Bộ dải Mở rộng Toàn bộ Không cần Dụng cụ AXXHERAIL2

Thông số kỹ thuật

Thông tin bổ sung

  • Mô tả Tool-less Full Extending Rail Kit

Đặt hàng và tuân thủ

Ngừng sản xuất và ngừng cung cấp

Tool-less Full Extending Rail Kit AXXHERAIL2, Single

  • MM# 901082
  • Mã đặt hàng AXXHERAIL2

Thông tin về tuân thủ thương mại

  • ECCN EAR99
  • CCATS NA
  • US HTS 8473305100

Thông tin PCN/MDDS

Các sản phẩm tương thích

Dòng hệ thống máy chủ Intel® SR1500AL

Dòng hệ thống máy chủ Intel® SR1550AL

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System SR1550ALR Discontinued 63113
Intel® Server System SR1550ALSASR Discontinued 63119

Hệ thống máy chủ Intel® dòng SR1600GP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System SR1695GPRX1AC Discontinued 63141
Intel® Server System SR1695GPRX2AC Discontinued 63143

Hệ thống máy chủ Intel® dòng SR1600UR

Hệ thống máy chủ Intel® dòng SR1625UR

Dòng hệ thống máy chủ Intel® SR2500AL

Hệ thống máy chủ Intel® dòng SR2600UR

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System SR2600URBRPR Discontinued 63368
Intel® Server System SR2600URLXR Discontinued 63372
Intel® Server System SR2600URSATAR Discontinued 63378

Hệ thống máy chủ Intel® dòng SR2625UR

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System SR2625URBRPR Discontinued 63386
Intel® Server System SR2625URLXR Discontinued 63390
Intel® Server System SR2625URLXT Discontinued 63392

Hệ thống máy chủ Intel® dòng SR1000WB

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System SR1690WB Discontinued 63618

Dòng khung vỏ máy chủ Intel® SR1000

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Chassis SR1550 Discontinued 63754
Intel® Server Chassis SR1500 Discontinued 63756

Dòng khung vỏ máy chủ Intel® SR2000

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Chassis SR2500 Discontinued 63772

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Tài liệu Kỹ thuật

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.

Sự ngắt quãng được mong đợi

Ngừng dự kiến là thời gian dự kiến khi sản phẩm sẽ bắt đầu quá trình Ngừng cung cấp sản phẩm. Thông báo ngừng cung cấp sản phẩm, được công bố khi bắt đầu quá trình ngừng cung cấp và sẽ bao gồm toàn bộ thông tin chi tiết về Mốc sự kiện chính của EOL. Một số doanh nghiệp có thể trao đổi chi tiết về mốc thời gian EOL trước khi công bố Thông báo ngừng cung cấp sản phẩm. Liên hệ với đại diện Intel của bạn để có thông tin về các mốc thời gian EOL và các tùy chọn kéo dài tuổi thọ.