Storage Battery Back-Up MFSCMBBU

Thông số kỹ thuật

Thông tin bổ sung

  • Mô tả Storage Battery back-up spare

Đặt hàng và tuân thủ

Ngừng sản xuất và ngừng cung cấp

Storage Battery Back-Up MFSCMBBU, Single

  • MM# 892207
  • Mã đặt hàng MFSCMBBU
  • ID Nội dung MDDS 709083

Thông tin về tuân thủ thương mại

  • ECCN EAR99
  • CCATS NA
  • US HTS 8507600020

Thông tin PCN

Các sản phẩm tương thích

Dòng khung vỏ máy chủ mô-đun Intel®

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Kiểu hình thức của khung vỏ Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Modular Server Chassis MFSYS25V2 Q1'11 Discontinued Pedestal, 6U Rack Option 66491
Intel® Modular Server Chassis MFSYS35 Q1'09 Discontinued Pedestal, 6U Rack Option 66492

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.