Nguồn Điện 750W AXX750WPSCR

Thông số kỹ thuật

Thông tin bổ sung

  • Mô tả Intel Server System SR2600/2625 750W Power Suppy - Supports Intel® On Demand Redundant Power Technology (Cold Redundant Power Supplies)

Đặt hàng và tuân thủ

Ngừng sản xuất và ngừng cung cấp

750W Power Supply AXX750WPSCR, Single

  • Mã đặt hàng AXX750WPSCR

Thông tin về tuân thủ thương mại

  • ECCN EAR99
  • CCATS NA
  • US HTS 8504406018

Thông tin PCN/MDDS

Các sản phẩm tương thích

Hệ thống máy chủ Intel® dòng SR2600UR

Tên sản phẩm Tình trạng SortOrder So sánh
Tất cả | Không có
Hệ thống máy chủ Intel® SR2600URBRPR Discontinued
Hệ thống máy chủ Intel® SR2600URLXR Discontinued

Hệ thống máy chủ Intel® dòng SR2625UR

Tải về và phần mềm

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.