Mô-đun RAID Máy chủ Tích hợp của Intel® AXXSASIOMOD

Thông số kỹ thuật

 • Bộ sưu tập sản phẩm RAID Tích hợp của Intel® (Mô-đun/Bo mạch Hệ thống)
 • Tình trạng Discontinued
 • Ngày phát hành Q3'10
 • Thị trường đích Entry
 • Kiểu hình thức của bo mạch Storage Connector Module
 • Tốc độ truyền dữ liệu 3 Gb/s
 • Thiết bị được hỗ trợ SAS/SATA
 • Các hạng mục kèm theo SAS module, Quick Start User Guide, Mounting standoffs. Note: Cables sold separately

Thông tin bổ sung

 • Mô tả External Quad-port SAS Module

Đặt hàng và tuân thủ

Ngừng sản xuất và ngừng cung cấp

Intel® Integrated Server RAID Module AXXSASIOMOD, Single

 • MM# 902300
 • Mã đặt hàng AXXSASIOMOD

Thông tin về tuân thủ thương mại

 • ECCN EAR99
 • CCATS NA
 • US HTS 8473301180

Thông tin PCN/MDDS

Các sản phẩm tương thích

Hệ thống máy chủ Intel® dòng SR1600GP

Hệ thống máy chủ Intel® dòng SR1600UR

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System SR1600URHSR Discontinued 63253
Intel® Server System SR1600URR Discontinued 63255

Hệ thống máy chủ Intel® dòng SR1625UR

Hệ thống máy chủ Intel® dòng SR2600UR

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System SR2600URBRPR Discontinued 63472
Intel® Server System SR2600URLXR Discontinued 63476
Intel® Server System SR2600URSATAR Discontinued 63482
Intel® Server System SR2612URR Discontinued 63486

Hệ thống máy chủ Intel® dòng SR2625UR

Hệ thống máy chủ Intel® dòng SR1000HG

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System SR1630HGPRX Discontinued 63677

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Tài liệu Kỹ thuật

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.