Mô-đun Quản lý từ xa 2 AXXRMM2

Thông số kỹ thuật

Thông tin bổ sung

  • Mô tả Remote Management Module 2

Đặt hàng và tuân thủ

Ngừng sản xuất và ngừng cung cấp

Remote Management Module 2 AXXRMM2, Single

  • MM# 894383
  • Mã đặt hàng AXXRMM2
  • ID Nội dung MDDS 706983

Thông tin về tuân thủ thương mại

  • ECCN EAR99
  • CCATS NA
  • US HTS 8473301180

Thông tin PCN

Các sản phẩm tương thích

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S5000PSL

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S5000PSLROMBR Q2'06 Discontinued SSI EEB (12" X 13") Pedestal LGA771 65836
Intel® Server Board S5000PSLSASR Q2'06 Discontinued SSI EEB (12" X 13") Pedestal LGA771 65846
Intel® Server Board S5000PSLSATAR Q2'06 Discontinued SSI EEB (12" X 13") Pedestal LGA771 65857
Intel® Server Board S5000XSLSATAR Q2'06 Discontinued SSI EEB (12" X 13") Pedestal LGA771 65871

Dòng hệ thống máy chủ Intel® SR1500AL

Dòng hệ thống máy chủ Intel® SR1550AL

Dòng hệ thống máy chủ Intel® SR2500AL

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System SR2500ALBRPR Q3'06 Discontinued 2U Rack LGA771 66376
Intel® Server System SR2500ALLXR Q3'06 Discontinued 2U Rack LGA771 66383

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Hỗ trợ

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.

Sự ngắt quãng được mong đợi

Ngừng dự kiến là thời gian dự kiến khi sản phẩm sẽ bắt đầu quá trình Ngừng cung cấp sản phẩm. Thông báo ngừng cung cấp sản phẩm, được công bố khi bắt đầu quá trình ngừng cung cấp và sẽ bao gồm toàn bộ thông tin chi tiết về Mốc sự kiện chính của EOL. Một số doanh nghiệp có thể trao đổi chi tiết về mốc thời gian EOL trước khi công bố Thông báo ngừng cung cấp sản phẩm. Liên hệ với đại diện Intel của bạn để có thông tin về các mốc thời gian EOL và các tùy chọn kéo dài tuổi thọ.