Intel Agilex® 7 FPGA I-Series Development Kit

ES1 2x R-Tile & 1x F-Tile

Thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật bảng mạch

 • Giao diện PCIe
 • Mở rộng DIMM
 • Bộ nhớ DDR4
 • Thiết kế tham chiếu hệ thống/phần cứng vàng (GHRD/GSRD) Hardware Only
 • Hệ số hình dạng PCIe
 • Phiên bản ES (Enpirion Power)

Thông tin bổ sung

 • Mô tả The Intel Agilex® 7 FPGA I-Series development kit delivers a complete prototyping and reference platform for designs needing PCI Express * (PCIe*) 5.0 (32 GT/s), Compute Express Link* (CXL) v1.1, or 400G Ethernet connectivity.
 • Các hạng mục kèm theo 1x DDR4 DIMM module
  USB 2.0 MicroUSB cable
  240W power adapter and NA/EU/JP/UK cords

 • Hướng dẫn sử dụng Xem ngay

Đặt hàng và tuân thủ

Ngừng sản xuất và ngừng cung cấp

Intel Agilex® 7 FPGA I-Series Development Kit (ES1 2x R-Tile & 1x F-Tile) DK-DEV-AGI027R1BES

Thông tin về tuân thủ thương mại

 • ECCN 5A002U
 • CCATS G178951
 • US HTS 8473301180

Thông tin PCN

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.

Yếu tố logic (LE)

Các phần tử logic (LE) là đơn vị logic nhỏ nhất trong cấu trúc Intel® FPGA. Các LE nhỏ gọn và cung cấp các tính năng tiên tiến với việc sử dụng logic hiệu quả.

Các khối DSP

Mỗi FPGA được gắn trên thẻ tăng tốc có thể lập trình chứa các khối bộ xử lý tín hiệu kỹ thuật số (DSP) trong cấu trúc FPGA. DSP được sử dụng để lọc và nén các tín hiệu tương tự trong thế giới thực. Các khối DSP chuyên dụng trong FPGA đã được tối ưu hóa để triển khai các chức năng DSP phổ biến khác nhau với hiệu năng tối đa và sử dụng tài nguyên logic tối thiểu.

Phần mềm đi kèm

Phần mềm đi kèm khi mua hàng hệ thống.