Khung lắp Màu đen cho Bảng điều khiển Cục bộ ADWLCDBEZEL

Thông số kỹ thuật

Thông tin bổ sung

  • Mô tả Black Bezel for Local Control Panel

Đặt hàng và tuân thủ

Ngừng sản xuất và ngừng cung cấp

Black Bezel for Local Control Panel ADWLCDBEZEL, Single

  • Mã đặt hàng ADWLCDBEZEL

Thông tin về tuân thủ thương mại

  • ECCN EAR99
  • CCATS NA
  • US HTS 8473305100

Thông tin PCN/MDDS

Các sản phẩm tương thích

Dòng hệ thống máy chủ Intel® SR1500AL

Tên sản phẩm Tình trạng SortOrder So sánh
Tất cả | Không có
Hệ thống máy chủ Intel® SR1500ALR Discontinued
Hệ thống máy chủ Intel® SR1500ALSASR Discontinued

Hệ thống máy chủ Intel® dòng SR1600UR

Tên sản phẩm Tình trạng SortOrder So sánh
Tất cả | Không có
Hệ thống máy chủ Intel® SR1600URHSR Discontinued
Hệ thống máy chủ Intel® SR1600URR Discontinued

Dòng khung vỏ máy chủ Intel® SR1000

Tên sản phẩm Tình trạng SortOrder So sánh
Tất cả | Không có
Khung vỏ Máy chủ Intel® SR1500 Discontinued

Tải về và phần mềm