Management Module MFCMM2

Thông số kỹ thuật

Thông tin bổ sung

  • Mô tả Management module for MFSYS25V2

Đặt hàng và tuân thủ

Ngừng sản xuất và ngừng cung cấp

Management Module MFCMM2, Single

  • MM# 910036
  • Mã đặt hàng MFCMM2
  • ID Nội dung MDDS 709083

Thông tin về tuân thủ thương mại

  • ECCN 5A992C
  • CCATS G134612
  • US HTS 8473301180

Thông tin PCN

Các sản phẩm tương thích

Dòng khung vỏ máy chủ mô-đun Intel®

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Kiểu hình thức của khung vỏ Thứ tự sắp xếp So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Modular Server Chassis MFSYS25V2 Q1'11 Discontinued Pedestal, 6U Rack Option 67146

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.