Bộ điều hợp Máy chủ Intel® PRO/1000 MF

LX
0 Retailers X

Thông số kỹ thuật

Thông tin bổ sung

Thông số nối mạng

  • Cấu hình cổng Single

Thông số gói

  • Loại hệ thống giao diện PCI-X

Đặt hàng và tuân thủ

Ngừng sản xuất và ngừng cung cấp

Intel® PRO/1000 MF Server Adapter (LX), retail unit

  • MM# 845952
  • Mã đặt hàng PWLA8490LX

Intel® PRO/1000 MF Server Adapter (LX), bulk

  • MM# 847740
  • Mã đặt hàng PWLA8490LXBLK5

Thông tin về tuân thủ thương mại

  • ECCN 5A991
  • CCATS NA
  • US HTS 8517620090

Thông tin PCN/MDDS

Tải về và phần mềm

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.