Intel® High Level Synthesis Compiler Phiên bản chuẩn

Thông số kỹ thuật

 • Bộ sưu tập sản phẩm Công cụ phát triển phần cứng FPGA Intel®
 • Tình trạng Launched
 • Ngày phát hành 2017
 • Phiên bản Mới nhất 21.1.1
 • Ngày Phát hành Mới nhất July, 2022
 • Thiết bị được hỗ trợ Arria 10, MAX 10, Stratix V, Arria V, Cyclone V devices
 • Cấp phép Free with purchase of Intel® Quartus® Prime Software
 • Các Hệ Điều Hành Được Hỗ Trợ Windows* 10,Windows Server* 2012 Enterprise,Windows Server* 2016 Enterprise,Red Hat* Enterprise Linux* 7,CentOS* 7.5 ,SUSE* SLE 12

Thông tin bổ sung

 • Mô tả This tool takes in untimed C++ as input and generates production-quality register transfer level (RTL) code that is optimized for Intel® FPGAs. This tool accelerates verification time over RTL by raising the abstraction level for FPGA hardware design.
 • Tóm lược về Sản phẩm Xem ngay
 • URL thông tin bổ sung Xem ngay

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.