Khung lắp Màu đen cho Bảng điều khiển Cục bộ ADWLCDBEZEL

Thông số kỹ thuật

Thông tin bổ sung

  • Mô tả Black Bezel for Local Control Panel

Đặt hàng và tuân thủ

Ngừng sản xuất và ngừng cung cấp

Black Bezel for Local Control Panel ADWLCDBEZEL, Single

  • MM# 882435
  • Mã đặt hàng ADWLCDBEZEL

Thông tin về tuân thủ thương mại

  • ECCN EAR99
  • CCATS NA
  • US HTS 8473305100

Thông tin PCN/MDDS

Các sản phẩm tương thích

Dòng hệ thống máy chủ Intel® SR1500AL

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System SR1500ALR Discontinued 63980
Intel® Server System SR1500ALSASR Discontinued 63990

Hệ thống máy chủ Intel® dòng SR1600UR

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System SR1600URHSR Discontinued 64043
Intel® Server System SR1600URR Discontinued 64045

Dòng khung vỏ máy chủ Intel® SR1000

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên