Nguồn Điện 750W AXX750WPSCR

Thông số kỹ thuật

Thông tin bổ sung

  • Mô tả Intel Server System SR2600/2625 750W Power Suppy - Supports Intel® On Demand Redundant Power Technology (Cold Redundant Power Supplies)

Đặt hàng và tuân thủ

Ngừng sản xuất và ngừng cung cấp

750W Power Supply AXX750WPSCR, Single

  • MM# 907612
  • Mã đặt hàng AXX750WPSCR
  • ID Nội dung MDDS 708263

Thông tin về tuân thủ thương mại

  • ECCN EAR99
  • CCATS NA
  • US HTS 8504406018

Thông tin PCN

Các sản phẩm tương thích

Hệ thống máy chủ Intel® dòng SR2600UR

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Thứ tự sắp xếp So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System SR2600URBRPR Q1'09 Discontinued 2U Rack LGA1366 66602
Intel® Server System SR2600URLXR Q1'09 Discontinued 2U Rack LGA1366 66606

Hệ thống máy chủ Intel® dòng SR2625UR

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Hỗ trợ

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.