450W AC Power Supply FTH450WPS

Thông số kỹ thuật

Thông tin bổ sung

  • Mô tả 1U Intel Server System SR1640TH 450W AC Power Supply

Đặt hàng và tuân thủ

Ngừng sản xuất và ngừng cung cấp

450W AC Power Supply FTH450WPS, Single

  • MM# 907753
  • Mã đặt hàng FTH450WPS
  • ID Nội dung MDDS 796782

Thông tin về tuân thủ thương mại

  • ECCN EAR99
  • CCATS NA
  • US HTS 8504406012

Thông tin PCN

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.