Bộ điều hợp Máy chủ Hai Cổng Intel® Gigabit ET

0 Nhà bán lẻ X

Thông số kỹ thuật

 • Bộ sưu tập sản phẩm Bộ điều hợp Ethernet Gigabit (1GbE)
 • Tên mã Portville trước đây của các sản phẩm
 • Tình trạng Discontinued
 • Ngày phát hành Q3'08
 • Phân đoạn thẳng Server
 • Cáp trung bình Copper
 • Loại cáp Category 5 up to 100m
 • Chiều cao giá Low Profile & Full Height
 • TDP 2.9 W
 • Bộ điều khiển Ethernet Intel® 82576EB Gigabit Ethernet Controller
 • Các Hệ Điều Hành Được Hỗ Trợ Windows Server 2012*, Windows 8*, Windows Server 2008 R2*, Windows 7*, Windows Server 2008*, Windows Vista*, Windows Server 2003 R2*, Windows Server 2003*, Windows XP Professional, Linux* Stable Kernel version 3.x, 2.6,x, Red Hat Enterprise Linux* 5, 6, SUSE Linux Enterprise Server* 10, 11, FreeBSD 9*, , VMware ESX/ESXi*

Thông tin bổ sung

 • Tóm lược về Sản phẩm Xem ngay

Thông số nối mạng

 • Cấu hình cổng Dual
 • Công Nghệ Ảo Hóa cho Kết Nối Intel® (VT-c) VMDq, VMDc
 • Tốc độ & độ rộng khe 2.5 GT/s, x4 Lane
 • Bộ điều khiển Intel 82576

Thông số gói

 • Loại hệ thống giao diện PCIe v2.0 (2.5 GT/s)

Công nghệ ảo hóa cho kết nối Intel® Virtualization Technology for Connectivity

Các công nghệ tiên tiến

Các sản phẩm tương thích

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S2600CW

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP So sánh
Tất cả | Không có
Bo mạch máy chủ Intel® S2600CW2 Discontinued SSI EEB 12" x 13" Rack or Pedestal Socket R3 Không 145 W 52495
Bo mạch máy chủ Intel® S2600CW2S Discontinued SSI EEB 12" x 13" Rack or Pedestal Socket R3 Không 145 W 52501
Bo mạch máy chủ Intel® S2600CWT Discontinued SSI EEB 12" x 13" Rack or Pedestal Socket R3 Không 145 W 52505
Bo mạch máy chủ Intel® S2600CWTS Discontinued SSI EEB 12" x 13" Rack or Pedestal Socket R3 Không 145 W 52506
Bo mạch máy chủ Intel® S2600CW2R Discontinued SSI EEB 12" x 13" Rack or Pedestal Socket R3 Không 145 W 52508
Bo mạch máy chủ Intel® S2600CW2SR Discontinued SSI EEB 12" x 13" Rack or Pedestal Socket R3 Không 145 W 52509
Bo mạch máy chủ Intel® S2600CWTR Discontinued SSI EEB 12" x 13" Rack or Pedestal Socket R3 Không 145 W 52510
Bo mạch máy chủ Intel® S2600CWTSR Discontinued SSI EEB 12" x 13" Rack or Pedestal Socket R3 Không 145 W 52511

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S2600KP

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP So sánh
Tất cả | Không có
Bo mạch máy chủ Intel® S2600KP Discontinued Custom 6.4" x 17.7" Rack Socket R3 Không 160 W 52512
Bo mạch máy chủ Intel® S2600KPR Discontinued Custom 6.4" x 17.7" Rack Socket R3 Không 160 W 52524
Bo mạch máy chủ Intel® S2600KPFR Discontinued Custom 6.4" x 17.7" Rack Socket R3 Không 160 W 52526
Intel® Server Board S2600KPTR Discontinued Custom 6.4" x 17.7" Rack Socket R3 Không 160 W 52529

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S2600TP

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP So sánh
Tất cả | Không có
Bo mạch máy chủ Intel® S2600TPFR Discontinued Custom 6.8" x 18.9" Rack Socket R3 Không 160 W 52554
Intel® Server Board S2600TPNR Discontinued Custom 6.8" x 18.9" 2U Rack Socket R3 Không 160 W 52555
Bo mạch máy chủ Intel® S2600TPR Discontinued Custom 6.8" x 18.9" Rack Socket R3 Không 160 W 52556

Dòng mô-đun điện toán Intel® HNS2600TP

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP So sánh
Tất cả | Không có
Mô-đun điện toán Intel® HNS2600TP Discontinued Custom 6.8" x 18.9" Rack Socket R3 Không 145 W 52609
Mô-đun điện toán Intel® HNS2600TP24R Discontinued Custom 6.8" x 18.9" Rack Socket R3 Không 145 W 52616
Mô-đun điện toán Intel® HNS2600TP24SR Discontinued Custom 6.8" x 18.9" Rack Socket R3 Không 145 W 52619
Intel® Compute Module HNS2600TP24STR Discontinued Custom 6.8" x 18.9" Rack Socket R3 145 W 52622
Mô-đun điện toán Intel® HNS2600TPF Discontinued Custom 6.8" x 18.9" Rack Socket R3 Không 145 W 52623
Mô-đun điện toán Intel® HNS2600TPFR Discontinued Custom 6.8" x 18.9" Rack Socket R3 Không 145 W 52626
Intel® Compute Module HNS2600TPNR Discontinued Custom 6.8" x 18.9" 2U Rack Socket R3 Không 145 W 52628
Mô-đun điện toán Intel® HNS2600TPR Discontinued Custom 6.8" x 18.9" Rack Socket R3 Không 145 W 52629

Dòng mô-đun điện toán Intel® HNS2600KP

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP So sánh
Tất cả | Không có
Mô-đun điện toán Intel® HNS2600KPF Discontinued Custom 6.4" x 17.7" Rack Socket R3 Không 145 W 52640
Mô-đun điện toán Intel® HNS2600KPFR Discontinued Custom 6.4" x 17.7" Rack Socket R3 Không 145 W 52643
Mô-đun điện toán Intel® HNS2600KPR Discontinued Custom 6.4" x 17.7" Rack Socket R3 Không 145 W 52646

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S1200RP

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP So sánh
Tất cả | Không có
Bo Mạch Máy Chủ Intel® S1200V3RPL Discontinued uATX 4U Rack or Pedestal LGA1150 95 W 54550
Bo Mạch Máy Chủ Intel® S1200V3RPM Discontinued uATX 1U Rack LGA1150 95 W 54556
Bo Mạch Máy Chủ Intel® S1200V3RPO Discontinued uATX 1U Rack LGA1150 Không 95 W 54562
Bo Mạch Máy Chủ Intel® S1200V3RPS Discontinued uATX Rack or Pedestal LGA1150 Không 95 W 54568

Dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S1400FP

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP So sánh
Tất cả | Không có
Bo mạch Máy chủ Intel® S1400FP2 Discontinued ATX 4U Rack or Pedestal Socket B2 Không 95 W 54575
Bo mạch Máy chủ Intel® S1400FP4 Discontinued ATX 4U Rack or Pedestal Socket B2 Không 95 W 54578

Dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S1400SP

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP So sánh
Tất cả | Không có
Bo mạch Máy chủ Intel® S1400SP2 Discontinued ATX 1U Rack Socket B2 95 W 54582
Bo mạch Máy chủ Intel® S1400SP4 Discontinued SSI ATX 12" X 9.6" 1U Rack Socket B2 95 W 54584

Dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S1600JP

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP So sánh
Tất cả | Không có
Bo mạch Máy chủ Intel® S1600JP2 Discontinued Custom 6.8'' x 13.8'' 1U Rack Socket R 135 W 54586
Bo mạch Máy chủ Intel® S1600JP4 Discontinued Custom 6.8'' x 13.8'' 1U Rack Socket R 135 W 54587

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S3420GP

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP So sánh
Tất cả | Không có
Bo mạch Máy chủ Intel® S3420GPLC Discontinued ATX Rack or Pedestal LGA1156 54609
Bo mạch Máy chủ Intel® S3420GPLX Discontinued ATX Rack or Pedestal LGA1156 54613
Bo mạch Máy chủ Intel® S3420GPRX Discontinued ATX Rack LGA1156 54616
Bo mạch Máy chủ Intel® S3420GPV Discontinued ATX Rack or Pedestal LGA1156 54617

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S2400BB

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP So sánh
Tất cả | Không có
Bo mạch Máy chủ Intel® S2400BB4 Discontinued Custom 13.5'' x 13.5'' Rack Socket B2 Không 95 W 54627

Dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S2400GP

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP So sánh
Tất cả | Không có
Bo mạch Máy chủ Intel® S2400GP2 Discontinued SSI EEB 12" x 13" Pedestal Socket B2 Không 95 W 54641
Bo mạch Máy chủ Intel® S2400GP4 Discontinued SSI EEB 12" x 13" Pedestal Socket B2 Không 95 W 54648

Dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S2400LP

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP So sánh
Tất cả | Không có
Bo mạch Máy chủ Intel® S2400LP Discontinued Custom 6.8'' x 16.6'' 2U Rack Socket B2 Không 95 W 54651

Dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S2400SC

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP So sánh
Tất cả | Không có
Bo mạch Máy chủ Intel® S2400SC2 Discontinued SSI CEB 12" x 10.5" 4U Rack or Pedestal Socket B2 Không 95 W 54655

Dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S2600CO

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP So sánh
Tất cả | Không có
Bo mạch Máy chủ Intel® S2600CO4 Discontinued SSI EEB 12" x 13" 4U Rack or Pedestal Socket R 135 W 54661
Bo mạch máy chủ Intel® S2600COE Discontinued SSI EEB 12" x 13" 4U Rack or Pedestal Socket R 150 W 54663
Bo mạch máy chủ Intel® S2600COEIOC Discontinued SSI EEB 12" x 13" Pedestal Socket R 150 W 54665

Dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S2600CP

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP So sánh
Tất cả | Không có
Bo mạch Máy chủ Intel® S2600CP2 Discontinued SSI EEB 12" x 13" 4U Rack or Pedestal Socket R 135 W 54667
Bo mạch máy chủ Intel® S2600CP2IOC Discontinued SSI EEB 12" x 13" Pedestal Socket R 135 W 54669
Bo mạch máy chủ Intel® S2600CP2J Discontinued SSI EEB 12" x 13" Pedestal Socket R 135 W 54671
Bo mạch Máy chủ Intel® S2600CP4 Discontinued SSI EEB 12" x 13" 4U Rack or Pedestal Socket R 135 W 54674
Bo mạch máy chủ Intel® S2600CP4IOC Discontinued SSI EEB 12" x 13" Pedestal Socket R 135 W 54680

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S2600GL

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP So sánh
Tất cả | Không có
Bo mạch Máy chủ Intel® S2600GL Discontinued Custom 16.5" x 16.5" Rack Socket R 135 W 54682

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S2600GZ

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP So sánh
Tất cả | Không có
Bo mạch máy chủ Intel® S2600GZ Discontinued Custom 16.5" x 16.5" Rack Socket R 135 W 54684

Dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S2600IP

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP So sánh
Tất cả | Không có
Bo mạch Máy chủ Intel® S2600IP4 Discontinued Custom 14.2" x 15" Rack or Pedestal Socket R 135 W 54688
Bo mạch máy chủ Intel® S2600IP4L Discontinued Custom 14.2" x 15" Rack or Pedestal Socket R 135 W 54692

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S2600JF

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP So sánh
Tất cả | Không có
Bo mạch Máy chủ Intel® S2600JF Discontinued Custom 6.42'' x 17.7'' 2U Rack Socket R Không 135 W 54693
Bo mạch máy chủ Intel® S2600JFF Discontinued Custom 6.42'' x 17.7'' 2U Rack Socket R Không 135 W 54696
Bo mạch Máy chủ Intel® S2600JFQ Discontinued Custom 6.42'' x 17.7'' 2U Rack Socket R Không 135 W 54697

Dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S2600WP

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP So sánh
Tất cả | Không có
Bo mạch Máy chủ Intel® S2600WP Discontinued Custom 6.8'' x 18.9'' 2U Rack Socket R Không 135 W 54705
Bo mạch Máy chủ Intel® S2600WPF Discontinued Custom 6.8'' x 18.9'' 2U Rack Socket R Không 135 W 54707
Bộ mở rộng Intel® S2600WPQ Discontinued Custom 6.8'' x 18.9'' 2U Rack Socket R Không 135 W 54708

Bo mạch máy trạm Intel® dòng W2600CR

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP So sánh
Tất cả | Không có
Bo mạch máy trạm Intel® W2600CR2 Discontinued Custom 14.2" x 15" 4U Rack or Pedestal Socket R Không 150 W 54718
Bo mạch máy trạm Intel® W2600CR2L Discontinued Custom 14.2" x 15" Pedestal Socket R Không 150 W 54722

Dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S4600LH

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP So sánh
Tất cả | Không có
Bo mạch Máy chủ Intel® S4600LH2 Discontinued Custom 16.7” x 20” 2U Rack Socket R 130 W 54724

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S4600LT

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP So sánh
Tất cả | Không có
Bo mạch Máy chủ Intel® S4600LT2 Discontinued Custom 16.7” x 20” 2U Rack Socket R 130 W 54726

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S5500HC

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP So sánh
Tất cả | Không có
Bo mạch Máy chủ Intel® S5520HC Discontinued SSI EEB (12" X 13") Pedestal LGA1366 130 W 54854

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S5000UR

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP So sánh
Tất cả | Không có
Bo mạch Máy chủ Intel® S5520UR Discontinued SSI TEB-leveraged (12 x 13) Rack LGA1366 130 W 54919
Bo mạch Máy chủ Intel® S5520URT Discontinued SSI TEB-leveraged (12 x 13) Rack LGA1366 130 W 54922

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S5000WB

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP So sánh
Tất cả | Không có
Bo mạch Máy chủ Intel® S5500WB Discontinued SSI EATX (12 x 13) Rack LGA1366 95 W 54965
Bo mạch Máy chủ Intel® S5500WB12V Discontinued SSI EATX (12 x 13) Rack LGA1366 95 W 54970

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S5500BC

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP So sánh
Tất cả | Không có
Bo mạch Máy chủ Intel® S5500BC Discontinued SSI CEB-leveraged (12" x 10.5") Rack or Pedestal LGA1366 95 W 54975

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S5500HCT

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP So sánh
Tất cả | Không có
Bo mạch Máy chủ Intel® S5520HCT Discontinued SSI EEB (12" X 13") Pedestal LGA1366 Không 130 W 54983

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S5500HCV

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP So sánh
Tất cả | Không có
Bo mạch Máy chủ Intel® S5500HCV Discontinued SSI EEB (12" X 13") Pedestal LGA1366 130 W 54984

Bo mạch máy trạm Intel® dòng S5520SC

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP So sánh
Tất cả | Không có
Bo mạch máy trạm Intel® S5520SC Discontinued SSI EEB (12" x 13") Pedestal LGA1366 130 W 54988

Dòng mô-đun điện toán Intel® HNS2400LP

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP So sánh
Tất cả | Không có
Mô-đun điện toán Intel® HNS2400LP Discontinued Custom 6.8'' x 16.6'' Rack Socket B2 Không 95 W 55019

Dòng mô-đun điện toán Intel® HNS2600JF

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP So sánh
Tất cả | Không có
Mô-đun Điện toán HNS2600JF Intel® Discontinued Custom 23.3" x 6.99" x 1.68" 2U Rack Socket R Không 135 W 55022
Mô-đun Điện toán HNS2600JFF Intel® Discontinued Custom 23.3" x 6.99" x 1.68" 2U Rack Socket R Không 135 W 55023
Mô-đun Điện toán HNS2600JFQ Intel® Discontinued Custom 23.3" x 6.99" x 1.68" 2U Rack Socket R Không 135 W 55024

Dòng mô-đun điện toán Intel® HNS2600WP

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP So sánh
Tất cả | Không có
Mô-đun Điện toán HNS2600WP Intel® Discontinued Custom 6.8'' x 18.9'' 2U Rack Socket R Không 135 W 55025
Mô-đun Điện toán HNS2600WPF Intel® Discontinued Custom 6.8'' x 18.9'' 2U Rack Socket R Không 135 W 55027
Mô-đun Điện toán HNS2600WPQ Intel® Discontinued Custom 6.8'' x 18.9'' 2U Rack Socket R Không 135 W 55028

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000BB

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP So sánh
Tất cả | Không có
Hệ thống máy chủ Intel® R1208BB4DC Discontinued Custom 13.5'' x 13.5'' 1U Rack Socket B2 55043
Hệ thống máy chủ Intel® R1208BB4GS9 Discontinued Custom 13.5'' x 13.5'' 1U Rack Socket B2 55044
Hệ thống máy chủ Intel® R1304BB4DC Discontinued Custom 13.5'' x 13.5'' 1U Rack Socket B2 55045
Hệ thống máy chủ Intel® R1304BB4GS9 Discontinued Custom 13.5'' x 13.5'' 1U Rack Socket B2 55046

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000GL

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP So sánh
Tất cả | Không có
Hệ thống máy chủ Intel® R1208GL4DS Discontinued Custom 16.5" x 16.5" 1U Rack Socket R 55065
Hệ thống máy chủ Intel® R1304GL4DS9 Discontinued Custom 16.5" x 16.5" 1U Rack Socket R 55069

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000GZ

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP So sánh
Tất cả | Không có
Hệ thống máy chủ Intel® R1208GZ4GC Discontinued Custom 16.5" x 16.5" 1U Rack Socket R 55070
Hệ thống máy chủ Intel® R1208GZ4GCSAS Discontinued Custom 16.5" x 16.5" 1U Rack Socket R 55074
Hệ thống máy chủ Intel® R1208GZ4GS9 Discontinued Custom 16.5" x 16.5" 1U Rack Socket R 55076
Hệ thống máy chủ Intel® R1304GZ4GC Discontinued Custom 16.5" x 16.5" 1U Rack Socket R 55077
Hệ thống máy chủ Intel® R1304GZ4GS9 Discontinued Custom 16.5" x 16.5" 1U Rack Socket R 55080

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000JP

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP So sánh
Tất cả | Không có
Hệ thống máy chủ Intel® R1208JP4GS Discontinued Custom 6.8'' x 13.8'' 1U Rack Socket R 55081
Hệ thống máy chủ Intel® R1208JP4OC Discontinued Custom 6.8'' x 13.8'' 1U Rack Socket R 55083
Hệ thống máy chủ Intel® R1208JP4TC Discontinued Custom 6.8'' x 13.8'' 1U Rack Socket R 55084
Hệ thống máy chủ Intel® R1304JP4GS Discontinued Custom 6.8'' x 13.8'' 1U Rack Socket R 55085
Hệ thống máy chủ Intel® R1304JP4OC Discontinued Custom 6.8'' x 13.8'' 1U Rack Socket R 55087
Hệ thống máy chủ Intel® R1304JP4TC Discontinued Custom 6.8'' x 13.8'' 1U Rack Socket R 55089

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000RP

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP So sánh
Tất cả | Không có
Hệ thống máy chủ Intel® R1208RPMSHOR Discontinued uATX 1U Rack LGA1150 55090
Hệ thống máy chủ Intel® R1208RPOSHOR Discontinued uATX 1U Rack LGA1150 55094
Hệ thống máy chủ Intel® R1304RPMSHOR Discontinued uATX 1U Rack LGA1150 55096
Hệ thống máy chủ Intel® R1304RPOSHBN Discontinued uATX 1U Rack LGA1150 55099
Hệ thống máy chủ Intel® R1304RPSSFBN Discontinued Custom 16.7" x 17" 1U Rack LGA1150 145 W 55104

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000SP

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP So sánh
Tất cả | Không có
Hệ thống máy chủ Intel® R1304SP2SFBN Discontinued SSI ATX (12" X 9.6") 1U Rack Socket B2 55115
Hệ thống máy chủ Intel® R1304SP2SHBN Discontinued ATX 1U Rack Socket R3 145 W 55116
Hệ thống máy chủ Intel® R1304SP4SHOC Discontinued ATX 12" x 9.6" 1U Rack Socket B2 145 W 55122

Hệ thống máy chủ Intel® dòng SR1600GP

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP So sánh
Tất cả | Không có
Hệ thống máy chủ Intel® SR1630GP Discontinued 1U Rack LGA1156 55194
Hệ thống máy chủ Intel® SR1630GPRX Discontinued 1U Rack LGA1156 55198
Hệ thống máy chủ Intel® SR1695GPRX1AC Discontinued 1U Rack LGA1156 55201
Hệ thống máy chủ Intel® SR1695GPRX2AC Discontinued 1U Rack LGA1156 55203

Hệ thống máy chủ Intel® dòng SR1600UR

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP So sánh
Tất cả | Không có
Hệ thống máy chủ Intel® SR1600URHSR Discontinued 1U Rack LGA1366 55209
Hệ thống máy chủ Intel® SR1600URR Discontinued 1U Rack LGA1366 55211

Hệ thống máy chủ Intel® dòng SR1625UR

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP So sánh
Tất cả | Không có
Hệ thống máy chủ Intel® SR1625URR Discontinued 1U Rack LGA1366 55215
Hệ thống máy chủ Intel® SR1625URSASR Discontinued 1U Rack LGA1366 55220

Hệ thống máy chủ Intel® dòng H2000JF

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP So sánh
Tất cả | Không có
Hệ thống máy chủ Intel® H2216JFFJR Discontinued Custom 6.42'' x 17.7'' 2U Rack Socket R 55228
Hệ thống máy chủ Intel® H2216JFFKR Discontinued Custom 6.42'' x 17.7'' 2U Rack Socket R 55229
Hệ thống máy chủ Intel® H2216JFJR Discontinued Custom 6.42'' x 17.7'' 2U Rack Socket R 55230
Hệ thống máy chủ Intel® H2216JFKR Discontinued Custom 6.42'' x 17.7'' 2U Rack Socket R 55232
Hệ thống máy chủ Intel® H2216JFQJR Discontinued Custom 6.42'' x 17.7'' 2U Rack Socket R 55233
Hệ thống máy chủ Intel® H2216JFQKR Discontinued Custom 6.42'' x 17.7'' 2U Rack Socket R 55234
Hệ thống máy chủ Intel® H2312JFFJR Discontinued Custom 6.42'' x 17.7'' 2U Rack Socket R 55236
Hệ thống máy chủ Intel® H2312JFFKR Discontinued Custom 6.42'' x 17.7'' 2U Rack Socket R 55237
Hệ thống máy chủ Intel® H2312JFJR Discontinued Custom 6.42'' x 17.7'' 2U Rack Socket R 55238
Hệ thống máy chủ Intel® H2312JFKR Discontinued Custom 6.42'' x 17.7'' 2U Rack Socket R 55240
Hệ thống máy chủ Intel® H2312JFQJR Discontinued Custom 6.42'' x 17.7'' 2U Rack Socket R 55243
Hệ thống máy chủ Intel® H2312JFQKR Discontinued Custom 6.42'' x 17.7'' 2U Rack Socket R 55245

Hệ thống máy chủ Intel® dòng H2000LP

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP So sánh
Tất cả | Không có
Hệ thống máy chủ Intel® H2216LPJR Discontinued Custom 6.8'' x 16.6'' 2U Rack Socket B2 55249
Hệ thống máy chủ Intel® H2312LPJR Discontinued Custom 6.8'' x 16.6'' 2U Rack Socket B2 55255

Hệ thống máy chủ Intel® dòng H2000WP

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP So sánh
Tất cả | Không có
Hệ thống máy chủ Intel® H2216WPFJR Discontinued Custom 6.8'' x 18.9'' 2U Rack Socket R 55259
Hệ thống máy chủ Intel® H2216WPFKR Discontinued Custom 6.8'' x 18.9'' 2U Rack Socket R 55260
Hệ thống máy chủ Intel® H2216WPJR Discontinued Custom 6.8'' x 18.9'' 2U Rack Socket R 55261
Hệ thống máy chủ Intel® H2216WPKR Discontinued Custom 6.8'' x 18.9'' 2U Rack Socket R 55262
Hệ thống máy chủ Intel® H2216WPQJR Discontinued Custom 6.8'' x 18.9'' 2U Rack Socket R 55263
Hệ thống máy chủ Intel® H2216WPQKR Discontinued Custom 6.8'' x 18.9'' 2U Rack Socket R 55264
Hệ thống máy chủ Intel® H2312WPFJR Discontinued Custom 6.8'' x 18.9'' 2U Rack Socket R 55265
Hệ thống máy chủ Intel® H2312WPFKR Discontinued Custom 6.8'' x 18.9'' 2U Rack Socket R 55266
Hệ thống máy chủ Intel® H2312WPJR Discontinued Custom 6.8'' x 18.9'' 2U Rack Socket R 55267
Hệ thống máy chủ Intel® H2312WPKR Discontinued Custom 6.8'' x 18.9'' 2U Rack Socket R 55268
Hệ thống máy chủ Intel® H2312WPQJR Discontinued Custom 6.8'' x 18.9'' 2U Rack Socket R 55269
Hệ thống máy chủ Intel® H2312WPQKR Discontinued Custom 6.8'' x 18.9'' 2U Rack Socket R 55270

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000BB

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP So sánh
Tất cả | Không có
Hệ thống máy chủ Intel® R2000BB4GS9 Discontinued Custom 13.5'' x 13.5'' 2U Rack Socket B2 55327
Hệ thống máy chủ Intel® R2208BB4GC Discontinued Custom 13.5'' x 13.5'' 2U Rack Socket B2 55328
Hệ thống máy chủ Intel® R2208BB4GS9 Discontinued Custom 13.5'' x 13.5'' 2U Rack Socket B2 55329
Hệ thống máy chủ Intel® R2216BB4GC Discontinued Custom 13.5'' x 13.5'' 2U Rack Socket B2 55330
Hệ thống máy chủ Intel® R2224BB4GCSAS Discontinued Custom 13.5'' x 13.5'' 2U Rack Socket B2 55332
Hệ thống máy chủ Intel® R2308BB4GC Discontinued Custom 13.5'' x 13.5'' 2U Rack Socket B2 55333
Hệ thống máy chủ Intel® R2312BB4GS9 Discontinued Custom 13.5'' x 13.5'' 2U Rack Socket B2 55336

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000GL

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP So sánh
Tất cả | Không có
Hệ thống máy chủ Intel® R2208GL4GS Discontinued Custom 16.5" x 16.5" 2U Rack Socket R 55342
Hệ thống máy chủ Intel® R2308GL4DS9 Discontinued Custom 16.5" x 16.5" 2U Rack Socket R 55345
Hệ thống máy chủ Intel® R2308GL4GS Discontinued Custom 16.5" x 16.5" 2U Rack Socket R 55346
Hệ thống máy chủ Intel® R2312GL4GS Discontinued Custom 16.5" x 16.5" 2U Rack Socket R 55347

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000GZ

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP So sánh
Tất cả | Không có
Hệ thống máy chủ Intel® R2208GZ4GC Discontinued Custom 16.5" x 16.5" 2U Rack Socket R 55349
Hệ thống máy chủ Intel® R2216GZ4GC Discontinued Custom 16.5" x 16.5" 2U Rack Socket R 55354
Hệ thống máy chủ Intel® R2216GZ4GCLX Discontinued Custom 16.5" x 16.5" 2U Rack Socket R 55356
Hệ thống máy chủ Intel® R2224GZ4GC4 Discontinued Custom 16.5" x 16.5" 2U Rack Socket R 55359
Hệ thống máy chủ Intel® R2224GZ4GCSAS Discontinued Custom 16.5" x 16.5" 2U Rack Socket R 55360
Hệ thống máy chủ Intel® R2308GZ4GC Discontinued Custom 16.5" x 16.5" 2U Rack Socket R 55361
Hệ thống máy chủ Intel® R2308GZ4GS9 Discontinued Custom 16.5" x 16.5" 2U Rack Socket R 55364
Hệ thống máy chủ Intel® R2312GZ4GCSAS Discontinued Custom 16.5" x 16.5" 2U Rack Socket R 55367
Hệ thống máy chủ Intel® R2312GZ4GS9 Discontinued Custom 16.5" x 16.5" 2U Rack Socket R 55368

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000IP

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP So sánh
Tất cả | Không có
Hệ thống máy chủ Intel® R2216IP4LHPC Discontinued Custom 14.2" x 15" 2U Rack Socket R 55370
Hệ thống máy chủ Intel® R2224IP4LHPC Discontinued Custom 14.2" x 15" 2U Rack Socket R 55373
Hệ thống máy chủ Intel® R2208IP4LHPC Discontinued Custom 14.2" x 15" 2U Rack Socket R 55375
Hệ thống máy chủ Intel® R2308IP4LHPC Discontinued Custom 14.2" x 15" 2U Rack Socket R 55376
Hệ thống máy chủ Intel® R2312IP4LHPC Discontinued Custom 14.2" x 15" 2U Rack Socket R 55379

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000LH2

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP So sánh
Tất cả | Không có
Hệ thống máy chủ Intel® R2304LH2HKC Discontinued Custom 16.7” x 20” 2U Rack Socket R 55386

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000LT2

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP So sánh
Tất cả | Không có
Hệ thống máy chủ Intel® R2208LT2HKC4 Discontinued Custom 16.7” x 20” 2U Rack Socket R 55395

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000SC

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP So sánh
Tất cả | Không có
Hệ thống máy chủ Intel® R2308SC2SHDR Discontinued SSI CEB (12" X 10.5") 2U Rack Socket B2 55409
Hệ thống máy chủ Intel® R2308SC2SHFN Discontinued SSI CEB 12" X 10.5" 2U Rack Socket B2 55410
Hệ thống máy chủ Intel® R2312SC2SHGR Discontinued SSI CEB 12" X 10.5" 2U Rack Socket B2 55413

Hệ thống máy chủ Intel® dòng SR2600UR

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP So sánh
Tất cả | Không có
Hệ thống máy chủ Intel® SR2600URBRPR Discontinued 2U Rack LGA1366 55428
Hệ thống máy chủ Intel® SR2600URLXR Discontinued 2U Rack LGA1366 55432
Hệ thống máy chủ Intel® SR2600URSATAR Discontinued 2U Rack LGA1366 55438

Hệ thống máy chủ Intel® dòng SR2625UR

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP So sánh
Tất cả | Không có
Hệ thống máy chủ Intel® SR2625URBRPR Discontinued 2U Rack LGA1366 55446
Hệ thống máy chủ Intel® SR2625URLXR Discontinued 2U Rack LGA1366 55450
Hệ thống máy chủ Intel® SR2625URLXT Discontinued 2U Rack LGA1366 55452

Hệ thống máy chủ Intel® dòng P4000CP

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP So sánh
Tất cả | Không có
Hệ thống máy chủ Intel® P4208CP4MHGC Discontinued 12" x 13" 4U Pedestal Socket R 55504
Hệ thống máy chủ Intel® P4308CP4MHEN Discontinued 12" x 13" 4U Pedestal Socket R 55505
Hệ thống máy chủ Intel® P4308CP4MHGC Discontinued 12" x 13" 4U Pedestal Socket R 55506

Hệ thống máy chủ Intel® dòng P4000IP

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP So sánh
Tất cả | Không có
Hệ thống máy chủ Intel® P4208IP4LHGC Discontinued Custom 14.2" x 15" 4U Pedestal Socket R 55513
Hệ thống máy chủ Intel® P4216IP4LHJC Discontinued Custom 14.2" x 15" 4U Pedestal Socket R 55517
Hệ thống máy chủ Intel® P4216IP4LHKC Discontinued Custom 14.2" x 15" 4U Pedestal Socket R 55518
Hệ thống máy chủ Intel® P4224IP4LHKC Discontinued Custom 14.2" x 15" 4U Pedestal Socket R 55520
Hệ thống máy chủ Intel® P4308IP4LHGC Discontinued Custom 14.2" x 15" 4U Pedestal Socket R 55521
Hệ thống máy chủ Intel® P4308IP4LHJC Discontinued Custom 14.2" x 15" 4U Pedestal Socket R 55522
Hệ thống máy chủ Intel® P4308IP4LHJCL Discontinued Custom 14.2" x 15" 4U Pedestal Socket R 55523
Hệ thống máy chủ Intel® P4308IP4LHKC Discontinued Custom 14.2" x 15" 4U Pedestal Socket R 55524

Hệ thống máy chủ Intel® dòng P4000RP

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP So sánh
Tất cả | Không có
Hệ thống máy chủ Intel® P4308RPLSHDR Discontinued uATX 4U Pedestal LGA1150 55526

Hệ thống máy chủ Intel® dòng P4000SC

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP So sánh
Tất cả | Không có
Hệ thống máy chủ Intel® P4304SC2SFEN Discontinued SSI CEB 12" X 10.5" 4U Pedestal Socket B2 55529
Hệ thống máy chủ Intel® P4304SC2SHDR Discontinued SSI CEB (12" X 10.5") 4U Pedestal Socket B2 55530
Hệ thống máy chủ Intel® P4308SC2MHGC Discontinued SSI CEB 12" X 10.5" 4U Pedestal Socket B2 55531

Hệ thống máy trạm Intel® dòng P4300CR

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP So sánh
Tất cả | Không có
Hệ thống máy trạm Intel® P4304CR2LFGN Discontinued Custom 14.2" x 15" 4U Pedestal Socket R 55549
Hệ thống máy trạm Intel® P4304CR2LFJN Discontinued Custom 14.2" x 15" 4U Pedestal Socket R 55550
Hệ thống máy trạm Intel® P4304CR2LFJNL Discontinued Custom 14.2" x 15" 4U Pedestal Socket R 55551
Hệ thống máy trạm Intel® P4304CR2LFKN Discontinued Custom 14.2" x 15" 4U Pedestal Socket R 55552

Hệ thống máy chủ Intel® dòng SC5000BC

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP So sánh
Tất cả | Không có
Hệ thống máy chủ Intel® SC5650BCDPR Discontinued Pedestal, 6U Rack Option LGA1366 55588

Hệ thống máy chủ Intel® dòng SC5000HC

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP So sánh
Tất cả | Không có
Hệ thống máy chủ Intel® SC5650HCBRPR Discontinued Pedestal, 6U Rack Option LGA1366 55594

Hệ thống máy chủ Intel® dòng SR1000BC

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP So sánh
Tất cả | Không có
Hệ thống máy chủ Intel® SR1630BCR Discontinued 1U Rack LGA1366 55614

Hệ thống máy chủ Intel® dòng SR1000HG

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP So sánh
Tất cả | Không có
Hệ thống máy chủ Intel® SR1630HGP Discontinued 1U Rack LGA1156 55629
Hệ thống máy chủ Intel® SR1630HGPRX Discontinued 1U Rack LGA1156 55633

Hệ thống máy trạm Intel® dòng SC5000SC

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP So sánh
Tất cả | Không có
Hệ thống máy trạm Intel® SC5650SCWS Discontinued Pedestal, 6U Rack Option LGA1366 55778

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Tài liệu Kỹ thuật

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.

TDP

Công suất thiết kế nhiệt (TDP) thể hiện công suất trung bình, tính bằng watt, mà bộ xử lý tiêu tốn khi vận hành ở Tần số cơ sở với tất cả các lõi hoạt động dưới khối lượng công việc do Intel định nghĩa và có độ phức tạp cao. Tham khảo Bảng dữ liệu để biết các yêu cầu về giải pháp nhiệt.

Phân chia cổng linh hoạt

Công nghệ phân vùng cổng linh hoạt (FPP) sử dụng chuẩn của ngành PCI SIG SR-IOV để chia hiệu quả thiết bị Ethernet vật lý thành nhiều thiết bị ảo, mang lại Chất lượng dịch vụ bằng cách đảm bảo mỗi quá trình được chỉ định một Chức năng ảo và được chia sẻ băng thông công bằng.

Hàng thiết bị máy ảo (VMDq)

Hàng thiết bị máy ảo (VMDq) là công nghệ được thiết kế để ngắt tải một số tác vụ chuyển mạch được thực hiện trong VMM (Màn hình máy ảo) đối với phần cứng nối mạng được thiết kế riêng cho chức năng này. Hàng thiết bị máy ảo giảm đáng kể chi phí I/O gắn liền với chuyển mạch Màn hình máy ảo nhằm cải tiến đáng kể thông lượng và hiệu suất tổng thể của hệ thống

Có khả năng PCI-SIG* SR-IOV

Ảo hóa I/O gốc đơn (SR-IOV) liên quan đến chia sẻ nguyên vẹn (trực tiếp) tài nguyên I/O duy nhất giữa nhiều máy ảo. SR-IOV mang đến cơ chế trong đó Chức năng cốc đơn (ví dụ cổng Ethernet đơn) có thể trở thành nhiều thiết bị vật lý riêng biệt.

Quản lý năng lượng Intel® Ethernet

Công nghệ quản lý điện năng Intel® Ethernet mang đến các giải pháp về quản lý điện năng nói chung bằng cách giảm điện năng khi không hoạt động, giảm công suất và điện năng khi có nhu cầu, hoạt động ở mức tiết kiệm điện năng tối đa khi có thể và chỉ bật chức năng khi cần.