Bộ Không mở rộng Hoán đổi Nóng 6 Ổ đĩa AXX6DRV3GR

Thông số kỹ thuật

Thông tin bổ sung

  • Mô tả 6-drive bay that supports SAS/SATA drives. Requires six free SAS or SATA ports.SAS hard drive support requires SAS connectors from a SAS module or SAS RAID Card. Support 6Gb SAS Hard Drives with compatible 6Gb SAS adapters

Đặt hàng và tuân thủ

Ngừng sản xuất và ngừng cung cấp

6-Drive Hot-Swap Non-expanded AXX6DRV3GR, Single

  • Mã đặt hàng AXX6DRV3GR

Thông tin về tuân thủ thương mại

  • ECCN 4A994
  • CCATS NA
  • US HTS 8537109170

Thông tin PCN/MDDS

Các sản phẩm tương thích

Hệ thống máy chủ Intel® dòng SC5000BC

Tên sản phẩm Tình trạng SortOrder So sánh
Tất cả | Không có
Hệ thống máy chủ Intel® SC5650BCDPR Discontinued

Hệ thống máy trạm Intel® dòng SC5000SC

Tên sản phẩm Tình trạng SortOrder So sánh
Tất cả | Không có
Hệ thống máy trạm Intel® SC5650SCWS Discontinued

Dòng khung vỏ máy chủ Intel® SC5200

Tên sản phẩm Tình trạng SortOrder So sánh
Tất cả | Không có
Khung vỏ Máy chủ Intel® SC5299BRP Discontinued
Khung vỏ Máy chủ Intel® SC5299DP Discontinued
Khung vỏ Máy chủ Intel® SC5299UP Discontinued

Dòng khung vỏ máy chủ Intel® SC5400

Dòng Khung Máy chủ Intel® SC5600

Tên sản phẩm Tình trạng SortOrder So sánh
Tất cả | Không có
Khung vỏ Máy chủ Intel® SC5600BASE Discontinued
Khung vỏ Máy chủ Intel® SC5600BRP Discontinued
Khung vỏ Máy chủ Intel® SC5600LX Discontinued

Dòng Khung Máy chủ Intel® SC5650

Tên sản phẩm Tình trạng SortOrder So sánh
Tất cả | Không có
Khung vỏ Máy chủ Intel® SC5650BRP Discontinued
Khung vỏ Máy chủ Intel® SC5650DP Discontinued
Khung vỏ Máy chủ Intel® SC5650UP Discontinued

Dòng khung vỏ máy trạm Intel® SC5000WS

Tên sản phẩm Tình trạng SortOrder So sánh
Tất cả | Không có
Khung vỏ Trạm làm việc Intel® SC5650WS Discontinued

Tải về và phần mềm

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.

Sự ngắt quãng được mong đợi

Ngừng dự kiến là thời gian dự kiến khi sản phẩm sẽ bắt đầu quá trình Ngừng cung cấp sản phẩm. Thông báo ngừng cung cấp sản phẩm, được công bố khi bắt đầu quá trình ngừng cung cấp và sẽ bao gồm toàn bộ thông tin chi tiết về Mốc sự kiện chính của EOL. Một số doanh nghiệp có thể trao đổi chi tiết về mốc thời gian EOL trước khi công bố Thông báo ngừng cung cấp sản phẩm. Liên hệ với đại diện Intel của bạn để có thông tin về các mốc thời gian EOL và các tùy chọn kéo dài tuổi thọ.