350W Power Supply FR1000PS350

Thông số kỹ thuật

Thông tin bổ sung

  • Mô tả 305W Power Supply Spare for R1304BT

Đặt hàng và tuân thủ

Thông tin đặt hàng và thông số kỹ thuật

350W Power Supply FR1000PS350, Single

  • Mã đặt hàng FR1000PS350

Thông tin về tuân thủ thương mại

  • ECCN EAR99
  • CCATS NA
  • US HTS 8504406012

Thông tin PCN/MDDS

Các sản phẩm tương thích

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000SPO

Tên sản phẩm Tình trạng SortOrder So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R1304SPOSHBNR Launched

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000RP

Tên sản phẩm Tình trạng SortOrder So sánh
Tất cả | Không có
Hệ thống máy chủ Intel® R1304RPOSHBN Discontinued
Hệ thống máy chủ Intel® R1304RPSSFBN Discontinued

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1304BT

Tên sản phẩm Tình trạng SortOrder So sánh
Tất cả | Không có
Hệ thống máy chủ Intel® R1304BTLSHBN Discontinued
Hệ thống máy chủ Intel® R1304BTLSHBNR Discontinued

Hệ thống máy chủ Intel® dòng SR1600GP

Tên sản phẩm Tình trạng SortOrder So sánh
Tất cả | Không có
Hệ thống máy chủ Intel® SR1630GPRX Discontinued

Hệ thống máy chủ Intel® dòng SR1000HG

Tên sản phẩm Tình trạng SortOrder So sánh
Tất cả | Không có
Hệ thống máy chủ Intel® SR1630HGPRX Discontinued

Tải về và phần mềm

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.

Sự ngắt quãng được mong đợi

Ngừng dự kiến là thời gian dự kiến khi sản phẩm sẽ bắt đầu quá trình Ngừng cung cấp sản phẩm. Thông báo ngừng cung cấp sản phẩm, được công bố khi bắt đầu quá trình ngừng cung cấp và sẽ bao gồm toàn bộ thông tin chi tiết về Mốc sự kiện chính của EOL. Một số doanh nghiệp có thể trao đổi chi tiết về mốc thời gian EOL trước khi công bố Thông báo ngừng cung cấp sản phẩm. Liên hệ với đại diện Intel của bạn để có thông tin về các mốc thời gian EOL và các tùy chọn kéo dài tuổi thọ.