Bo mạch Chuyển đổi SATA 2,5 inch thành SAS AXXTM3SATA

0 Nhà bán lẻ X

Thông số kỹ thuật

Thông tin bổ sung

  • Mô tả 2.5" SATA to SAS Converter Board

Đặt hàng và tuân thủ

Ngừng sản xuất và ngừng cung cấp

2.5" SATA to SAS Converter Board AXXTM3SATA, Single

  • MM# 903639
  • Mã đặt hàng AXXTM3SATA

Thông tin về tuân thủ thương mại

  • ECCN EAR99
  • CCATS NA
  • US HTS 8471801000

Thông tin PCN/MDDS

Các sản phẩm tương thích

Dòng khung vỏ máy chủ mô-đun Intel®

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP So sánh
Tất cả | Không có
Khung vỏ Máy chủ mô-đun Intel® MFSYS25 Discontinued Rack or Pedestal 56129
Khung vỏ Máy chủ mô-đun Intel® MFSYS25V2 Discontinued Pedestal, 6U Rack Option 56132

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Tài liệu Kỹ thuật

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.

Sự ngắt quãng được mong đợi

Ngừng dự kiến là thời gian dự kiến khi sản phẩm sẽ bắt đầu quá trình Ngừng cung cấp sản phẩm. Thông báo ngừng cung cấp sản phẩm, được công bố khi bắt đầu quá trình ngừng cung cấp và sẽ bao gồm toàn bộ thông tin chi tiết về Mốc sự kiện chính của EOL. Một số doanh nghiệp có thể trao đổi chi tiết về mốc thời gian EOL trước khi công bố Thông báo ngừng cung cấp sản phẩm. Liên hệ với đại diện Intel của bạn để có thông tin về các mốc thời gian EOL và các tùy chọn kéo dài tuổi thọ.