT2 Discontinued Custom 16.7" x 17" Rack Socket R3 Không 145 W 52638
Bo mạch máy chủ Intel® S2600WTT Discontinued Custom 16.7" x 17" Rack Socket R3 Không 145 W 52642
Bo mạch máy chủ Intel® S2600WTTR Discontinued Custom 16.7" x 17" Rack Socket R3 Không 145 W 52645
Bo mạch máy chủ Intel® S2600WT2R Discontinued Custom 16.7" x 17" Rack Socket R3 Không 145 W 52646
Bo mạch máy chủ Intel® S2600WTTS1R Discontinued Custom 16.7" x 17" Rack Socket R3 Không 145 W 52648

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S1200RP

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP So sánh
Tất cả | Không có
Bo Mạch Máy Chủ Intel® S1200V3RPL Discontinued uATX 4U Rack or Pedestal LGA1150 95 W 54709
Bo Mạch Máy Chủ Intel® S1200V3RPM Discontinued uATX 1U Rack LGA1150 95 W 54715
Bo Mạch Máy Chủ Intel® S1200V3RPO Discontinued uATX 1U Rack LGA1150 Không 95 W 54721
Bo Mạch Máy Chủ Intel® S1200V3RPS Discontinued uATX Rack or Pedestal LGA1150 Không 95 W 54727

Dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S1400SP

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP So sánh
Tất cả | Không có
Bo mạch Máy chủ Intel® S1400SP2 Discontinued ATX 1U Rack Socket B2 95 W 54741
Bo mạch Máy chủ Intel® S1400SP4 Discontinued SSI ATX 12" X 9.6" 1U Rack Socket B2 95 W 54743

Dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S1600JP

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP So sánh
Tất cả | Không có
Bo mạch Máy chủ Intel® S1600JP2 Discontinued Custom 6.8'' x 13.8'' 1U Rack Socket R 135 W 54745
Bo mạch Máy chủ Intel® S1600JP4 Discontinued Custom 6.8'' x 13.8'' 1U Rack Socket R 135 W 54746

Dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S2400GP

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP So sánh
Tất cả | Không có
Bo mạch Máy chủ Intel® S2400GP2 Discontinued SSI EEB 12" x 13" Pedestal Socket B2 Không 95 W 54800
Bo mạch Máy chủ Intel® S2400GP4 Discontinued SSI EEB 12" x 13" Pedestal Socket B2 Không 95 W 54807

Dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S2400SC

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP So sánh
Tất cả | Không có
Bo mạch Máy chủ Intel® S2400SC2 Discontinued SSI CEB 12" x 10.5" 4U Rack or Pedestal Socket B2 Không 95 W 54814

Dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S2600CO

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP So sánh
Tất cả | Không có
Bo mạch Máy chủ Intel® S2600CO4 Discontinued SSI EEB 12" x 13" 4U Rack or Pedestal Socket R 135 W 54820
Bo mạch máy chủ Intel® S2600COE Discontinued SSI EEB 12" x 13" 4U Rack or Pedestal Socket R 150 W 54822
Bo mạch máy chủ Intel® S2600COEIOC Discontinued SSI EEB 12" x 13" Pedestal Socket R 150 W 54824

Dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S2600CP

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP So sánh
Tất cả | Không có
Bo mạch Máy chủ Intel® S2600CP2 Discontinued SSI EEB 12" x 13" 4U Rack or Pedestal Socket R 135 W 54826
Bo mạch máy chủ Intel® S2600CP2IOC Discontinued SSI EEB 12" x 13" Pedestal Socket R 135 W 54828
Bo mạch máy chủ Intel® S2600CP2J Discontinued SSI EEB 12" x 13" Pedestal Socket R 135 W 54830
Bo mạch Máy chủ Intel® S2600CP4 Discontinued SSI EEB 12" x 13" 4U Rack or Pedestal Socket R 135 W 54833

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S2600GL

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP So sánh
Tất cả | Không có
Bo mạch Máy chủ Intel® S2600GL Discontinued Custom 16.5" x 16.5" Rack Socket R 135 W 54841

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S2600GZ

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP So sánh
Tất cả | Không có
Bo mạch máy chủ Intel® S2600GZ Discontinued Custom 16.5" x 16.5" Rack Socket R 135 W 54843

Dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S2600IP

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP So sánh
Tất cả | Không có
Bo mạch Máy chủ Intel® S2600IP4 Discontinued Custom 14.2" x 15" Rack or Pedestal Socket R 135 W 54847
Bo mạch máy chủ Intel® S2600IP4L Discontinued Custom 14.2" x 15" Rack or Pedestal Socket R 135 W 54851

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S2600JF

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP So sánh
Tất cả | Không có
Bo mạch Máy chủ Intel® S2600JF Discontinued Custom 6.42'' x 17.7'' 2U Rack Socket R Không 135 W 54852
Bo mạch máy chủ Intel® S2600JFF Discontinued Custom 6.42'' x 17.7'' 2U Rack Socket R Không 135 W 54855
Bo mạch Máy chủ Intel® S2600JFQ Discontinued Custom 6.42'' x 17.7'' 2U Rack Socket R Không 135 W 54856

Dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S2600WP

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP So sánh
Tất cả | Không có
Bo mạch Máy chủ Intel® S2600WP Discontinued Custom 6.8'' x 18.9'' 2U Rack Socket R Không 135 W 54864
Bo mạch Máy chủ Intel® S2600WPF Discontinued Custom 6.8'' x 18.9'' 2U Rack Socket R Không 135 W 54866
Bộ mở rộng Intel® S2600WPQ Discontinued Custom 6.8'' x 18.9'' 2U Rack Socket R Không 135 W 54867

Bo mạch máy trạm Intel® dòng W2600CR

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP So sánh
Tất cả | Không có
Bo mạch máy trạm Intel® W2600CR2 Discontinued Custom 14.2" x 15" 4U Rack or Pedestal Socket R Không 150 W 54877
Bo mạch máy trạm Intel® W2600CR2L Discontinued Custom 14.2" x 15" Pedestal Socket R Không 150 W 54881

Dòng mô-đun điện toán Intel® HNS2600JF

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP So sánh
Tất cả | Không có
Mô-đun Điện toán HNS2600JF Intel® Discontinued Custom 23.3" x 6.99" x 1.68" 2U Rack Socket R Không 135 W 55181
Mô-đun Điện toán HNS2600JFF Intel® Discontinued Custom 23.3" x 6.99" x 1.68" 2U Rack Socket R Không 135 W 55182
Mô-đun Điện toán HNS2600JFQ Intel® Discontinued Custom 23.3" x 6.99" x 1.68" 2U Rack Socket R Không 135 W 55183

Dòng mô-đun điện toán Intel® HNS2600WP

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP So sánh
Tất cả | Không có
Mô-đun Điện toán HNS2600WP Intel® Discontinued Custom 6.8'' x 18.9'' 2U Rack Socket R Không 135 W 55184
Mô-đun Điện toán HNS2600WPF Intel® Discontinued Custom 6.8'' x 18.9'' 2U Rack Socket R Không 135 W 55186
Mô-đun Điện toán HNS2600WPQ Intel® Discontinued Custom 6.8'' x 18.9'' 2U Rack Socket R Không 135 W 55187

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000GL

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP So sánh
Tất cả | Không có
Hệ thống máy chủ Intel® R1208GL4DS Discontinued Custom 16.5" x 16.5" 1U Rack Socket R 55224
Hệ thống máy chủ Intel® R1304GL4DS9 Discontinued Custom 16.5" x 16.5" 1U Rack Socket R 55228

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000GZ

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP So sánh
Tất cả | Không có
Hệ thống máy chủ Intel® R1208GZ4GC Discontinued Custom 16.5" x 16.5" 1U Rack Socket R 55229
Hệ thống máy chủ Intel® R1208GZ4GCSAS Discontinued Custom 16.5" x 16.5" 1U Rack Socket R 55233
Hệ thống máy chủ Intel® R1208GZ4GS9 Discontinued Custom 16.5" x 16.5" 1U Rack Socket R 55235
Hệ thống máy chủ Intel® R1304GZ4GC Discontinued Custom 16.5" x 16.5" 1U Rack Socket R 55236
Hệ thống máy chủ Intel® R1304GZ4GS9 Discontinued Custom 16.5" x 16.5" 1U Rack Socket R 55239

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000JP

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP So sánh
Tất cả | Không có
Hệ thống máy chủ Intel® R1208JP4GS Discontinued Custom 6.8'' x 13.8'' 1U Rack Socket R 55240
Hệ thống máy chủ Intel® R1208JP4OC Discontinued Custom 6.8'' x 13.8'' 1U Rack Socket R 55242
Hệ thống máy chủ Intel® R1208JP4TC Discontinued Custom 6.8'' x 13.8'' 1U Rack Socket R 55243
Hệ thống máy chủ Intel® R1304JP4GS Discontinued Custom 6.8'' x 13.8'' 1U Rack Socket R 55244
Hệ thống máy chủ Intel® R1304JP4OC Discontinued Custom 6.8'' x 13.8'' 1U Rack Socket R 55246
Hệ thống máy chủ Intel® R1304JP4TC Discontinued Custom 6.8'' x 13.8'' 1U Rack Socket R 55248

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000RP

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP So sánh
Tất cả | Không có
Hệ thống máy chủ Intel® R1208RPMSHOR Discontinued uATX 1U Rack LGA1150 55249
Hệ thống máy chủ Intel® R1208RPOSHOR Discontinued uATX 1U Rack LGA1150 55253
Hệ thống máy chủ Intel® R1304RPMSHOR Discontinued uATX 1U Rack LGA1150 55255
Hệ thống máy chủ Intel® R1304RPOSHBN Discontinued uATX 1U Rack LGA1150 55258
Hệ thống máy chủ Intel® R1304RPSSFBN Discontinued Custom 16.7" x 17" 1U Rack LGA1150 145 W 55263

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000SP

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP So sánh
Tất cả | Không có
Hệ thống máy chủ Intel® R1304SP2SFBN Discontinued SSI ATX (12" X 9.6") 1U Rack Socket B2 55274
Hệ thống máy chủ Intel® R1304SP2SHBN Discontinued ATX 1U Rack Socket R3 145 W 55275
Hệ thống máy chủ Intel® R1304SP4SHOC Discontinued ATX 12" x 9.6" 1U Rack Socket B2 145 W 55281

Hệ thống máy chủ Intel® dòng H2000JF

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP So sánh
Tất cả | Không có
Hệ thống máy chủ Intel® H2216JFFJR Discontinued Custom 6.42'' x 17.7'' 2U Rack Socket R 55387
Hệ thống máy chủ Intel® H2216JFFKR Discontinued Custom 6.42'' x 17.7'' 2U Rack Socket R 55388
Hệ thống máy chủ Intel® H2216JFJR Discontinued Custom 6.42'' x 17.7'' 2U Rack Socket R 55389
Hệ thống máy chủ Intel® H2216JFKR Discontinued Custom 6.42'' x 17.7'' 2U Rack Socket R 55391
Hệ thống máy chủ Intel® H2216JFQJR Discontinued Custom 6.42'' x 17.7'' 2U Rack Socket R 55392
Hệ thống máy chủ Intel® H2216JFQKR Discontinued Custom 6.42'' x 17.7'' 2U Rack Socket R 55393
Hệ thống máy chủ Intel® H2312JFFJR Discontinued Custom 6.42'' x 17.7'' 2U Rack Socket R 55395
Hệ thống máy chủ Intel® H2312JFFKR Discontinued Custom 6.42'' x 17.7'' 2U Rack Socket R 55396
Hệ thống máy chủ Intel® H2312JFJR Discontinued Custom 6.42'' x 17.7'' 2U Rack Socket R 55397
Hệ thống máy chủ Intel® H2312JFKR Discontinued Custom 6.42'' x 17.7'' 2U Rack Socket R 55399
Hệ thống máy chủ Intel® H2312JFQJR Discontinued Custom 6.42'' x 17.7'' 2U Rack Socket R 55402
Hệ thống máy chủ Intel® H2312JFQKR Discontinued Custom 6.42'' x 17.7'' 2U Rack Socket R 55404

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000GL

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP So sánh
Tất cả | Không có
Hệ thống máy chủ Intel® R2208GL4DS9 Discontinued Custom 16.5" x 16.5" 2U Rack Socket R 55500
Hệ thống máy chủ Intel® R2208GL4GS Discontinued Custom 16.5" x 16.5" 2U Rack Socket R 55501
Hệ thống máy chủ Intel® R2308GL4DS9 Discontinued Custom 16.5" x 16.5" 2U Rack Socket R 55504
Hệ thống máy chủ Intel® R2308GL4GS Discontinued Custom 16.5" x 16.5" 2U Rack Socket R 55505
Hệ thống máy chủ Intel® R2312GL4GS Discontinued Custom 16.5" x 16.5" 2U Rack Socket R 55506

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000GZ

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP So sánh
Tất cả | Không có
Hệ thống máy chủ Intel® R2208GZ4GC Discontinued Custom 16.5" x 16.5" 2U Rack Socket R 55508
Hệ thống máy chủ Intel® R2208GZ4GS9 Discontinued Custom 16.5" x 16.5" 2U Rack Socket R 55511
Hệ thống máy chủ Intel® R2216GZ4GC Discontinued Custom 16.5" x 16.5" 2U Rack Socket R 55513
Hệ thống máy chủ Intel® R2216GZ4GCLX Discontinued Custom 16.5" x 16.5" 2U Rack Socket R 55515
Hệ thống máy chủ Intel® R2224GZ4GC4 Discontinued Custom 16.5" x 16.5" 2U Rack Socket R 55518
Hệ thống máy chủ Intel® R2224GZ4GCSAS Discontinued Custom 16.5" x 16.5" 2U Rack Socket R 55519
Hệ thống máy chủ Intel® R2308GZ4GC Discontinued Custom 16.5" x 16.5" 2U Rack Socket R 55520
Hệ thống máy chủ Intel® R2308GZ4GS9 Discontinued Custom 16.5" x 16.5" 2U Rack Socket R 55523
Hệ thống máy chủ Intel® R2312GZ4GC4 Discontinued Custom 16.5" x 16.5" 2U Rack Socket R 55525
Hệ thống máy chủ Intel® R2312GZ4GCSAS Discontinued Custom 16.5" x 16.5" 2U Rack Socket R 55526
Hệ thống máy chủ Intel® R2312GZ4GS9 Discontinued Custom 16.5" x 16.5" 2U Rack Socket R 55527

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000IP

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP So sánh
Tất cả | Không có
Hệ thống máy chủ Intel® R2216IP4LHPC Discontinued Custom 14.2" x 15" 2U Rack Socket R 55529
Hệ thống máy chủ Intel® R2224IP4LHPC Discontinued Custom 14.2" x 15" 2U Rack Socket R 55532
Hệ thống máy chủ Intel® R2208IP4LHPC Discontinued Custom 14.2" x 15" 2U Rack Socket R 55534
Hệ thống máy chủ Intel® R2308IP4LHPC Discontinued Custom 14.2" x 15" 2U Rack Socket R 55535
Hệ thống máy chủ Intel® R2312IP4LHPC Discontinued Custom 14.2" x 15" 2U Rack Socket R 55538

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000SC

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP So sánh
Tất cả | Không có
Hệ thống máy chủ Intel® R2308SC2SHDR Discontinued SSI CEB (12" X 10.5") 2U Rack Socket B2 55568
Hệ thống máy chủ Intel® R2308SC2SHFN Discontinued SSI CEB 12" X 10.5" 2U Rack Socket B2 55569
Hệ thống máy chủ Intel® R2312SC2SHGR Discontinued SSI CEB 12" X 10.5" 2U Rack Socket B2 55572

Hệ thống máy chủ Intel® dòng P4000CP

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP So sánh
Tất cả | Không có
Hệ thống máy chủ Intel® P4208CP4MHGC Discontinued 12" x 13" 4U Pedestal Socket R 55663
Hệ thống máy chủ Intel® P4308CP4MHEN Discontinued 12" x 13" 4U Pedestal Socket R 55664
Hệ thống máy chủ Intel® P4308CP4MHGC Discontinued 12" x 13" 4U Pedestal Socket R 55665

Hệ thống máy chủ Intel® dòng P4000IP

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP So sánh
Tất cả | Không có
Hệ thống máy chủ Intel® P4208IP4LHGC Discontinued Custom 14.2" x 15" 4U Pedestal Socket R 55672
Hệ thống máy chủ Intel® P4216IP4LHJC Discontinued Custom 14.2" x 15" 4U Pedestal Socket R 55676
Hệ thống máy chủ Intel® P4216IP4LHKC Discontinued Custom 14.2" x 15" 4U Pedestal Socket R 55677
Hệ thống máy chủ Intel® P4224IP4LHKC Discontinued Custom 14.2" x 15" 4U Pedestal Socket R 55679
Hệ thống máy chủ Intel® P4308IP4LHGC Discontinued Custom 14.2" x 15" 4U Pedestal Socket R 55680
Hệ thống máy chủ Intel® P4308IP4LHJC Discontinued Custom 14.2" x 15" 4U Pedestal Socket R 55681
Hệ thống máy chủ Intel® P4308IP4LHJCL Discontinued Custom 14.2" x 15" 4U Pedestal Socket R 55682
Hệ thống máy chủ Intel® P4308IP4LHKC Discontinued Custom 14.2" x 15" 4U Pedestal Socket R 55683

Hệ thống máy chủ Intel® dòng P4000RP

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP So sánh
Tất cả | Không có
Hệ thống máy chủ Intel® P4308RPLSHDR Discontinued uATX 4U Pedestal LGA1150 55685

Hệ thống máy chủ Intel® dòng P4000SC

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP So sánh
Tất cả | Không có
Hệ thống máy chủ Intel® P4304SC2SFEN Discontinued SSI CEB 12" X 10.5" 4U Pedestal Socket B2 55688
Hệ thống máy chủ Intel® P4308SC2MHGC Discontinued SSI CEB 12" X 10.5" 4U Pedestal Socket B2 55690

Hệ thống máy trạm Intel® dòng P4300CR

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP So sánh
Tất cả | Không có
Hệ thống máy trạm Intel® P4304CR2LFGN Discontinued Custom 14.2" x 15" 4U Pedestal Socket R 55708
Hệ thống máy trạm Intel® P4304CR2LFJN Discontinued Custom 14.2" x 15" 4U Pedestal Socket R 55709
Hệ thống máy trạm Intel® P4304CR2LFJNL Discontinued Custom 14.2" x 15" 4U Pedestal Socket R 55710
Hệ thống máy trạm Intel® P4304CR2LFKN Discontinued Custom 14.2" x 15" 4U Pedestal Socket R 55711

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Tài liệu Kỹ thuật

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.

TDP

Công suất thiết kế nhiệt (TDP) thể hiện công suất trung bình, tính bằng watt, mà bộ xử lý tiêu tốn khi vận hành ở Tần số cơ sở với tất cả các lõi hoạt động dưới khối lượng công việc do Intel định nghĩa và có độ phức tạp cao. Tham khảo Bảng dữ liệu để biết các yêu cầu về giải pháp nhiệt.

Phân chia cổng linh hoạt

Công nghệ phân vùng cổng linh hoạt (FPP) sử dụng chuẩn của ngành PCI SIG SR-IOV để chia hiệu quả thiết bị Ethernet vật lý thành nhiều thiết bị ảo, mang lại Chất lượng dịch vụ bằng cách đảm bảo mỗi quá trình được chỉ định một Chức năng ảo và được chia sẻ băng thông công bằng.

Hàng thiết bị máy ảo (VMDq)

Hàng thiết bị máy ảo (VMDq) là công nghệ được thiết kế để ngắt tải một số tác vụ chuyển mạch được thực hiện trong VMM (Màn hình máy ảo) đối với phần cứng nối mạng được thiết kế riêng cho chức năng này. Hàng thiết bị máy ảo giảm đáng kể chi phí I/O gắn liền với chuyển mạch Màn hình máy ảo nhằm cải tiến đáng kể thông lượng và hiệu suất tổng thể của hệ thống

Có khả năng PCI-SIG* SR-IOV

Ảo hóa I/O gốc đơn (SR-IOV) liên quan đến chia sẻ nguyên vẹn (trực tiếp) tài nguyên I/O duy nhất giữa nhiều máy ảo. SR-IOV mang đến cơ chế trong đó Chức năng cốc đơn (ví dụ cổng Ethernet đơn) có thể trở thành nhiều thiết bị vật lý riêng biệt.

iWARP/RDMA

iWARP cung cấp các dịch vụ sợi hội tụ, có độ trễ thấp tới các trung tâm dữ liệu thông qua Truy cập bộ nhớ trực tiếp từ Xa (RDMA) qua Ethernet. Các cấu phần iWARP cung cấp độ trễ thấp gồm Nhánh kernel, Đặt dữ liệu trực tiếp và Gia tốc truyền tải.

Quản lý năng lượng Intel® Ethernet

Công nghệ quản lý điện năng Intel® Ethernet mang đến các giải pháp về quản lý điện năng nói chung bằng cách giảm điện năng khi không hoạt động, giảm công suất và điện năng khi có nhu cầu, hoạt động ở mức tiết kiệm điện năng tối đa khi có thể và chỉ bật chức năng khi cần.