Mô-đun Quản lý từ xa 2 AXXRMM2

Thông số kỹ thuật

Thông tin bổ sung

  • Mô tả Remote Management Module 2

Đặt hàng và tuân thủ

Ngừng sản xuất và ngừng cung cấp

Remote Management Module 2 AXXRMM2, Single

  • MM# 894383
  • Mã đặt hàng AXXRMM2

Thông tin về tuân thủ thương mại

  • ECCN EAR99
  • CCATS NA
  • US HTS 8473301180

Thông tin PCN/MDDS

Các sản phẩm tương thích

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S5000PSL

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S5000PSLROMBR Discontinued 63709
Intel® Server Board S5000PSLSASR Discontinued 63719
Intel® Server Board S5000PSLSATAR Discontinued 63730
Intel® Server Board S5000XSLSATAR Discontinued 63744

Dòng hệ thống máy chủ Intel® SR1500AL

Dòng hệ thống máy chủ Intel® SR1550AL

Dòng hệ thống máy chủ Intel® SR2500AL

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System SR2500ALBRPR Discontinued 64249
Intel® Server System SR2500ALLXR Discontinued 64256

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.

Sự ngắt quãng được mong đợi

Ngừng dự kiến là thời gian dự kiến khi sản phẩm sẽ bắt đầu quá trình Ngừng cung cấp sản phẩm. Thông báo ngừng cung cấp sản phẩm, được công bố khi bắt đầu quá trình ngừng cung cấp và sẽ bao gồm toàn bộ thông tin chi tiết về Mốc sự kiện chính của EOL. Một số doanh nghiệp có thể trao đổi chi tiết về mốc thời gian EOL trước khi công bố Thông báo ngừng cung cấp sản phẩm. Liên hệ với đại diện Intel của bạn để có thông tin về các mốc thời gian EOL và các tùy chọn kéo dài tuổi thọ.