Mô-đun Quản lý từ xa 2 AXXRMM2

0 Nhà bán lẻ X

Thông số kỹ thuật

Thông tin bổ sung

  • Mô tả Remote Management Module 2

Đặt hàng và tuân thủ

Ngừng sản xuất và ngừng cung cấp

Remote Management Module 2 AXXRMM2, Single

  • MM# 894383
  • Mã đặt hàng AXXRMM2

Thông tin về tuân thủ thương mại

  • ECCN EAR99
  • CCATS NA
  • US HTS 8473301180

Thông tin PCN/MDDS

Các sản phẩm tương thích

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S5000PSL

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP So sánh
Tất cả | Không có
Bo mạch Máy chủ Intel® S5000PSLROMBR Discontinued SSI EEB (12" X 13") Pedestal LGA771 54929
Bo mạch Máy chủ Intel® S5000PSLSASR Discontinued SSI EEB (12" X 13") Pedestal LGA771 54939
Bo mạch Máy chủ Intel® S5000PSLSATAR Discontinued SSI EEB (12" X 13") Pedestal LGA771 54950
Bo mạch Máy chủ Intel® S5000XSLSATAR Discontinued SSI EEB (12" X 13") Pedestal LGA771 54964

Dòng hệ thống máy chủ Intel® SR1500AL

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP So sánh
Tất cả | Không có
Hệ thống máy chủ Intel® SR1500ALR Discontinued 1U Rack LGA771 55200
Hệ thống máy chủ Intel® SR1500ALSASR Discontinued 1U Rack LGA771 55210

Dòng hệ thống máy chủ Intel® SR1550AL

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP So sánh
Tất cả | Không có
Hệ thống máy chủ Intel® SR1550ALR Discontinued 1U Rack LGA771 55227
Hệ thống máy chủ Intel® SR1550ALSASR Discontinued 1U Rack LGA771 55233

Dòng hệ thống máy chủ Intel® SR2500AL

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP So sánh
Tất cả | Không có
Hệ thống máy chủ Intel® SR2500ALBRPR Discontinued 2U Rack LGA771 55469
Hệ thống máy chủ Intel® SR2500ALLXR Discontinued 2U Rack LGA771 55476

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Tài liệu Kỹ thuật

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.

Sự ngắt quãng được mong đợi

Ngừng dự kiến là thời gian dự kiến khi sản phẩm sẽ bắt đầu quá trình Ngừng cung cấp sản phẩm. Thông báo ngừng cung cấp sản phẩm, được công bố khi bắt đầu quá trình ngừng cung cấp và sẽ bao gồm toàn bộ thông tin chi tiết về Mốc sự kiện chính của EOL. Một số doanh nghiệp có thể trao đổi chi tiết về mốc thời gian EOL trước khi công bố Thông báo ngừng cung cấp sản phẩm. Liên hệ với đại diện Intel của bạn để có thông tin về các mốc thời gian EOL và các tùy chọn kéo dài tuổi thọ.