Nguồn Điện DC 450W ASR1695PSDC

0 Nhà bán lẻ X

Thông số kỹ thuật

Thông tin bổ sung

  • Mô tả 1U Intel Server System SR1695WB Spare 450-watt DC redundant PSU for SR1695WBDC with PM Bus

Đặt hàng và tuân thủ

Ngừng sản xuất và ngừng cung cấp

450W DC Power Supply ASR1695PSDC, Single

  • MM# 907791
  • Mã đặt hàng ASR1695PSDC

Thông tin về tuân thủ thương mại

  • ECCN EAR99
  • CCATS NA
  • US HTS 8504406012

Thông tin PCN/MDDS

Tải về và phần mềm

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.