Bộ ổ cứng Hoán đổi Nóng của Khung vỏ có Bệ FUP4X35HSDK

Thông số kỹ thuật

  • Bộ sưu tập sản phẩm Lựa chọn Khoang Ổ đĩa
  • Tình trạng Discontinued
  • Ngày phát hành Q2'11
  • Sự ngắt quãng được mong đợi Q3'20
  • EOL thông báo Friday, July 19, 2019
  • Đơn hàng cuối cùng Sunday, July 5, 2020
  • Thuộc tính biên lai cuối cùng Monday, October 5, 2020
  • Các hạng mục kèm theo Includes (1) Drive Cage,(1) Hot Swap Backplane, (4) Hot Swap Drive carriers, data cables, I2C cable, and ID filler

Các sản phẩm tương thích

Dòng khung máy chủ Intel® P4000S

Hệ thống máy chủ Intel® dòng P4000CP

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System P4208CP4MHGC Q1'12 Discontinued 12" x 13" 4U Pedestal Socket R 66466
Intel® Server System P4308CP4MHEN Q1'12 Discontinued 12" x 13" 4U Pedestal Socket R 66467
Intel® Server System P4308CP4MHGC Q1'12 Discontinued 12" x 13" 4U Pedestal Socket R 66468

Hệ thống máy chủ Intel® dòng P4000IP

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System P4208IP4LHGC Q1'12 Discontinued Custom 14.2" x 15" 4U Pedestal Socket R 66475
Intel® Server System P4216IP4LHJC Q1'12 Discontinued Custom 14.2" x 15" 4U Pedestal Socket R 66479
Intel® Server System P4216IP4LHKC Q1'12 Discontinued Custom 14.2" x 15" 4U Pedestal Socket R 66480
Intel® Server System P4224IP4LHKC Q1'12 Discontinued Custom 14.2" x 15" 4U Pedestal Socket R 66482
Intel® Server System P4308IP4LHGC Q1'12 Discontinued Custom 14.2" x 15" 4U Pedestal Socket R 66483
Intel® Server System P4308IP4LHJC Q1'12 Discontinued Custom 14.2" x 15" 4U Pedestal Socket R 66484
Intel® Server System P4308IP4LHKC Q1'13 Discontinued Custom 14.2" x 15" 4U Pedestal Socket R 66486

Hệ thống máy chủ Intel® dòng P4000RP

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System P4308RPLSHDR Q2'13 Discontinued uATX 4U Pedestal LGA1150 66488

Hệ thống máy chủ Intel® dòng P4000SC

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System P4304SC2SHDR Q2'12 Discontinued SSI CEB (12" X 10.5") 4U Pedestal Socket B2 66492

Hệ thống máy chủ Intel® dòng P4304BT

Dòng Khung vỏ Máy chủ Intel® P4000M

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Kiểu hình thức của khung vỏ Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Chassis P4208XXMHDR Q1'12 Discontinued 4U Rack or Pedestal 66813
Intel® Server Chassis P4208XXMHEN Q1'12 Discontinued 4U Rack or Pedestal 66815
Intel® Server Chassis P4208XXMHGC Q1'12 Discontinued 4U Rack or Pedestal 66817
Intel® Server Chassis P4208XXMHGR Q1'12 Discontinued 4U Rack or Pedestal 66819
Intel® Server Chassis P4216XXMHEN Q1'12 Discontinued 4U Rack or Pedestal 66821
Intel® Server Chassis P4216XXMHGC Q1'12 Discontinued 4U Rack or Pedestal 66823
Intel® Server Chassis P4216XXMHGR Q1'12 Discontinued 4U Rack or Pedestal 66825
Intel® Server Chassis P4216XXMHJC Q1'12 Discontinued 4U Rack or Pedestal 66827
Intel® Server Chassis P4304XXMHEN Q1'12 Discontinued 4U Rack or Pedestal 66829
Intel® Server Chassis P4308XXMHDN Q1'12 Discontinued 4U Rack or Pedestal 66831
Intel® Server Chassis P4308XXMHDR Q1'12 Discontinued 4U Rack or Pedestal 66833
Intel® Server Chassis P4308XXMHEN Q1'12 Discontinued 4U Rack or Pedestal 66835
Intel® Server Chassis P4308XXMHGC Q1'12 Discontinued 4U Rack or Pedestal 66837
Intel® Server Chassis P4308XXMHGN Q1'12 Discontinued 4U Rack or Pedestal 66839
Intel® Server Chassis P4308XXMHGR Q1'12 Discontinued 4U Rack or Pedestal 66841
Intel® Server Chassis P4308XXMHJC Q1'12 Discontinued 4U Rack or Pedestal 66843
Intel® Server Chassis P4308XXMFDN Q1'12 Discontinued 4U Rack or Pedestal 66845
Intel® Server Chassis P4308XXMFDR Q1'12 Discontinued 4U Rack or Pedestal 66847
Intel® Server Chassis P4308XXMFEN Q1'12 Discontinued 4U Rack or Pedestal 66849
Intel® Server Chassis P4308XXMFGN Q1'12 Discontinued 4U Rack or Pedestal 66851
Intel® Server Chassis P4308XXMFGR Q1'12 Discontinued 4U Rack or Pedestal 66853

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Hỗ trợ

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.

Sự ngắt quãng được mong đợi

Ngừng dự kiến là thời gian dự kiến khi sản phẩm sẽ bắt đầu quá trình Ngừng cung cấp sản phẩm. Thông báo ngừng cung cấp sản phẩm, được công bố khi bắt đầu quá trình ngừng cung cấp và sẽ bao gồm toàn bộ thông tin chi tiết về Mốc sự kiện chính của EOL. Một số doanh nghiệp có thể trao đổi chi tiết về mốc thời gian EOL trước khi công bố Thông báo ngừng cung cấp sản phẩm. Liên hệ với đại diện Intel của bạn để có thông tin về các mốc thời gian EOL và các tùy chọn kéo dài tuổi thọ.