Bo mạch phân phối điện

chính VP3MPDBASSMBL

Thông số kỹ thuật

Thông tin bổ sung

  • Mô tả Primary power distribution board assembly spare kit

Đặt hàng và tuân thủ

Ngừng sản xuất và ngừng cung cấp

Power Distribution Board (Primary) VP3MPDBASSMBL, Single

  • MM# 99AJLG
  • Mã đặt hàng VP3MPDBASSMBL
  • ID Nội dung MDDS 810740

Thông tin về tuân thủ thương mại

  • ECCN EAR99
  • CCATS NA
  • US HTS 8537109150

Thông tin PCN

Các sản phẩm tương thích

Khung máy chủ Intel® Dòng VP3000

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của khung vỏ Thứ tự sắp xếp So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Chassis VP3U2HAC21W0 (Half-Width Configuration for U.2 Air-Cooled) Discontinued 3U Rack mount multi 62783
Intel® Server Chassis VP3E1HAC21W0 (Half-Width Configuration for E1.L Air-Cooled) Discontinued 3U Rack mount multi 62788

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Hỗ trợ

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.

Sự ngắt quãng được mong đợi

Ngừng dự kiến là thời gian dự kiến khi sản phẩm sẽ bắt đầu quá trình Ngừng cung cấp sản phẩm. Thông báo ngừng cung cấp sản phẩm, được công bố khi bắt đầu quá trình ngừng cung cấp và sẽ bao gồm toàn bộ thông tin chi tiết về Mốc sự kiện chính của EOL. Một số doanh nghiệp có thể trao đổi chi tiết về mốc thời gian EOL trước khi công bố Thông báo ngừng cung cấp sản phẩm. Liên hệ với đại diện Intel của bạn để có thông tin về các mốc thời gian EOL và các tùy chọn kéo dài tuổi thọ.