Non-Redundant Power Supply Adapter Bracket FUPNRPSADP

Thông số kỹ thuật

  • Bộ sưu tập sản phẩm Spare Power Options
  • Tình trạng Launched
  • Ngày phát hành Q2'11
  • Các hạng mục kèm theo (1) Spare Non-Redundant Power Supply adaptor kit, Includes bracket, screws, locker.

Thông tin bổ sung

  • Mô tả Spare Power Supply Adapter Bracket for P4000 Chassis

Đặt hàng và tuân thủ

Thông tin đặt hàng và thông số kỹ thuật

Non-Redundant Power Supply Adapter Bracket FUPNRPSADP, Single

  • Mã đặt hàng FUPNRPSADP

Thông tin về tuân thủ thương mại

  • ECCN EAR99
  • CCATS NA
  • US HTS 8473305100

Thông tin PCN/MDDS

Tải về và phần mềm

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.