I/O Shield and Gasket ASLIO

Thông số kỹ thuật

Thông tin bổ sung

  • Mô tả I/O Shield and Gasket

Đặt hàng và tuân thủ

Ngừng sản xuất và ngừng cung cấp

I/O Shield and Gasket ASLIO, 50 Pack

  • MM# 877948
  • Mã đặt hàng ASLIO
  • ID Nội dung MDDS 706650

Thông tin về tuân thủ thương mại

  • ECCN EAR99
  • CCATS NA
  • US HTS 8473305100

Thông tin PCN

Các sản phẩm tương thích

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S5000PSL

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S5000PSLROMBR Discontinued 64806
Intel® Server Board S5000PSLSASR Discontinued 64816
Intel® Server Board S5000PSLSATAR Discontinued 64827
Intel® Server Board S5000XSLSATAR Discontinued 64841

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.