Mô-đun TPM AXXTPME3

Thông số kỹ thuật

Thông tin bổ sung

  • Mô tả Trusted Platfrom Module for E3 based boards and systems

Đặt hàng và tuân thủ

Thông tin đặt hàng và thông số kỹ thuật

TPM Module AXXTPME3, Single

  • Mã đặt hàng AXXTPME3

Thông tin về tuân thủ thương mại

  • ECCN 5A992C
  • CCATS G135162
  • US HTS 8471801000

Thông tin PCN/MDDS

Các sản phẩm tương thích

Khối trung tâm dữ liệu Intel® cho Doanh nghiệp (Intel® DCB cho Doanh nghiệp)

Tên sản phẩm Tình trạng SortOrder So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System LR1304SPCFG1R Launched

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000SPO

Intel® Server System P4000SP Family

Tên sản phẩm Tình trạng SortOrder So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System LSVRP4304ES6XX1 Discontinued

Bo mạch máy chủ Intel® dòng S1200SP

Tên sản phẩm Tình trạng SortOrder So sánh
Tất cả | Không có
Bo mạch máy chủ Intel® S1200SPL Discontinued
Bo mạch máy chủ Intel® S1200SPLR Launched

Dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S1200BT

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S1200RP

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000RP

Hệ thống máy chủ Intel® dòng P4000RP

Tên sản phẩm Tình trạng SortOrder So sánh
Tất cả | Không có
Hệ thống máy chủ Intel® P4308RPLSHDR Discontinued

Tải về và phần mềm

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.