Bộ điều hợp Máy chủ Intel® 10 Gigabit AT

0 Retailers X

Thông số kỹ thuật

Thông tin bổ sung

Thông số nối mạng

  • Cấu hình cổng Single

Thông số gói

  • Loại hệ thống giao diện PCIe

Tải về và phần mềm

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.