Bo mạch Chuyển đổi SATA 2,5 inch thành SAS AXXTM3SATA

Thông số kỹ thuật

Thông tin bổ sung

  • Mô tả 2.5" SATA to SAS Converter Board

Đặt hàng và tuân thủ

Ngừng sản xuất và ngừng cung cấp

2.5" SATA to SAS Converter Board AXXTM3SATA, Single

  • MM# 903639
  • Mã đặt hàng AXXTM3SATA
  • ID Nội dung MDDS 709083

Thông tin về tuân thủ thương mại

  • ECCN EAR99
  • CCATS NA
  • US HTS 8471801000

Thông tin PCN

Các sản phẩm tương thích

Dòng khung vỏ máy chủ mô-đun Intel®

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Kiểu hình thức của khung vỏ Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Modular Server Chassis MFSYS25 Q4'07 Discontinued Rack or Pedestal 66859
Intel® Modular Server Chassis MFSYS25V2 Q1'11 Discontinued Pedestal, 6U Rack Option 66862

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Hỗ trợ

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.

Sự ngắt quãng được mong đợi

Ngừng dự kiến là thời gian dự kiến khi sản phẩm sẽ bắt đầu quá trình Ngừng cung cấp sản phẩm. Thông báo ngừng cung cấp sản phẩm, được công bố khi bắt đầu quá trình ngừng cung cấp và sẽ bao gồm toàn bộ thông tin chi tiết về Mốc sự kiện chính của EOL. Một số doanh nghiệp có thể trao đổi chi tiết về mốc thời gian EOL trước khi công bố Thông báo ngừng cung cấp sản phẩm. Liên hệ với đại diện Intel của bạn để có thông tin về các mốc thời gian EOL và các tùy chọn kéo dài tuổi thọ.